Nepojištěné auto – nehoda

Každý týden dochází k několika desítkám dopravních nehod na silnicích po celé České republice. V některých případech se však stane závažnější škoda než jen pobouchané plasty. Co dělat v případě, kdy člověk zjistí, že mu auto poškodilo jiné auto, které není pojištěné? Na koho se obrátit?

Autonehoda je vždy nepříjemná, a to nejen co se týče vyřizování, ale i z hlediska dopadů na psychiku, zejména pokud byl někdo z blízkých zraněn.

Majitel motorového vozidla musí ze zákona zajistit, aby auto bylo pojištěno pro odpovědnost z provozu vozidla. Je však pravdou, že existuje relativně velké procento těch, kteří tuto zákonnou povinnost neplní. Ovšem to, že byla způsobena škoda nepojištěným vozidlem, neznamená, že by škodu nikdy nevymohli, případně museli složitě škodu vymáhat přímo po viníkovi.

V takovém případě totiž má poškozený podle § 9 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přímý nárok na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ta pak po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci.

Více informací o tom, jak uplatnit nárok na plnění z garančního fondu a které doklady bude nutné k žádosti oznámení poškozeného pro řádné uplatnění nároku na náhradu škodu doložit, lze nalézt na webové stránce České kanceláře pojistitelů www.ckp.cz, případně je možné se obrátit na Informační středisko pro poškozené ČKP na tel: 221 413 111.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je nezávislá veřejnoprávní organizace, kterou v roce 1995 zřídil Parlament České republiky. Je zodpovědná za provádění, monitorování a prosazování zákonů a předpisů v oblasti pojišťovnictví. Úřad působí v rámci Ministerstva financí a jeho úkolem je zajistit, aby byl pojistný trh v České republice bezpečný a stabilní.

Posláním je zajistit, aby se pojistníkům a žadatelům o pojistné plnění dostávalo spravedlivých a bezpečných pojišťovacích služeb. Rovněž se snaží poskytovat spotřebitelům znalosti, které potřebují k informovanému rozhodování o pojištění. Za tímto účelem Úřad poskytuje informace o pojistném trhu a jeho regulaci a také poradenství při výběru pojišťovny.

Mezi hlavní úkoly úřadu patří dohled nad činností pojišťoven a zprostředkovatelů a také zajištění souladu pojistných smluv s právními předpisy země. Sleduje také vývoj trhu, včetně výkonnosti pojišťoven a zprostředkovatelů. Úřad je rovněž zodpovědný za schvalování a registraci pojistných produktů, jakož i za přezkum a schvalování pojistných smluv.

Úřad má rovněž pravomoc vyšetřovat stížnosti a přijímat donucovací opatření vůči pojišťovnám. Tato opatření mohou zahrnovat pokuty, varování a odnětí licence pojistitele. Úřad může rovněž vydávat příkazy pojistitelům, aby zlepšili své služby nebo činnosti a přijali nápravná opatření.

Česká kancelář pojistitelů úzce spolupracuje s dalšími státními orgány, jako je například Úřad pro dohled nad finančním trhem, aby zajistila řádnou regulaci pojistného trhu. Úřad rovněž spolupracuje se spotřebitelskými organizacemi, aby zajistil, že spotřebitelé budou informováni o svých právech a povinnostech vyplývajících ze zákonů o pojišťovnictví v zemi.

Celkově hraje Česká kancelář pojistitelů důležitou roli při udržování stability a bezpečnosti pojistného trhu v České republice. Její úloha je zásadní pro zajištění toho, aby pojistníci a žadatelé o pojistné plnění dostávali spravedlivé a bezpečné pojišťovací služby.