Odstartoval vzdělávací projekt „Hasiči pro školy“

Akce se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd a zástupci hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby i policie.

Přímo ve třídách proběhla první živá výuka prostřednictvím projektu Hasiči pro školy. Na několika stanovištích se žáci přímo seznámili s prací složek integrovaného záchranného systému.

Je něčí život, zdraví nebo majetek v ohrožení? Nevíš si rady a potřebuješ pomoc profesionálních záchranářů? Kolik lidí denně v České republice se náhle ocitá v situaci, kdy si klade tuhle otázku? A kolik se v ní ocitá dětí? Dokáží se ve chvíli, kdy se nečekané události valí, správně rozhodnout? A co v tom rozhodování hraje důležitou roli?

A právě na takové situace už žáky druhého stupně základních škol připraví vzdělávací projekt pod názvem „Hasiči pro školy“, který obsahuje výukový materiál pro podporu vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Projekt je zacílen na žáky základních škol a jejich učitele. Prostřednictvím interaktivních prezentací, doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly, zábavnou formou přiblíží problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví i jeho majetku. Projekt reaguje na dlouhodobou absenci komplexního výukového materiálu pro danou cílovou skupinu.

„Vzdělání dětí zásadně ovlivňuje jejich směřování i celý jejich další život. Netýká se to pouze volby povolání a jejich dalšího uplatnění, ale také právě postoje k otázkám bezpečnosti, ochrany lidského zdraví a života, či případné pomoci ostatním při možném vzniku mimořádných událostí. U žáků je třeba upevnit základní znalosti a dovednosti jako je znalost čísel tísňových linek, zásady chování při požáru, zásady první pomoci či jen rozdíly v činnosti jednotlivých složek IZS,“ řekla Iva Karafiátová, krajský koordinátor preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

Pro každý ročník jsou zpracovány problematiky jak z oblasti požární ochrany, tak z oblasti ochrany obyvatelstva. Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách.

„Jsem velmi rád, že tento projekt vznikl. Právě druhý stupeň základní školy je ideálním obdobím, kdy je potřeba  žáky připravit na mimořádné, stresové a mnohdy i nebezpečné situace. Velmi si vážím složek integrovaného systému včetně dobrovolných hasičů a také děkuji všem, kdo vzdělávací projekt Hasiči pro školy vymyslel a všem, kdo se na něm podílí,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Projekt vznikl ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Podílí se na něm další subjekty, kterými jsou Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje a pracoviště krizového řízení KÚÚK.

V červnu 2017 bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti preventivně výchovné činnosti prostřednictvím výchovně-vzdělávacího programu Hasiči pro školy mezi Ústeckým a Zlínským krajem.  Nad projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Osobní záštitu nad představením projektu převzal Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora.

Projekt hasiči pro školy je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice na webových stránkách www.hasiciproskoly.cz