Oprava prasklin v omítce – co jsou vlasové praskliny a kdy pomůže páska

Pokud se v domě objevily praskliny v omítce, není třeba hned sahat po kladivu a demolovat celou stěnu. Oprava prasklin ve zdi nebo v omítce může být relativně jednoduchá, pokud se bude postupovat správně a mít na paměti několik užitečných rad a tipů.

Jedním ze prvotních kroků opravy prasklin v omítce (nebo také opravy prasklin ve zdi) je pečlivě prozkoumat prasklinu a zjistit příčinu jejího vzniku. Následně je dobré zajistit kvalitní a vhodný materiál a poté se pustit do samotné opravy.

Jaké jsou další tipy a rady, jak na opravu prasklin v omítce, opravu prasklin ve zdi a jak jim předcházet?

Shrnutí článku

Proč vznikají praskliny v omítce – zatížení, voda nebo špatná konstrukce jsou jen jedny z mála důvodů, proč mohou vznikat praskliny ve zdi

Vhodný materiál na opravu – dobrou zprávou je, že praskliny se dají relativně dobře opravit. Mnohdy na to stačí páska, tmel nebo brusný papír

Prevence prasklin – dodržovat správnou vlhkost nebo také pravidelná údržba materiálu mohou pomoci k celkové prevenci prasklin a zabránit tak případné opravě

Oprava prasklin ve zdi a jejich identifikace

Praskliny ve zdi jsou poměrně běžným problémem v domácnostech, ať už jde o nově postavené budovy nebo starší stavby. Oprava praskliny ve zdi je důležitá, protože praskliny mohou způsobit další škody a ovlivnit stabilitu stavby.

Identifikace praskliny ve zdi je prvním krokem při jejich opravě. Praskliny ve zdi mohou být různé. Existují různé typy prasklin, které mohou mít odlišné příčiny a vyžadovat různý přístup k opravě.

Některé způsoby, jak identifikovat praskliny ve zdi před opravou, zahrnují:

 • Vizuální kontrola: Praskliny obvykle začínají jako tenké linky, které se později mohou rozšiřovat. Domácnost by měla pečlivě prozkoumat zdi a hledat jakékoliv příznaky prasklin. Je důležité věnovat pozornost zejména v místech, kde se stěny dotýkají podlahy nebo stropu, v místech spojů stěn, okolo oken a dveří, a ve vertikálních nebo horizontálních řadách cihel nebo bloků.
 • Měření a zaznamenávání prasklin: Při identifikaci prasklin je užitečné měřit jejich šířku a délku a zaznamenávat tyto informace. To pomůže sledovat, zda se prasklina zvětšuje nebo se stabilizuje v průběhu času.
 • Prověření příčiny prasklin: Praskliny mohou mít různé příčiny, jako je změna teploty a vlhkosti, pohyb země, nedostatečná stabilita podkladového materiálu, špatná konstrukce nebo nadměrné zatížení stěny. Při identifikaci prasklin je důležité zjistit, co způsobuje jejich vznik, aby byla provedena správná oprava.
 • Konzultace s odborníkem: Pokud si někdo není jistý nebo pokud se praskliny zdají být závažné, je nejlepší konzultovat to s odborníkem, jako je stavební inženýr nebo zedník. Odborník pomůže určit příčinu prasklin a navrhne nejvhodnější opravné opatření.
 • Opravná opatření: Po identifikaci prasklin je nezbytné provést potřebná opravná opatření. Ty mohou zahrnovat různé metody, jako je zaplnění prasklin speciálním tmelem, oprava nebo výměna poškozených cihel nebo bloků, zesílení konstrukce nebo dokonce stavební úpravy.

Správné opravné opatření závisí na příčině prasklin a typu poškození. Je také důležité si uvědomit, že některé praskliny mohou být přirozené a nevyžadovat opravu. Typické malé praskliny v suchých omítkách nebo překrývající se spáry mezi cihlami nejsou obvykle známkou vážných strukturálních problémů. Nicméně pokud prasklina roste nebo se objevují další příznaky, je stále doporučeno získat profesionální názor.

Praskliny na zdi – příčiny

Praskliny na zdi mohou mít různé příčiny. Některé z nich mohou být:

 • Pohyb půdy: Když se půda pohybuje, může vyvíjet tlak na zdi, což způsobuje praskliny. To se často stává v oblastech s nestabilní půdou, jako jsou oblasti s horizontálně rozvrstvenou půdou nebo oblasti, kde je velký výskyt útesů.
 • Zatížení konstrukce: Někdy je příčinou prasklin neadekvátní stavba nebo zatížení konstrukce nad její nosnost. Například přidání dalšího patra na starší budovu, která nebyla dostatečně posílena, může způsobit praskliny ve stěnách.
 • Voda: Pronikání vody do zdi může také způsobit praskliny. Když se vlhkost dostane do zdi, může způsobit rozpínání a smršťování materiálu, což vede k prasklinám. Toto může nastat v důsledku špatného odvodnění, netěsných okolo oken nebo netěsných střech.
 • Teplotní vlivy: Extrémní teploty mohou také způsobit praskliny ve zdech. Když se materiál rozpíná v důsledku tepla a smršťuje se v důsledku chladu, dochází k napětí ve zdi, což vede k prasklinám.
 • Chyby v konstrukci: Při špatných stavebních postupech nebo chybách v konstrukci, jako je použití špatného materiálu nebo chybné zatížení, mohou vznikat praskliny ve zdech. Například nedostatečně vytvrzený beton nebo nedostatečná výztuha může vést k prasklinám.
 • Nadměrná síla: Někdy může být prasklina ve zdi způsobena nadměrnou silou, například při nárazu nebo při nadměrném zatížení stěny. To se často stává ve veřejných budovách, kde jsou často prováděny demoliční práce nebo kde jsou umístěny těžké předměty.

Je důležité identifikovat a opravit příčinu prasklin ve zdi, aby se zabránilo jejich opětovnému vzniku a rozšiřování. Pokud jsou praskliny vážného charakteru, je třeba se obrátit na odborníka, který může provést detailní vyšetření a navrhnout vhodné opravné opatření.

Oprava prasklin v omítce – výběr materiálu

Když se opravují praskliny ve zdi, resp. v omítce, je důležité nejprve vybrat vhodný materiál, který bude odpovídat typu omítky a předcházejícímu materiálu. Zde je přehled několika možností:

 • Omítková malta – pokud se jedná o menší praskliny, je možné použít stejný typ omítkové malty, který byl použit při původním zhotovení omítky. Omítkovou maltu lze zakoupit v různých složeních, takže je důležité vybrat správnou směs podle potřebného složení a typu omítky.
 • Opravná hmota – pokud se jedná o menší praskliny, které nepůsobí na nosovost omítky, můžou se použít speciální opravné hmoty na omítku. Tato opravná hmota je obvykle připravena k použití, snadno se nanáší a rychle schne. Vybrat by se měla opravná hmota, která je určena pro daný typ omítky – například pro vnější nebo vnitřní omítku.
 • Elastický tmel – pokud se jedná o praskliny, které jsou vystaveny pohybu, například v oblasti dilatačních spár, je vhodné použít elastický tmel. Tento typ materiálu má schopnost se roztahovat a smršťovat se spolu s pohybem omítky, což předchází vzniku nových prasklin.

Páska na opravu prasklin

Páska na opravu prasklin je praktickým nástrojem pro rychlé a snadné řešení drobných poškození v domácnosti. Tato speciální páska je navržena tak, aby opravila praskliny na různých površích, jako jsou stěny, stropy, potrubí nebo dokonce vozidla.

Páska na opravu prasklin je vyrobena z pevného a pružného materiálu, který se dokáže přizpůsobit tvaru a velikosti praskliny. Páska je opatřena silným lepidlem, které zajišťuje pevné a dlouhodobé přilnutí k opravovanému povrchu. Některé typy těchto pásek jsou dokonce vodotěsné a odolné vůči UV záření, což je činí vhodnými i pro venkovní použití.

Tmel na opravu omítky

Tmel na opravu omítky se využívá v případech, kdy je potřeba opravit nebo vyplnit drobné trhliny, díry nebo nerovnosti ve zdivu, omítce nebo stěně.

Typicky se používá před nanesením konečné vrstvy omítky nebo nátěru, aby se zajistila hladká a rovná povrchová úprava. Tmel na opravu omítky je obvykle vhodný pro různé materiály, jako jsou cihly, beton, lehčené betonové desky nebo sádrokarton.

Tmel na opravu omítky se aplikuje pomocí špachtle nebo malířské stěrky a po nanesení se vyhlazuje, aby se dosáhlo co nejrovnějšího povrchu.

Vlasové praskliny v omítce – co to je?

Vlasové praskliny v omítce jsou malé praskliny, trhliny nebo rozštěpy, které se objevují na povrchu omítky. Mohou mít délku až několik centimetrů a bývají obvykle přímé a tenké. Vlasové praskliny mohou vzniknout z různých důvodů, například vlivem změn teploty a vlhkosti, zatížení stavební konstrukce, síly gravitace, pohybu půdy nebo chyb při provádění omítky.

Vlasové praskliny v omítce zpravidla nezpůsobují strukturální problémy a nepředstavují vážnou hrozbu. Přesto je důležité, aby byly opraveny, protože mohou vést k pronikání vlhkosti do omítky a podkladových materiálů, což může vést k poškození stěny a dalším problémům.

Oprava vlasových prasklin zahrnuje čištění a případně odstranění poškozených částí omítky a následné provedení opravy omítání nebo aplikaci speciálních vyplňovacích materiálů.

Je také důležité zjistit příčinu vzniku vlasových prasklin, aby se zabránilo jejich opětovnému vzniku. Pokud jsou praskliny způsobeny například nedostatečnou přípravou povrchu nebo nesprávným složením omítky, je potřeba tyto faktory upravit a poskytnout správnou péči.

Jak opravit praskliny v omítce

Oprava prasklin v omítce může být docela jednoduchá, pokud bude člověk postupovat správným způsobem. Jak opravit praskliny v omítce?

 • Příprava povrchu: Nejprve by se měla odstranit veškerá stará omítka a nečistoty z prasklin. Pomocí štětky nebo špachtle by se měly vyčistit praskliny od prachu a dalších nečistot.
 • Navlhčení povrchu: Před opravou prasklin je důležité navlhčit povrch omítky. To pomůže zlepšit přilnavost omítkové malty k povrchu. Použít se dá sprejová stříkačka nebo jemný dispersní sprej na navlhčení povrchu.
 • Příprava omítkové malty: Dále je třeba připravit omítkovou maltu podle přiložených instrukcí výrobce. Přidávat vodu by se mělo postupně a míchat až do dosažení hladké a konzistentní konzistence. Případně se dá použít hotová omítková malba, která je k dispozici v obchodech se stavebním materiálem.
 • Nanášení omítkové malty: Nanést omítkovou maltu do prasklin pomocí špachtle nebo hladítka a rovnoměrně ji rozetřít. Ujistit by se měla domácnost také s tím, že praskliny jsou plně překryty a omítka je hladká a rovnoměrná.
 • Vyhlazení a dokončení povrchu: Po nanesení omítky stačí použít hladítko nebo špachtli na dokončení povrchu. Vyhladí se tak nerovnosti a zajistí se, aby povrch omítky byl co nejvíce vyrovnaný.
 • Vysychání omítky: Omítka by se měla nechat vyschnout a zatvrdnout podle pokynů výrobce. Povrch musí být zcela suchý a pevný, než se bude pokračovat s dalšími kroky.
 • Finální úpravy: Pokud je to nezbytné, může se použít brusný papír nebo špachtle na jemné vyhlazení a vyrovnání povrchu omítky. Poté je možné povrch omítky přetřít barevným nátěrem, aby byl esteticky atraktivnější a odpovídal zbytku omítky.

Toto jsou ovšem jen základní rady, jak opravit praskliny v omítce. Vždy je potřeba postupovat individuálně podle rozsahu praskliny a jejího charakteru. Podobně by se mělo jednat i v případě jak opravit praskliny ve zdi.

Jak opravit praskliny ve zdi

Kdo se domácnost rozhodne pro opravu prasklin ve zdi, musí začít tím, že zjistí rozsah poškození a zjistí se, zda jde o praskliny povrchové nebo hlubší. Poté je možné postupovat podle následujících kroků, jak opravit praskliny ve zdi:

 • Vyčištění prasklin: Použít se dají špachtle nebo štětce na odstranění volného materiálu nebo omítky z prasklin. Poté stačí otřít povrch vlhkým hadrem, aby se odstranil prach a nečistoty.
 • Rozšíření praskliny: U menších prasklin je možné použít ostrý nůž nebo špachtli, aby se prasklina rozšířila, aby se do ní lépe vešel tmel nebo malta. U hlubších prasklin je možné použít speciální stroj, který prasklinu rozšiřuje.
 • Naplnění praskliny: Použít lze vhodný tmel nebo maltu pro naplnění prasklin. Existuje mnoho druhů tmele a malt, které se hodí pro různé typy podkladu (např. sádrový tmel pro suché stěny nebo akrylová malta pro betonové povrchy). Postupovat by se mělo podle pokynů výrobce a použít špachtle k aplikaci tmelu nebo malty do praskliny.
 • Hladký povrch: Po aplikaci tmelu nebo malty by se měla nechat trochu zaschnout, pak použít hladkou špachtli nebo brusný papír, aby se vyhladil povrch. Špachtle nebo brusný papír by se měla držet v mírném úhlu a jemně pokračovat, dokud není povrch rovný a hladký.
 • Pokud je potřeba, měly by se provést finální úpravy: Pokud je povrch po vyplnění praskliny nerovný nebo má stopy po opravě, může se použít další vrstva tmelu nebo malty a opět vyhladit povrch. Po zaschnutí pak stačí opakovat předchozí krok.
 • Vysušení a natření: Tmel nebo malta by se měly nechat zaschnout podle pokynů na obalu. Po zaschnutí je možné povrch přetřít barvou, která odpovídá zbývajícímu povrchu zdi. Použít by se měl malý váleček nebo štětec k aplikaci barvy a nechat ji zaschnout podle pokynů výrobce.

Praskliny na zdi – prevence

Prevence prasklin na zdi je důležitá, protože praskliny mohou vést k vážnějším problémům s konstrukcí budovy. Níže jsou uvedeny některé základní tipy pro prevenci prasklin na zdi:

 • Správná konstrukce základů: Stavební základy by měly být postaveny na pevném a stabilním podkladu. To pomůže minimalizovat pohyb půdy a snížit riziko vzniku prasklin.
 • Pravidelná údržba: Je důležité pravidelně kontrolovat stav zdi a provádět preventivní údržbu. To zahrnuje odstraňování vlhkosti ze stěn a opravu poškozených oblastí, jako je například odštukování omítky.
 • Kontrola úrovně vlhkosti: Vysoká vlhkost v budově je také klíčovým faktorem při prevenci prasklin na zdi. Zajištění správného odvodu dešťové vody a zabránění vlhkosti v pronikání do zdiva je důležité. To zahrnuje pravidelnou kontrolu stavu střešního systému, odvodňovacích systémů a zajištění správného větrání v interiéru.
 • Správná konstrukce a povrchová úprava: Správná konstrukce a povrchová úprava zdi mohou pomoci minimalizovat riziko prasklin. Je důležité používat kvalitní stavební materiály a postupovat podle doporučení výrobce. Jednotlivé vrstvy zdi by měly být prováděny pečlivě a správným technickým postupem.
 • Profesionální konzultace a odborné posouzení: Pokud se již v budově vyskytují praskliny nebo si jich domácnost všimla, je vhodné požádat odborníka o posouzení a konzultaci. Profesionál může poskytnout doporučení a případně navrhnout nezbytné opravy.
 • Vedení výzkumu půdy: V případě podezření na nestabilitu půdy může být užitečné provést výzkum půdy. Tím se zjistí faktory, které mohou ovlivnit pevnost a stabilitu budovy, a dále se může provést úprava nebo posílení základů, pokud je to nutné.
 • Pravidelné monitorování: Je důležité pravidelně monitorovat stav zdi a v případě zjištění prasklin nebo jiných poškození se na ně okamžitě reaguje. Pravidelným monitorováním se můžou odhalit potenciální problémy včas a zabránit jejich zhoršení.

Celkově je prevence prasklin na zdi záležitostí správné konstrukce, údržby a monitorování. Dodržování těchto doporučení pomůže minimalizovat riziko vzniku prasklin a udržet zdi budovy pevné a stabilní.