Nárok na rekvalifikaci

Může se velmi snadno stát, že se člověk ocitne v evidenci úřadu práce. Najít nové zaměstnání v oboru může být nesnadný úkol. Úřad práce nabízí i možnost rekvalifikace. Musí o ni zažádat dotyčný nebo je nabídnuta pracovníkem úřadu práce? Co se stane, když si člověk během rekvalifikace najde práci?

Rekvalifikace je jedním z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který umožňuje uchazečům a zájemcům o zaměstnání zvýšit si své uplatnění na trhu práce. Na rekvalifikaci není právní nárok, je tedy na zvážení příslušného pracovníka úřadu práce, zda je v konkrétním případě vhodná a účelná, či nikoli. Jak vypadá vyřízení nové práce?

Každopádně se však člověk může pracovníka, ke kterému na úřad práce dochází, na rekvalifikaci zeptat, jaké rekvalifikace úřad práce nabízí a zda by dotyčný mohl některou z nich využít a nastoupit na práce co nejdříve. Případně sám může sdělit, o jakou rekvalifikaci by měl zájem.

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací.

Rekvalifikaci lze ukončit jen z vážných důvodů, kterými jsou například důvody zdravotní, rodinné (péče o dítě mladší 4 let), nástup do pracovního poměru a další. Účastník rekvalifikace musí úřadu práce vážné důvody, které vedou k nedokončení rekvalifikace, prokazatelně doložit.

V případě, že by člověk rekvalifikaci nedokončil z vážných důvodů, není povinnost úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace. Jiný případ je, když účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikaci, aniž by ho k tomu vedly vážné důvody. Tehdy je povinen úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace, které za něho byly úřadem práce uhrazeny. Tuto povinnost má i tehdy, pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Výhodou rekvalifikace je i to, že se po celou její dobu poskytuje podpora při rekvalifikaci, a to ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Pro bližší informace týkající se nabídky a možností rekvalifikace je na místě kontaktovat příslušný úřad práce.

Rekvalifikace – obecně

Odborná rekvalifikace je v dnešní neustále se měnící ekonomice důležitou součástí práce. S technologickým pokrokem a novými trendy na trhu práce se mnoho lidí ocitá v situaci, kdy potřebují nové pracovní dovednosti nebo další školení, aby zůstali konkurenceschopní na trhu práce. Odborná rekvalifikace může být skvělým způsobem, jak získat dovednosti, které jsou třeba, aby si člověk udržel náskok a zůstal zaměstnaný na neustále se měnícím trhu práce.

Odborná rekvalifikace může mít mnoho podob, od tradičního vysokoškolského studia nebo programu s certifikátem až po školení a certifikace pro konkrétní odvětví. V závislosti na cílech a zájmech si lze vybrat z řady různých možností.

Je možné se například rozhodnout pro program s certifikátem nebo specializované školení v oboru, jako je ošetřovatelství, počítačové programování nebo webdesign. Možností je nepřeberné množství, proto je důležité provést průzkum a najít program, který nejlépe vyhovuje individuálním potřebám.

Odborná rekvalifikace může být také skvělým způsobem, jak si udržet přehled o nejnovějších trendech a technologiích v oboru. Absolvováním kurzů nebo účastí na seminářích a workshopech si lze udržet náskok a být neocenitelným přínosem pro každého zaměstnavatele.

Odborná rekvalifikace je důležitou součástí udržení konkurenceschopnosti na trhu práce. Se správným programem a odhodláním lze získat dovednosti, které člověk potřebuje, aby si udržel náskok a zůstal zaměstnaný na neustále se měnícím trhu práce. Díky správnému školení a zkušenostem se člověk může stát neocenitelným přínosem v jakémkoli odvětví.