Vrácení dluhu – co dělat, když dlužník nechce platit peníze

Půjčila jsem své známé peníze. Jelikož mi zhruba rok půjčku nesplácela, obrátila jsem se na soud, aby potvrdil povinnost známé dluh mi splatit. Před třemi měsíci soud rozhodl, že mi má známá zaplatit zbytek půjčky do 15 dnů, což se však nestalo.

Známá přitom normálně pracuje. Dokonce vím kde a jaký je přibližně její příjem. Jsem přesvědčena o tom, že by byla schopna mi dluh vrátit, jen spoléhá na to, že to nechám být.

Já jsem se však rozhodla peníze vymoci zpátky. Myslím, že nejjednodušší by bylo, aby jí dluh byl strháván přímo ze mzdy, ovšem nevím, jak toho můžu dosáhnout.

Odpověď z poradny

Uvádíte, že soud rozhodl o povinnosti vaší známé zaplatit vám dlužnou částku již před nějakou dobou. Nyní je třeba nechat si u soudu potvrdit, že rozhodnutí je pravomocné (známá nepodala odvolání atd.) a je nyní i vykonatelné, což znamená, že dluh nebyl v soudem stanovené lhůtě 15 dnů zaplacen.

Pokud povinný (tedy vaše známá) nesplnil dobrovolně to, co určil soud, může se oprávněný (tedy vy) domáhat splnění této povinnosti. Máte možnost podat soudu návrh na výkon rozhodnutí nebo se obrátit na exekutora.

Píšete, že víte, kde známá pracuje. V tom případě se skutečně jeví jako nejjednodušší a pro vás zřejmě i nejméně nákladné řešení, aby známé byly nařízeny srážky ze mzdy. Můžete tedy podat soudu návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. V návrhu je mimo jiné třeba označit název a sídlo zaměstnavatele, u kterého známá pracuje.

Za podání návrhu na výkon rozhodnutí budete platit poplatek dle zákona o soudních poplatcích. Můžete požadovat, aby vám tyto soudní poplatky známá zaplatila společně s dlužnou částkou.

Na základě rozhodnutí soudu o provádění srážek ze mzdy bude zaměstnavatel vaší známé povinen strhávat příslušnou částku dle zákona přímo z její mzdy a bude jí tedy vyplácet nižší mzdu tak dlouho, dokud nebude její dluh vůči vám splacen.

Jen pro úplnost dodávám, že výkon rozhodnutí lze provést kromě srážek ze mzdy také přikázáním pohledávky, prodejem movitých či nemovitých věcí nebo zřízením zástavního soudcovského práva.

Půjčky od přátel a příbuzných

Půjčky od přátel mohou být ošemetné. Ačkoli půjčení peněz příteli nebo členovi rodiny může být skvělým způsobem, jak mu pomoci v nouzi, může také vyvolat napětí ve vztazích, pokud půjčka není splacena tak rychle, jak se očekávalo. Než se člověk rozhodne půjčit peníze příteli, je třeba zvážit několik důležitých věcí.

Zaprvé je nezbytné sepsat smlouvu o půjčce, která podrobně popisuje všechny aspekty dohody. Tato smlouva by měla obsahovat výši půjčky, splátkový kalendář a případné další podmínky, například úrokovou sazbu. Pokud existuje písemná dohoda, umožní to oběma stranám lépe porozumět podmínkám půjčky.

Důležité je také realisticky posoudit schopnost dlužníka půjčku splácet. Člověk by neměl půjčit více, než si může dovolit ztratit, pokud dlužník nebude splácet. Pokud dlužník zmešká splátku, není nutné ihned vyhrožovat právními kroky. Místo toho se doporučuje vypracovat splátkový kalendář, který bude vyhovovat oběma.

Půjčení peněz příteli může změnit dynamiku vztahu. Vyplatí se zůstat s dlužníkem v kontaktu, aby pochopil důležitost splácení půjčky.

Půjčení peněz příteli může být skvělým způsobem, jak mu pomoci v nouzi. Před uzavřením takové smlouvy je však důležité zvážit rizika a výhody. Nastavením smlouvy o půjčce a realistickým pohledem na schopnost dlužníka půjčku splatit se dá předejít případné komplikaci přátelského vztahu.