Uchazeči o zaměstnání – mzda, změny

Ucházení se o nové zaměstnání může být vzrušující, ale zároveň skličující proces. Klíčem k úspěchu je připravit se předem a ujistit se, že se člověk představí v tom nejlepším světle. Zde je několik tipů, které pomohou, když se vydá člověk na tuto cestu.

Je na místě si společnost a pozici, o kterou se člověk uchází, řádně nastudovat. Zjistit si co nejvíce informací o společnosti, její kultuře a odpovědnosti za danou pozici. To pomůže přizpůsobit životopis a motivační dopis dané pozici a také to dodá sebedůvěru při odpovídání na otázky během pohovoru.

Životopis by měl obsahovat souhrn zkušeností, vzdělání a dovedností. Je dobré nezapomenout uvést všechny relevantní kurzy, stáže nebo dobrovolnické zkušenosti. Měla by se také uvést všechna ocenění, která člověk získal, například stipendia nebo certifikáty.

Tvorbě životopisu se vyplatí věnovat opravdu velkou pozornost. Na mnoha pozicích rozhoduje o zařazení uchazeče do dalšího kola přijímacího řízení právě životopis – vzor zdarma je ke stažení na řadě webových stránek a mnohdy i u specifické pozice (možné je tak sehnat motivační dopis administrativní pracovník vzor).

Je na místě věnovat nějaký čas přemýšlení o tom, jak bude uchazeč odpovídat na běžné otázky, například proč má o danou pozici zájem, co může společnosti přinést a jaké jsou silné a slabé stránky.

Jak si vyjednat dobré pracovní podmínky?

Vyjednávání o dobrých pracovních podmínkách může být složitý proces, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, které může člověk udělat pro zajištění úspěšné kariéry nebo zaměstnání. Dobré pracovní podmínky mohou vést k větší spokojenosti s prací, lepší morálce a vyšší produktivitě. Umět efektivně vyjednávat o pracovních podmínkách jako jsou například odměny za přesčasy, které člověk chce, je důležitá dovednost. Zde je několik tipů, jak vyjednat dobré pracovní podmínky.

Být připraven: než se člověk pustí do jakéhokoli vyjednávání, neměl by zapomenout si udělat průzkum. Zjistit, co chce a co zaměstnavatel pravděpodobně bude ochoten nabídnout. Ujasnit si svá očekávání a nezapomenout vysvětlit, proč požaduje to, co požaduje. Dobré je si požádat o doporučení od zaměstnavatele z bývalé práce. Důvěryhodná a pozitivní reference může hrát klíčovou roli při rozhodování o přijetí do nového zaměstnání.

Být rozumný: i když je důležité mít jasno v tom, co člověk chce, je také důležité být rozumný. Pokud bude klást nereálné požadavky, zaměstnavatel to pravděpodobně nebude brát vážně.

Projevit flexibilitu: při vyjednávání je důležité být flexibilní a otevřený kompromisům. Ukázat zaměstnavateli, že je člověk ochoten s ním spolupracovat na nalezení řešení, které bude vyhovovat oběma.

Vyjednávat osobně: kdykoli je to možné, snažit se vyjednávat osobně. Umožní to lépe pochopit dynamiku vyjednávání a vybudovat si pevnější vztah se zaměstnavatelem.

Dodržováním těchto rad by člověk měl být schopen vyjednat dobré pracovní podmínky, které budou výhodné. Je třeba během vyjednávání zůstat flexibilní a otevření kompromisům a nebát se požádat o zpětnou vazbu. Jak udělat dobrý první dojem? 

Jak udělat dobrý první dojem?

Dobrý první dojem v novém zaměstnání je zásadní pro dlouhodobý úspěch. V mnoha případech zanechá první dojem trvalý dojem, proto je důležité, aby člověk udělal dobrý dojem. Zde je několik tipů, jak udělat dobrý první dojem v novém zaměstnání.

Zaprvé se vhodně obléknout. Může to znít jako samozřejmost, ale je to jeden z nejdůležitějších aspektů, jak udělat dobrý dojem. Je dobré vypadat profesionálně a reprezentativně. 

Na první den je nutností přijít včas a dbát na dochvilnost i na dalších schůzkách a jednáních. Je důležité ukázat, že je člověk spolehlivý. Neméně důležité je být přátelský a zdvořilý

Udělat dobrý první dojem v novém zaměstnání je zásadní pro dlouhodobý úspěch. Dodržováním těchto tipů může člověk zajistit, že udělá ten nejlepší první dojem.

Mzda – změny

S účinností od 1. října 2017 zavedla novela zákona o zaměstnanosti režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání tak vznikla povinnost plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci úřadu práce během nemoci a úrazu.

Je-li člověk uchazeč o zaměstnání, a dočasně není schopen pro nemoc plnit povinnosti ve vztahu k úřadu práce, například dostavovat se na schůzky, aktivně vyhledávat práci, lékař na žádost vyhotoví potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které obsahuje místo pobytu, kde se bude dotyčný zdržovat, dále rozsah a délku povolených vycházek.

Tímto potvrzením se úřadu práce do 8 pracovních dní doloží dotyčný důvod své neschopnosti. Snahou této novely je zabránit uchazečům o zaměstnání ve zneužívání nemoci či úrazu při plnění povinností uchazeče o zaměstnání, a to bez dopadu na ty, kteří jsou skutečně nemocní.

Existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce vždy překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo zdali budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Touto změnou by měli být zaměstnanci motivováni k hledání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Tím dohoda o provedení práce ve většině případů není.