Uchazeči o zaměstnání – mzda, změny

Ucházení se o nové zaměstnání může být vzrušující, ale zároveň skličující proces. Klíčem k úspěchu je připravit se předem a ujistit se, že se člověk představí v tom nejlepším světle. Zde je několik tipů, které pomohou, když se vydá člověk na tuto cestu.

Je na místě si společnost a pozici, o kterou se člověk uchází, řádně nastudovat. Zjistit si co nejvíce informací o společnosti, její kultuře a odpovědnosti za danou pozici. To pomůže přizpůsobit životopis a motivační dopis dané pozici a také to dodá sebedůvěru při odpovídání na otázky během pohovoru.

Životopis by měl obsahovat souhrn zkušeností, vzdělání a dovedností. Je dobré nezapomenout uvést všechny relevantní kurzy, stáže nebo dobrovolnické zkušenosti. Měla by se také uvést všechna ocenění, která člověk získal, například stipendia nebo certifikáty, a v neposlední řadě také pracovní posudek z předchozího zaměstnání.

Tvorbě životopisu se vyplatí věnovat opravdu velkou pozornost. Na mnoha pozicích rozhoduje o zařazení uchazeče do dalšího kola přijímacího řízení právě životopis – vzor zdarma je ke stažení na řadě webových stránek a mnohdy i u specifické pozice (možné je tak sehnat motivační dopis administrativní pracovník vzor).

Je na místě věnovat nějaký čas přemýšlení o tom, jak bude uchazeč odpovídat na běžné otázky, například proč má o danou pozici zájem, co může společnosti přinést a jaké jsou silné a slabé stránky.

Jak si vyjednat dobré pracovní podmínky?

Vyjednávání o dobrých pracovních podmínkách může být složitý proces, ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, které může člověk udělat pro zajištění úspěšné kariéry nebo zaměstnání. Dobré pracovní podmínky mohou vést k větší spokojenosti s prací, lepší morálce a vyšší produktivitě. Umět efektivně vyjednávat o pracovních podmínkách jako jsou například odměny za přesčasy, které člověk chce, je důležitá dovednost. Zde je několik tipů, jak vyjednat dobré pracovní podmínky.

Být připraven: než se člověk pustí do jakéhokoli vyjednávání, neměl by zapomenout si udělat průzkum. Zjistit, co chce a co zaměstnavatel pravděpodobně bude ochoten nabídnout. Ujasnit si svá očekávání a nezapomenout vysvětlit, proč požaduje to, co požaduje. Dobré je si požádat o doporučení od zaměstnavatele z bývalé práce. Důvěryhodná a pozitivní reference může hrát klíčovou roli při rozhodování o přijetí do nového zaměstnání.

Být rozumný: i když je důležité mít jasno v tom, co člověk chce, je také důležité být rozumný. Pokud bude klást nereálné požadavky, zaměstnavatel to pravděpodobně nebude brát vážně.

Projevit flexibilitu: při vyjednávání je důležité být flexibilní a otevřený kompromisům. Ukázat zaměstnavateli, že je člověk ochoten s ním spolupracovat na nalezení řešení, které bude vyhovovat oběma.

Vyjednávat osobně: kdykoli je to možné, snažit se vyjednávat osobně. Umožní to lépe pochopit dynamiku vyjednávání a vybudovat si pevnější vztah se zaměstnavatelem.

Dodržováním těchto rad by člověk měl být schopen vyjednat dobré pracovní podmínky, které budou výhodné. Je třeba během vyjednávání zůstat flexibilní a otevření kompromisům a nebát se požádat o zpětnou vazbu. Jak udělat dobrý první dojem? 

Jak udělat dobrý první dojem?

Dobrý první dojem v novém zaměstnání je zásadní pro dlouhodobý úspěch. V mnoha případech zanechá první dojem trvalý dojem, proto je důležité, aby člověk udělal dobrý dojem. Zde je několik tipů, jak udělat dobrý první dojem v novém zaměstnání.

Zaprvé se vhodně obléknout. Může to znít jako samozřejmost, ale je to jeden z nejdůležitějších aspektů, jak udělat dobrý dojem. Je dobré vypadat profesionálně a reprezentativně. 

Na první den je nutností přijít včas a dbát na dochvilnost i na dalších schůzkách a jednáních. Je důležité ukázat, že je člověk spolehlivý. Neméně důležité je být přátelský a zdvořilý

Udělat dobrý první dojem v novém zaměstnání je zásadní pro dlouhodobý úspěch. Dodržováním těchto tipů může člověk zajistit, že udělá ten nejlepší první dojem.

Mzda – změny

S účinností od 1. října 2017 zavedla novela zákona o zaměstnanosti režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání. Uchazečům o zaměstnání tak vznikla povinnost plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci úřadu práce během nemoci a úrazu.

Je-li člověk uchazeč o zaměstnání, a dočasně není schopen pro nemoc plnit povinnosti ve vztahu k úřadu práce, například dostavovat se na schůzky, aktivně vyhledávat práci, lékař na žádost vyhotoví potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, které obsahuje místo pobytu, kde se bude dotyčný zdržovat, dále rozsah a délku povolených vycházek.

Tímto potvrzením se úřadu práce do 8 pracovních dní doloží dotyčný důvod své neschopnosti. Snahou této novely je zabránit uchazečům o zaměstnání ve zneužívání nemoci či úrazu při plnění povinností uchazeče o zaměstnání, a to bez dopadu na ty, kteří jsou skutečně nemocní.

Existence pracovněprávního vztahu založeného dohodou o provedení práce vždy překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí rozhodnout, zdali si práci ponechají, nebo zdali budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Touto změnou by měli být zaměstnanci motivováni k hledání pracovněprávního vztahu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Tím dohoda o provedení práce ve většině případů není.