Chcete zpět své peníze? Zažalujte stát!

Občanská iniciativa Stop krachům cestovek v plné míře potvrzuje dnešní informace deníku Právo a serveru Novinky.cz, které popsaly způsob, jak mohou klienti zkrachovalých cestovních kanceláří nárokovat peníze na českém státu.

Žaloby na Českou republiku mohou podat všichni klienti zkrachovalých cestovek, kterým vinou nedokonalého zákona nevyplatily plnou náhradu za neuskutečněné zájezdy pojišťovny.

Existuje totiž precedenční rozhodnutí Evropského soudního dvora, který dal zapravdu skupině rakouských občanů poté, co zažalovali rakouský stát. Domáhali se navrácení peněz, o které přišli ve zkrachovalé cestovce Arena-Club-Reisen.

Zpátky dostali jen čtvrtinu vynaložených prostředků, zbytek nárokovali po státu. Evropský soudní dvůr rozhodl, že stát je povinen vyplatit zbytek, protože do své národní legislativy dostatečně neimplementoval tu evropskou – zejména direktivu 90/314/EHS.

V rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 15. června 1999 ve věci C-140/97 Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister a ostatní proti republice Rakousko Soudní dvůr došel k závěru, že čl. 7 direktivy nebyl řádně implementován do národního právního řádu.

V daném případě cestovní kancelář nedokázala nahradit vynaložené cestovní náklady svých klientů, když náhrada pokryla pouze 25,38 % škody. Soudní dvůr v této věci judikoval, že účelem čl. 7 direktivy musí být zajištění takových práv jednotlivcům, jejichž obsah je předpokládatelný s dostatečnou určitostí.

Podle Soudního dvora národní legislativa řádně implementuje povinnosti podle čl. 7 Směrnice pouze tehdy, když dosáhne výsledku zajištění efektivní záruky vrácení všech peněz a repatriace spotřebitelů v případě insolvence poskytovatele zájezdu.

Kromě vypořádání nároků žalobců musel rakouský stát také novelizovat příslušnou legislativu. O totéž se nyní snaží Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, když konečně přizvalo odborníky k přípravě novely zastaralého zákona 159/1999 Sbírky o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Ministerstvo sice opakovaně tvrdí, že současná úprava zaručuje klientům zkrachovalých CK stoprocentní vrácení všech peněz za neuskutečněné zájezdy, praxe však ukazuje, že je možný i odlišný výklad zákona.

Současný zákon tak zjevně rovněž nesplňuje požadavek na zajištění efektivní záruky vrácení všech peněz a repatriace spotřebitelů v případě insolvence poskytovatele zájezdu, jak požaduje evropská legislativa. Český stát nese za tuto situaci plnou zodpovědnost stejně jako rakouský.

Občanská iniciativa Stop krachům cestovek! vyzývá všechny poškozené klienty cestovních kanceláří, kteří za poslední tři roky přišli o část svých finančních prostředků, aby se připojili k připravovaným právním krokům. Jednáme o převzetí právního zastoupení s předními českými právníky, kteří potvrzují, že žaloba na stát je nejefektivnějším způsobem, jak získat peníze zpět.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora je závazné pro soudy všech členských států Evropské unie! Odpadá tedy zdlouhavé soudní řízení. Soud, k němuž bude žaloba podána, je povinen rozhodnout ve prospěch klientů!