Porodné na druhé dítě – nárok, postup, podmínky, zkušenosti

Narození dítěte dokáže pořádně zamávat s rodinným rozpočtem. Stát na takové výkyvy pamatuje a poskytuje porodné jako jednorázové finanční přilepšení rodinám s nízkými příjmy. Vyplácí se porodné i v případě druhého dítěte?

Modelový příklad: Manželé mají čtyřletou dceru a příští rok se má narodit další potomek. Na první dceru jim bylo vyplaceno porodné. Budou mít nárok na porodné při narození druhého dítěte a v jaké výši? Nejsou na tom finančně moc dobře a každý příspěvek by jim moc pomohl. Kamarádka jim říkala, že nárok na porodné na druhé dítě nevzniká. Je to pravda?

Kdy vzniká nárok na porodné

Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Tato dávka náleží ženě, která porodila své první nebo druhé živé dítě. Vše je specifikováno v Zákoně o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb.

Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Porodné není totéž co rodičovský příspěvek.

Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě, avšak započítají se nejen výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, ovšem také mimo jiné podpora v nezaměstnanosti či třeba důchody.

Je třeba upozornit na to, že do výše životního minima rodiny se už počítají i novorozenci, na které by se porodné mělo vyplácet, a samozřejmě i starší sourozenec, je-li řeč o porodném na druhé dítě. Porodné tak náleží rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě.

Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, a toto dítě je prvním nebo druhým dítětem této osoby. Nárok na porodné při převzetí dítěte náleží i v případě, že před převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na porodné matce nebo otci téhož dítěte.

Výše porodného

Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 korun na první dítě a 10 000 korun na dítě druhé. Pokud se při prvním porodu narodí dvojčata, vyplatí se rodičům rovnou obě sumy. Jak z výše uvedeného vyplývá, jestliže jsou čisté příjmy rodiny (z předchozího kalendářního čtvrtletí) nižší než 2,7násobek životního minima rodiny, vznikne na porodné za narozené druhé dítě nárok.

Zda by nárok měl vzniknout, lze orientačně zjistit na internetových kalkulačkách. Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory, kam patří i dávka porodného, vyřizuje Úřad práce České republiky, na kontaktním pracovišti podle místa trvalého pobytu osoby, která uplatňuje svůj nárok na tuto dávku.

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti, o dávku lze žádat až 1 rok zpětně (ovšem podmínky nároku musí být vždy splněny k datu narození či převzetí dítěte).