Jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře

O prožitek z dovolené z důvodu krachu cestovních kanceláří ročně přichází několik tisíc klientů. Letos ohlásily úpadek hned tři cestovní kanceláře již v prvním prázdninovém týdnu. Z velké části dopad krachu na klienta zmírní správně sjednané pojištění pro případ úpadku CK.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) proto tento týden zveřejnila tiskovou zprávu s doporučeními a radami, jak mají postupovat klienti v případě krachu cestovní kanceláře.

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře je podle zákona 159/1999 Sb. pro všechny CK povinné. Chrání klienty v případech, kdy CK z důvodu úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří.

„Ještě před podpisem cestovní smlouvy by si klient měl prověřit, jestli CK toto pojištění má sjednáno. CK je povinna klientovi tuto informaci poskytnout,“ radí manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová a upřesňuje: „Informace o pojištění bývá většinou součástí cestovní smlouvy. Pokud tam uvedena není, měli by si klienti vyžádat certifikát o sjednaném pojištění a zkontrolovat jeho platnost.“

Jinak je to u cestovních agentur, které nemusí být proti úpadku pojištěny, protože zájezd pouze zprostředkovávají. „I v případě, že zákazník kupuje zájezd v cestovní agentuře, která koupi zájezdu jen zprostředkovává, měl by se přesvědčit o sjednaném pojištění cestovní kanceláře, která zájezd organizuje.“

Platnost pojištění je možné ověřit na webových stránkách Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR nebo konkrétně na webových stránkách dané pojišťovny.

Kontakt na pojišťovnu, u které je CK pojištěna, je pro klienta stejně důležitý jako kontakt na pojišťovnu, u které má sjednáno vlastní cestovní pojištění, proto ho musí mít v zahraničí k dispozici.

Jak postupovat, dojde-li k úpadku v době, kdy jste v zahraničí?

„Nepropadejte panice a nepodnikejte organizaci zpáteční cesty na vlastní pěst,“ radí Marcela Kotyrová a ujišťuje: „O klienty, kteří jsou v danou chvíli v zahraničí, se pojišťovna, u které je CK pojištěna, vždy postará a zajistí transport zpět do republiky.“

Nejprve je třeba kontaktovat asistenční službu. „Komunikaci výrazně zjednoduší, když za skupinu lidí komunikuje pouze jeden člověk. Pokud nefunguje v konkrétní lokalitě delegátka příslušné CK, pak je vhodné zvolit zástupce ze skupiny poškozených,“ doporučuje Kotyrová.

Asistenční služba musí nejprve zmapovat situaci a zjistit, kolik je v dané destinaci klientů, v jakém jsou stavu a které služby CK uhradila a které ne. Následně pak celou situaci řeší.

Mezi nejčastější služby, které asistenční služba klientům zkrachovalé CK poskytne, patří zajištění náhradního ubytování, včetně transportů mezi hotely a na letiště, a zajištění návratu zpět do republiky.

„Asistenční služba zajistí pro klienty v krizové situaci potřebné léky, zdravotnické pomůcky, kojenecké potřeby nebo lékaře na telefonu. Zároveň poskytne tlumočení při jednání s místními úřady či poskytovateli služeb a může poskytnout garanci úhrady nákladů,“ doplňuje Kotyrová.

Jak mohou své nároky uplatnit ostatní klienti?

Klienti, jež dosud neodcestovali, ale kteří již uhradili cenu zájezdu, případně zálohu, by měli pojistnou událost nahlásit co nejdříve, nejpozději do šesti měsíců od data jejího vzniku. Po této lhůtě pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

„Klientům, kteří neodcestovali na dovolenou, pojišťovna v rámci pojistného plnění vyplatí buď zaplacenou zálohu, nebo cenu neuskutečněného zájezdu. V případě, že stihli odcestovat a z důvodu krachu CK museli předčasně ukončit dovolenou, mohou uplatnit rozdíl mezi zaplacenou cenou a cenou částečně poskytnutého zájezdu,” uzavírá Kotyrová.