Jan Papež jako mluvčí ACK ČR prokázal asociaci cestovek medvědí službu

S velmi nepodařeným pokusem zamést stopy po nelegálním podnikání cestovní agentury Bohemia Travel System, která je členem Asociace cestovních kanceláří ČR, přišel včera v prohlášení Jan Papež, místopředseda a tiskový mluvčí asociace. Horší je, že Papež touto odezvou prokázal asociaci a jejím členům vskutku medvědí službu.

Kauza cestovní agentury Bohemia Travel System, která na slevovém portálu prodávala pod hlavičkou neexistující cestovní kanceláře Euro Touch své vlastní zájezdy, je jasná a redakcí portálu Krachy cestovek.cz je přitom dostatečně zdokumentovaná.

Česká tisková kancelář včera citovala mluvčího asociace Jana Papeže, že ACK ČR vyzvala cestovní agenturu Bohemia Travel System, aby přestala vlastní zájezdy nabízet, nebo aby se legalizovala jako cestovní kancelář. Podle mluvčího ACK ČR „nyní probíhá proces legalizace Bohemia Travel System jako cestovní kanceláře“.

Bohužel už samotné použití slova legalizace potvrzuje, že docházelo k nečemu nelegálnímu – tedy k prodeji zahraničních zájezdů subjektem, jenž k tomu nemá koncesi a navíc není ani pojištěn.

Tak to vidí i ministerstvo pro místní rozvoj, které se ke kauze vyjádřilo ústy své mluvčí Jan Jabůrkové: „Pokud se cestovní agentura vydává za cestovní kancelář, tak je to porušení zákona.“

Reakce Jana Papeže na zjištění redakce portálu Krachy cestovek.cz je absolutně neadekvátní vážnosti situace. Místo toho, aby přiznal, že ACK ČR se o problému svého člena dozvěděla díky námi zaslaným otázkám (minulý čtvrtek ve dvě hodiny odpoledne), a poděkoval za toto upozornění, obviňuje portál Krachy cestovek.cz z toho, že „rozpoutal mediální bitvu proti CA Bohemia Travel System a proti ACK ČR“.

Ztráta soudnosti nenastala ale jen v reakci, nýbrž i ve způsobu „řešení“ problému. ACK ČR má totiž stále ve svých řadách člena, který porušuje stanovy asociace, morální kodex asociace a neposlední řadě zákony ČR. A pomiňme, že agentura Bohemia Travel System na naše otázky neodpověděla vůbec…

Ve stanovách ACK ČR ve znění z roku 2009 se kromě jiného píše:

  • § 2, b) „Asociace … bojuje proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.“ Není snad černá cestovka nekalou konkurencí pro ty poctivé? Dodejme, že mezi povinnostmi členů ACK ČR není ani slovo o dodržování morálního kodexu ACK ČR, natož zákonů této země. „Poškodí-li člen zájmy asociace,“ což se teď zřejmě stalo, protože se o AKC ČR píše v negativní souvislosti kvůli jejímu členovi, který porušoval zákon, „může mu být členství zrušeno rozhodnutím představenstva,“ uvádí se ve stanovách.

Pokračujme morálním kodexem jednání členů ACK ČR z roku 2011:

  • členství v ACK je zárukou korektnosti, spolehlivosti a vysoké kvality poskytovaných služeb
  • Při své podnikatelské činnosti se členové ACK řídí těmito zásadami: soutěž vedou čestným a poctivým způsobem… respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti…
  • … klientům poskytují dostatečně podrobné informace
  • …poskytují si navzájem … informace o neseriózním jednání obchodních partnerů s cílem ochránit členy a jejich klienty před negativním působením takových subjektů…
  • Členové ACK ČR dodržují pravidla čestných obchodních, reklamních a marketingových postupů, především nepoužívají zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy, které potenciálně způsobují riziko poškození zákazníků i dalších subjektů trhu.
  • Členové ACK ČR dodržují platné zákonné normy…
  • Při jednáních s partnery a klienty se členové ACK řídí těmito zásadami: … zveřejňování firmy organizátora dle platné legislativy.
  • Nedodržování zásad tohoto Kodexu může být důvodem k rozhodnutí o vyloučení z ACK.

Za koho mluví mluvčí Jan Papež?

„Na rozdíl od webu krachycestovek.cz žijeme ze své práce a ne ze skandalizování oboru cestovního ruchu,“ napsal za ACK ČR Jan Papež. Připomínáme, že občanské sdružení Krachy cestovek je z principu nevýdělečným subjektem, které hájí zájmy spotřebitelů v cestovním ruchu.

To mj. znamená, že též upozorňuje na tzv. černé ovce, najdeme-li je. Padni komu padni. Ať jde o člena ACK ČR, člena konkurenční AČCKA či jejich nečlena, kteří představují na tuzemském cestovním trhu většinu.

Papež dále napsal, že nabídka, o níž jsme referevali, je neaktuální a „nikdo si podle ní nemůže koupit ani slevový kupón, ani zájezd“. Na tuto „zaručeně pravdivou informaci“ lze zareagovat jedině takto: Portál Krachy cestovek.cz první článek o cestovní agentuře Bohemia Travel System zveřejnil v pátek 16. 8. dopoledne. O den předtím dostala emailem dotazy jak ACK ČR, tak její člen, cestovní agentura Bohemia Travel System. Ta dodnes neodpověděla.

Redakce našeho portálu byla přitom vůči ACK ČR (a dalším dotčeným subjektům) korektní a v předstihu dala asociaci šanci se k problému jejího člena jak vyjádřit, tak s ním něco udělat. A místo toho, aby asociace uznala realitu, její mluvčí ze sebe chrlí ironizující poznámky na naši adresu a zjevné nepravdy.

A argumentuje přitom tak chabě, že je to až k pláči. Viz Papežova námitka, že „koupě zájezdu mohla být realizována v souladu s ruskými zákony“. Jenže k plnění došlo na území EU a poskytl je subjekt registrovaný k podnikání v ČR. Avšak nikoliv k prodeji zájezdů.

Pokud je včerejší prohlášení ACK ČR prohlášením pana Papeže, je vše zdánlivě v pořádku. Má právo na svůj názor, má též právo nemít rád portál Krachy cestovek.cz (takto se to píše správně, pane Papeži, nikoliv krachycestovek.cz…).

Pokud jde ale o názor vedení ACK ČR a většiny jejích členů, za které Papež včera jako mluvčí veřejně vystoupil, pak jde o neskrývané přiznání, že asociaci jde především o byznys a nikoliv o oprávněné zájmy klientů cestovních kanceláří a agentur.