Výslech Marcely Pavelkové alias BG Travel: Ani nezná příjmení své účetní!

Insolvenční soud v Liberci včera vyslechl mediálně nejznámější podnikající důchodkyni z Liberce – Marcelu Pavelkovou alias cestovní kancelář BG Travel, která vloni oklamala pojišťovnu a podle autorů řady podaných trestních oznámení podvedla stovky svých klientů, kteří neodjeli na zaplacenou dovolenou do Bulharska. Redakce portálu Krachy cestovek.cz to zjistila dnes v Insolvenčním rejstříku.

Naprostý šok čeká každého, kdo si na stránkách Insolvenčního rejstříku přečte výslech dlužnice, paní Marcely Pavelkové, která od 14. března 2012 provozovala jako OSVČ cestovní kancelář BG Travel na základě koncese, kterou získala od Ministerstva pro místní rozvoj, respektive místně příslušného živnostenského úřadu v Liberci.

Vychází totiž najevo, že Pavelková koncesi k provozování cestovní kanceláře nikdy získat neměla a že státem k tomu určené úřady fatálně selhaly ve své kontrolní činnosti.

Pavelková byla v exekuci už od roku 2009

Důkazem je např. čestné prohlášení Pavelkové, kde jako nová jednatelka společnosti TvujNet s.r.o. ze dne 28. 11. 2011 uvedla, že jí nejsou známy žádné překážky k provozování živnosti, tzn. že na její majetek nebyl prohlášen nebo ukončen konkurs apod.

Přitom už 26. března 2009 byla usnesením Okresního soudu v Liberci na její osobní majetek nařízena exekuce, která o rok později v únoru nabyla právní moci. U soudu úspěšný věřitel nyní na paní Pavelkové uplatňuje v insolvenčním řízení pohledávku přes půl milionu korun.

Dodejme, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení může být posuzováno jako přestupek, případně jako trestný čin. Trestného činu podvodu se mohla dopustit i v případě povinného pojištění proti úpadku. U pojišťovny Generali byla pojištěna pouze na 120 tisíc korun, ale včera u soudu přiznala, že věděla o obratu šest milionů korun!

Dlužnice podle soudu neví, co její firmy dělají

U druhé společnosti, v níž Marcela Pavelková figuruje jako stoprocentní majitelka a jednatelka, ALFA GREEN POWER, je sice Obchodním rejstříkem, zapsána jako jednatelka firmy od 9. září 2011, ale mezi příslušnými listinami chybí jak její podpisový vzor, tak smlouva o převodu obchodního podílu a samozřejmě i hospodářské výsledky firmy.

Fakt, že je jednatelkou a stoprocentní majitelkou dvou výše uvedených společností s ručením omezeným, Marcela Pavelková včera u soudu přiznala. Soud byl nucen konstatovat, že Pavelková v podstatě nezná, čím se tyto firmy zabývají.

V sídle své firmy TvujNet s.r.o. Pavelková podle svých slov nikdy nebyla a netuší, zda jde o byt nebo o dům, ani to, komu patří tato nemovitost (pozn. redakce – patří paní Žanetě Kováčové, které byla v letech 2006-7 jednatelkou uvedené firmy). Firma prý nic nevlastní…

Milionová pokuta za plasty v Libčevsi

Pokud jde o firmu ALFA GREEN POWER, kterou podle obchodního rejstříku 100% vlastní od 3. května 2012, Pavelková uvedla, že sídlí v Chomutově, kde má dílnu a vyrábí plastové doplňky. „Dlužnice vůbec neví, co se v této firmě děje, ví však, že nějak ekonomicky působí,“ konstatoval soud.

Uvedená firma vešla v širší známost v roce 2011, když v březnu toho roku dovezla z Německa do bývalého kravína v Libčevsi asi 800 tun plastů. Za to jí na konci téhož roku Česká inspekce životního prostředí udělila pokutu ve výši jednoho milionu korun, protože společnost nebyla oprávněna nakládat s odpady. Udělená pokuta a neoprávněná aktivita firmy měla být dalším varováním, proč paní Pavelkové nevydat koncesi k provozování CK.

Paní účetní Radka to tak chtěla, její příjmení neznám

Mnohem neveselejší čtení se týká činnosti paní Pavelkové jako cestovní kanceláře BG Travel. U soudu vyšlo najevo, že dlužnice nemá k dispozici účetní závěrky, ani mimořádnou účetní závěrku, nemá ani sestavy analytických účtů. Pokladní deník má dlužnice údajně doma, kniha vystavených ani přijatých faktur se nevedla, existoval pouze šanon.

Pokud prý další doklady nemá insolvenční správce, uvedla Pavelková, pak neexistují. Když se soud dlužnice dotázal, kdo je účetní její cestovní kanceláře, dostalo se jí odpovědi: „Paní Radka, její příjmení si nepamatuji.“

Přesto se na „paní Radku“ Pavelková při svém výslechu odvolávala, když k výběrům hotovosti z bankovních účtů a následným platbám přes jiné účty vysvětlovala, že „to tak chtěla paní účetní“. Soud si povšiml upozornění insolvenčního správce, že veškeré výběry ze dvou účtů cestovní kanceláře M. Pavelkové, v celkové výši 7,5 milionu byly v hotovosti a platby za letenky apod. nebyly hrazeny převodem z účtu.

Insolvenční správce uvedl, že byly předloženy nějaké doklady, ale nelze identifikovat, že konkrétní výběr hotovosti odpovídá konkrétní faktuře za služby nebo za zboží. Podle soudu tak nelze určit, k čemu byly vybrané peníze použity.

Sečteno a podtrženo případ Marcely Pavelkové alias BG Travel jsou jen samé špatné zprávy pro její věřitele a zákazníky. Pavelková u soudu uvedla, že pobírá pouze starobní důchod ve výši 7.707 Kč po srážkách, které jí provádí insolvenční správce. Nemá účet u banky, nikdy nevlastnila auto ani byt. Ten, v němž bydlí, má v pronájmu a má v něm jen obvyklé vybavení domácnosti.