Dodací list – vzor word ke stažení

Dodací list je dokument vystavený dodavatelem při dodávce zboží nebo služeb. Obsahuje informace o dodavateli, příjemci, množství a popisu dodávaného zboží nebo služby, cenu, termín dodání a další potřebné informace. Kde najít dodací list ke stažení?

Dodací list slouží k potvrzení převzetí a oficiálnímu zaznamenání dodávky zboží nebo služby. Je důležitým dokumentem při fakturaci a zabezpečuje vzájemnou ochranu pro dodavatele i příjemce.

Jaký je vzor dodacího listu, co má obsahovat dodací list word, jak udělat dodací list v excelu nebo jak může vypadat dodací list anglicky?

Shrnutí článku

Vzor dodacího listu – Vzory dodacího listu mohou mít jednotlivé firmy různé, nicméně základní informace by měly obsahovat všechny vzory. Patří mezi ně například informace o dodavateli, odběrateli nebo množství zboží

Dodací list online – dodací listy je možné společně s dalšími dokumenty vytvořit skrze k tomu určené platformy, jako je například Fakturuji nebo i v klasickém Excelu

Zajímavosti o dodacím listu – identifikační údaje, sériové číslo nebo daňové účely. Nejen k tomu všemu je důležité vystavit, ale také uchovat dodací list pro pozdější kontrolu

Dodací list vzor

Jaký je vzor dodacího listu?

Dodací list č. ….

Dodavatel:

Název společnosti:
Adresa:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:

Odběratel:

Název společnosti (jméno, příjmení):
Adresa:
Město:
PSČ:
IČO:
DIČ:

Datum vystavení:
Datum odeslání:
Místo vystavení:
Popis zboží:
Název zboží:
Množství:
Celková cena:

Podpis dodavatele:
Datum:

Podpis odběratele:
Datum:

Dodací list vzor Word

Dodací list je dokument, který slouží jako důkaz o dodání zboží z jedné strany na druhou. Obsahuje informace o přepravci, odesílateli, příjemci, množství a popisu dodávaného zboží. Dodací list je důležitým dokumentem při obchodních transakcích, protože potvrzuje, že zboží bylo doručeno na místo určení a že obchodník splnil svou povinnost dodat zboží zákazníkovi.

Dodací list se obvykle používá ve spojení s fakturou, která obsahuje informace o ceně zboží a podmínkách platby. Společně tyto dokumenty tvoří důkaz o obchodní transakci mezi dodavatelem a zákazníkem.

V dodacím listu by měly být obsaženy následující informace:

 1. Jméno a adresa zákazníka a dodavatele
 2. Datum dodání
 3. Číslo a popis objednávky
 4. Popis dodávaného zboží nebo služby
 5. Množství jednotek, které byly dodány
 6. Cena jednotky a celková cena
 7. Podpis a údaje o příjemci zboží, například jméno, pozice a datum příjmu.

Dodací list vzor Word lze snadno najít na internetu. Důležité je, aby byl vyplněn správně a obsahoval všechny potřebné informace. Někdo však vzor dodacího listu nehledá, protože „dodáky“ nevystavuje a místo nich si vystačí jen s fakturou. I takové řešení je možné.

Dodací list Excel

Na vytvoření dodacího listu je možné použít šablonu ve Wordu nebo Excelu. Jaký je postup pro vytvoření dodacího listu Excel?

 1. Otevře se nový nebo existující sešit Excelu.
 2. Přejde se na list, na kterém je potřeba vytvořit dodací list.
 3. Vytvoří se sloupce s následujícími záhlavími pro údaje na dodacím listu:
 • Položka (popisovaný produkt nebo služba)
 • Množství (počet položek)
 • Cena za kus (cena jednoho kusu)
 • Celková cena (množství * cena za kus)
 1. Napíše se do jednotlivých buněk informace o položkách, množstvích a cenách.
 2. Přidají se pomocné sloupce nebo výpočty (např. suma množství, suma celkové ceny) podle potřeby.
 3. V případě potřeby se můžou přidat další sloupce s informacemi o odběrateli, dodavateli, termínech dodání atd.
 4. Pokud je potřeba, může se také přidat logo nebo další grafické prvky na dodací list.
 5. Upraví se formátování buněk a styl dodacího listu podle preferencí.
 6. Uloží se dodací list jako soubor Excel (.xlsx) nebo se vytiskne jako PDF nebo papírová kopie.

To je základní postup pro vytvoření dodacího listu v Excelu. Může se samozřejmě upravit design a obsah listu dle uvážení a podle požadavků podnikání. Kdo by se nechtěl s vytvářením dodacího listu Excel dělat, může si stáhnout vzor dodacího listu v Excel na internetu.

Dodací list ke stažení

K získání dodacího listu ke stažení stačí kontaktovat firmu, od které se očekává dodávka. Každá společnost má svůj vlastní formát a obsah dodacího listu, a proto je nejlépe obrátit se přímo na danou firmu, aby se získal správný dokument.

Dodací list online

Existuje mnoho online platforem, kde je možné si vytvořit dodací list online. Některé z nich jsou:

 • Faktury Web: Na Faktury Webu můžete vytvořit dodací listy online zdarma. Registrovaní uživatelé mají možnost uložit vlastní logo firmy nebo razítko a dokonce z dodacího listu vytvořit fakturu. Tato platforma také umožňuje vytvářet další doklady, jako jsou cenové nabídky, objednávky nebo pokladní doklady.
 • Fakturuji.cz: Na Fakturuji.cz můžete vytvářet online faktury zdarma. Kromě faktur nabízí také možnost vytvářet dodací listy a spravovat skladové zásoby.
 • PDF24 Tools: PDF24 Tools umožňuje vytvářet digitální a elektronické faktury ve formátu PDF, XRechnung a ZUGFeRD. Tato platforma je bezplatná a umožňuje vizuální tvorbu faktur a elektronických faktur
 • Shopify: Pokud firma provozuje online obchod pomocí platformy Shopify, obsahuje vestavěnou funkci pro vytváření dodacích listů.
 • Microsoft Office Online (Word nebo Excel): Možné je také využít šablony v programu Word nebo Excel v online verzi, aby se mohl vytvořit dodací list podle individuálních potřeb. Stačí se přihlásit do svého účtu na Office.com.

Při vytváření dodacího listu online je důležité dbát na to, aby dokument obsahoval veškeré potřebné informace, jako jsou údaje o příjemci, odesílateli, položky, množství, cenu a další relevantní údaje. Dále může být užitečné mít předem připravenou šablonu dodacího listu, kterou pak stačí vyplnit potřebnými informacemi.

Stačí pamatovat na to, že každá platforma nebo program může nabízet různé možnosti a funkce pro vytváření dodacích listů, takže je důležité vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje potřebám a preferencím dané firmy.

Dodací list anglicky

Jak může vypadat dodací list anglicky?

Delivery Note

Company Details:
Company Name:
Company Address:
Phone:
Email:

Customer Details:
Customer Name:
Customer Address:
Phone:
Email:

Delivery Details:
Delivery Date:
Delivery Driver:
Delivery Note Number:

Item Details:
Item Name:
Quantity:
Unit Price:
Total Price:

Additional Notes:

Please inspect the items upon delivery and notify us immediately of any damages or discrepancies.
Payment terms:

Thank you for your order and prompt payment. Please reach out to us if you have any further questions or concerns.

Best regards,

[Your Name]
[Your Title/Position]
[Company Name]

Zajímavosti o dodacím listě

Dodací list je důležitým dokumentem, který slouží k potvrzení doručení zboží od dodavatele k zákazníkovi. Přináší několik zajímavých faktů:

 • Identifikační údaje: Dodací list obsahuje údaje o obchodních subjektech, tj. jméno a adresu dodavatele a zákazníka. Tímto způsobem lze jednoznačně identifikovat obě strany obchodu.
 • Popis zboží: Dodací list obsahuje specifikace dodávaného zboží, jako jsou označení, množství, rozměry a hmotnost. Tyto informace jsou důležité pro kontrolu předaného zboží a usnadňují distribuci a skladování.
 • Datum a podpis: Dodací list obsahuje datum doručení zboží a místo, kde bylo zboží předáno ze strany dodavatele zákazníkovi. Také je zde místo pro podpisy zástupců obou stran, které slouží jako potvrzení o přijetí zboží.
 • Identifikace vozidla: V případě přepravy zboží dodacím vozidlem je dodacím listem také specifikováno vozidlo, které zboží doručuje, včetně registračního čísla. Toto je důležité zejména pro sledování přepravy a zajištění správného doručení zboží.
 • Reklamace: Dodací list může obsahovat také sekci pro zápisy o možných reklamacích zákazníka. Pokud zákazník zjistí po příjmu zboží nějakou vadu, může tuto zapsat do dodacího listu a tím iniciovat reklamaci a řešení problému.
 • Daňové údaje: Dodací list může obsahovat také informace o dani, jako jsou daňové identifikační číslo dodavatele nebo zákazníka. Tyto údaje jsou důležité zejména pro účetní účely a dodržování příslušných daňových předpisů.
 • Elektronický dodací list: S rozvojem technologií a digitalizace se stále častěji používá elektronický dodací list. Ten umožňuje rychlé a efektivní předávání informací mezi dodavatelem a zákazníkem prostřednictvím elektronických zařízení. Elektronický dodací list také snižuje náklady spojené s tiskem a fyzickým archivováním papírových dokumentů.
 • Mezinárodní dodací list: V případě mezinárodního obchodu se používají mezinárodní dodací listy, které obsahují dodatečné informace, jako jsou celní údaje, informace o přepravním prostředku a další specifika související s mezinárodní přepravou zboží.
 • Integrace s jinými dokumenty: Dodací list je často spojován s dalšími obchodními dokumenty, jako jsou faktury, objednávky nebo přepravní doklady. Tyto dokumenty vzájemně navazují a umožňují plynulý průběh obchodního procesu.
 • Důležitost pro kontrolu zásob: Dodací listy jsou také důležité pro správné sledování zásob. Při příjmu zboží je totiž nutné aktualizovat skladové zásoby na základě informací z dodacího listu. To umožňuje efektivně plánovat opětovné objednávky zboží a minimalizovat riziko nedostatku zásob.

Dodací list je tedy klíčovým dokumentem při obchodních transakcích a zajišťuje transparentnost a spolehlivost dodávek zboží.