Adobe a profesionální grafika na iPadu – Photoshop, Illustrator

Adobe už od začátku roku 2019 testuje plnohodnotný Photoshop pro iPad, fungující velmi podobně, jako desktopová verze softwaru. Podle dostupných informací by to mělo být pouze první výraznější vykročení firmy do sféry profesionální kreativní tvorby na tabletech Applu. Jako další se má chystat Illustrator, druhý nejpopulárnější grafický program Adobe zaměřený na vektorovou grafiku.

Přenesení natolik komplexního nástroje jako Photoshop na zcela jinou platformu s odlišným typem interakce mezi uživatelem a zařízením je náročné. Adobe má v plánu výsledky tohoto úsilí veřejnosti zpřístupnit ještě v tomto roce, objevují se ale hlasy, že se minimálně v prvních verzích ve srovnání s některou konkurencí nebude jednat o příliš zajímavou aplikaci.

Podle Marka Gurmana problém spočívá hlavně v očekáváních, Photoshop pro iPad je prý totiž zamýšlen jako vycházející ze stejného základu spíše než poskytující stejně obšírný soubor funkcí jako desktopová verze.

Jeho hlavním aspektem zájmu má být schopnost nativně pracovat s PSD soubory a potenciál se vyvíjet podobným směrem jako Photoshop pro Windows a macOS. Gurman říká, že Adobe se v současnosti především zaměřuje na položení základů pro dlouhodobý růst a obrovský potenciál.

Z několika zdrojů prý slyšel, že Photoshop pro iPad je v Adobe brán naprosto vážně jako legitimní nástroj pro profesionály. Nesnaží se proto pouze o portování na jinou platformu, ale zásadní předělání softwaru tak, aby skvěle, spolehlivě a dlouhodobě fungoval na iPadOS, respektive tabletech, které nejen Apple považuje za určitou budoucnost počítačů.

V tomto ohledu dává dokonalý smysl ve stejném duchu přistoupit také k dalším profesionálním grafickým programům.

Nabídnout by přitom měl něco velmi podobného jako Photoshop, to znamená plnou podporu nativních formátů a totožné jádro jako u desktopové verze. Lze přitom očekávat, že alespoň ze začátku by byla nabídka nástrojů opět do určité míry omezena.

Photoshop

Pokud jste profesionální fotograf nebo grafik, je Photoshop základním nástrojem pro vytvoření dokonalého snímku. Je to výkonný editační software, který vám pomůže proměnit fotografie z obyčejných na neobyčejné.

Photoshop je skvělý nástroj pro úpravu barev, přidávání efektů a vytváření úžasných snímků. Pomocí různých nástrojů a funkcí můžete vytvářet a upravovat obrázky podle svých představ. Můžete například použít nástroj štětec k aplikaci barev a textur, klonovací razítko k odstranění nežádoucích prvků nebo zkapalňovací filtr k deformaci nebo přetvoření obrázku.

Photoshop také obsahuje řadu filtrů a efektů, které dodají fotografiím jedinečný vzhled. Pomocí nástroje rozmazání můžete změkčit okraje fotografie, nástrojem pro doostření ji zostřit nebo pomocí filtru pro zkreslení jí dodat surrealističtější efekt.

Kromě nástrojů pro úpravy existuje mnoho dalších funkcí, které dělají z aplikace Photoshop nepostradatelný nástroj pro každého tvůrce. Má například řadu retušovacích nástrojů, které umožňují provádět drobné úpravy fotografie nebo přidávat efekty, jako je vinětace nebo zrno. Pomocí funkce vrstev můžete také přidávat do obrázku více prvků a upravovat krytí jednotlivých vrstev.

Photoshop má také širokou škálu funkcí pro umělce a designéry. Pomocí vektorových nástrojů můžete vytvářet loga, ilustrace a další grafické prvky. Má také 3D engine pro vytváření 3D objektů a scén. Navíc můžete použít textový nástroj pro přidání písma do jakéhokoli obrázku.

Photoshop je neuvěřitelně výkonný a všestranný nástroj pro vytváření úžasných obrázků. Díky široké škále funkcí a nástrojů můžete své fotografie proměnit z obyčejných na neobyčejné. Ať už jste profesionál, nebo začátečník, Photoshop nabízí něco pro každého.

Ilustrátor

Illustrator je výkonný vektorový grafický program, který používají miliony profesionálů k vytváření log, ilustrací a grafiky pro web, tisk a video. Ať už jste zkušený designér, nebo začátečník, Illustrator pomůže vytvořit úžasné vizuály, které určitě udělají trvalý dojem. V tomto výukovém kurzu se seznámíme se základy aplikace Illustrator a s tím, jak ji můžete používat k vytváření krásné grafiky.

Nejprve se podíváme na rozhraní. Hlavní okno aplikace Illustrator se skládá z několika panelů, z nichž každý má svůj specifický účel. Nejdůležitějšími panely jsou Panel nástrojů a panel Vrstvy. Panel nástrojů obsahuje všechny nástroje, které potřebujete k vytváření ilustrací, například nástroje pro kreslení a malování, nástroje pro výběr a další.

Panel Vrstvy umožňuje organizovat práci rozdělením prvků do různých vrstev. Díky tomu lze snadno upravovat a manipulovat s jednotlivými prvky, aniž by byl ovlivněn zbytek návrhu.

Dále se seznámíme s některými základními nástroji používanými v aplikaci Illustrator. Nástroje Pero a Tužka slouží k vytváření vektorových cest, pomocí kterých můžete kreslit tvary, čáry a křivky.

Nástroje Tvar umožňují kreslit základní tvary, jako jsou kruhy, obdélníky a mnohoúhelníky. Nástroj Text umožňuje přidávat do ilustrací text a nástroj Kapátko slouží k odebírání vzorků barev z existujících kreseb.

Nyní, když jste pochopili základy, přejděme k vytváření grafiky. Začněte tím, že pomocí nástroje Pero nakreslíte jednoduchý tvar. Poté použijte nástroje Tvar k vytvoření složitějších tvarů. Dále použijte nástroj Text a přidejte do návrhu text.

Jakmile budete s návrhem spokojeni, použijte nástroj Kapátko k odebrání vzorků barev z existující grafiky a použijte je na vlastní návrh. Nakonec použijte panel Vrstvy k uspořádání prvků návrhu.

Dodržováním těchto kroků můžete v aplikaci Illustrator vytvářet úžasné ilustrace. S trochou cviku a experimentování budete schopni vytvářet úžasné vizuály, které budou jistě vynikat.