Kobalt, který využívá i Apple, je prý za brutálních podmínek těžen dětmi

Působení v rozvojových zemích je pro západní technologické giganty nezbytnou součástí podnikání. V asijských a afrických zemích mají své sítě dodavatelů. Tito dodavatelé zajišťují levnou, avšak kvalifikovanou výrobu. S působením v rozvojových zemích se však pojí řada problémů a jedním z nich je dětská práce.

Západní firmy mají s obviněními kvůli lidské práci problémy opakovaně a nyní je na stole další hromadná žaloba, tentokrát podaná v Demokratické republice Kongo. Žalobci tvrdí, že Apple, Google, Microsoft, Dell, Tesla a další západní firmy využívají děti k těžbě kobaltu, který je využíván do lithium-iontových baterií.

Součástí obžaloby je navíc obvinění z toho, že firmy dětskou práci využívají vědomě, protože s tím, že je kobalt těžený mladými dětmi, jsou prý srozuměni.

Žaloba tvrdí, že jsou malé děti nuceny k těžbě na plný úvazek a místo toho, aby se mohly vzdělávat a získávat naději na plnohodnotný život, pracují v extrémně nebezpečných podmínkách. Děti prý bývají pravidelně zasypávány a umírají ve zborcených tunelech. To vše kvůli kobaltu, který je potřeba do baterií, jež jsou používány v našich chytrých telefonech, počítačích či třeba elektrických autech.

Znepokojující a emotivně psanou žalobu podal ve Spojených státech zástupce lidskoprávní organizace International Rights Advocates Terrence Collingsworth. Podání je hromadné a zastupuje řadu žalobců. V dokumentech navíc stojí, že po hlubším vyšetřování budou do žaloby zařazeny další firmy, které za těžbou stojí.

Obžaloba popisuje, že děti při těžbě nenosí žádné ochrané obleky, tunely nejsou nijak bezpečně podpírány a k jeho těžbě jsou využívány jen primitivní nástroje. Podání obsahuje i informace o konkrétních nehodách a úmrtích v dolech.

Po západních firmách je v dokumentech požadováno, aby poškozeným platily za jejich újmy, financovaly odpovídající zdravotní péči a postaraly se rovněž o sanaci environmentálních škod, které jsou v zemi těžbou způsobovány.

Bude zajímavé sledovat, jak se bude celý příběh dále vyvíjet. Případ ovšem ukazuje, jak vysokou cenou je vykoupen pokrok. Pro progresivní společnosti tedy bude čím dál větší výzvou, aby v rámci svých inovací dokázaly být také maximálně zodpovědné.

Pokrok již nebude spočívat jen v tom, dělat věci výkonnějšími, rychlejšími, úspornějšími či menšími, a také v tom dokázat je vyrábět šetrně a zodpovědně. Recyklace, které se Apple hodně věnuje, je určitě krok správným směrem. Ta sama o sobě ale problém určitě nevyřeší.

Kobalt

Kobalt je vzácný a cenný kov, který se již po staletí používá v různých průmyslových odvětvích. Historicky se kobalt používal k výrobě mincí a ozdob, k výrobě modrých barviv a dokonce i k výrobě střelného prachu.

Dnes je kobalt stále velmi vyhledávaným kovem pro své jedinečné vlastnosti a využití v řadě průmyslových odvětví, například v elektronice, robotice a lékařské technice.

Kobalt patří mezi přechodné kovy, což znamená, že se v periodické tabulce prvků nachází mezi skupinami 9 a 10. Kobalt má atomové číslo 27 a atomovou hmotnost 58,933. Má stříbřitě bílou barvu a je kujný a tažný. Kobalt je jedinečný tím, že má nejvyšší magnetickou permeabilitu ze všech prvků.

Díky svým magnetickým vlastnostem se kobalt používá v řadě průmyslových odvětví, například při výrobě magnetů, elektromotorů a generátorů. Kobalt se používá také při výrobě slitin, například v součástech leteckých motorů, nástrojích a chirurgických implantátech. Kromě toho se kobalt používá k výrobě modrých pigmentů, které se používají v barvách, inkoustech a barvivech.

Kobalt je vzácný a cenný kov a obvykle se těží v kombinaci s jinými prvky. Mezi hlavní zdroje kobaltu patří Demokratická republika Kongo a další africké země, dále Čína, Austrálie a Kanada. Očekává se, že poptávka po kobaltu bude nadále růst, a to díky jeho jedinečným vlastnostem a využití v různých průmyslových odvětvích.

Kovový kobalt je vzácný a cenný kov s širokou škálou využití v různých průmyslových odvětvích. Díky svým magnetickým vlastnostem je velmi vyhledávaným kovem a očekává se, že poptávka po něm bude v budoucnu nadále stoupat. Kobalt je proto cenným zdrojem a důležitou součástí mnoha průmyslových odvětví.

Dětská práce

Dětská práce je problém, který se týká milionů dětí na celém světě. Jedná se o komplexní problém, který má mnoho příčin a vážné důsledky pro zdraví, vzdělání a blahobyt těchto mladých lidí. Je také porušením jejich lidských práv a popřením jejich dětství.

Dětská práce může mít mnoho podob, včetně práce v továrnách, na farmách, v domácnostech, jako domácí sluhové nebo na ulici. Často zahrnuje nebezpečné podmínky a dlouhou pracovní dobu. V některých případech mohou být děti k práci nuceny svými rodinami nebo zaměstnavateli, aby přežily.

Příčiny dětské práce jsou složité a zahrnují chudobu, nedostatek vzdělávacích příležitostí a kulturní normy, které podporují vykořisťování dětí. V některých zemích je práce dětí legálně povolena, v jiných je nezákonná, ale přesto rozšířená.

Dopad dětské práce je obrovský. Upírá dětem právo na vzdělání, bezpečné pracovní podmínky a dětství. Často také vede k vážným zdravotním problémům, jako je podvýživa, fyzická zranění a psychická traumata. V některých případech může dokonce vést k obchodování s dětmi a jejich vykořisťování.

Světové společenství musí přijmout opatření k ukončení dětské práce. Vlády musí zajistit, aby existovaly zákony na ochranu dětí a aby byly vymáhány. Zaměstnavatelé musí nést odpovědnost za své jednání a musí být povinni zajistit svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí. Kromě toho je třeba všem dětem zpřístupnit vzdělání, aby měly větší šanci na úspěšnou budoucnost.

Dětská práce je složitý problém, který vyžaduje celosvětovou pozornost. Přijetím opatření na ochranu dětí a zajištění jejich práv můžeme přispět k lepší budoucnosti těchto mladých lidí i našeho světa.