Energetická náročnost domácností – co je dobré vědět

Energetická náročnost domácností se stává stále více diskutovaným tématem. Důležitým faktorem při snižování energetické náročnosti domácností je hlavně efektivní využívání energie a přechod na obnovitelné zdroje. Kromě ohledu na životní prostředí mohou být pro domácnosti také přednosti v podobě nižších nákladů na energii. Jak může domácnosti se spotřebou pomoci například domácí větrná elektrárna (3kw), jaké jsou tipy na správný výpočet spotřeby plynu a jak se spotřebou souvisí čestné prohlášení (vzor)?

V současné době se stále více lidí začíná zajímat o udržitelný způsob života a snižování své ekologické stopy. Jedním z možných kroků, který může každá domácnost udělat, je snížení spotřeby energií jako je například elektřina nebo plyn. Existuje mnoho způsobů, jak tento cíl dosáhnout a jeden z nich je využití obnovitelných zdrojů energie přímo v domácnostech, jako například domácí větrné elektrárny.

Domácí větrná elektrárna – jak může ulehčit domácnostem

Domácí větrná elektrárna (3kw) je stále častěji zvažovanou alternativou k tradičním zdrojům energie. Nejen že může pomoci snížit závislost na fosilních palivech, ale také může ulehčit domácnostem v jejich běžném fungování.

V průběhu posledních několika let se stále více lidí začalo zajímat o udržitelné zdroje energie a jejich využití. Jedním z nich je i větrná energie.

Ta již mnoho let slouží k výrobě elektřiny v obřích větrných farmách, ale díky pokroku v technologiích se stala dostupná i pro domácnosti. Jednou z největších výhod domácí větrné elektrárny je její nezávislost na změnách cen energie.

Větrná energie je nevyčerpatelným zdrojem, takže po instalaci domácí větrné elektrárny už nemusí domácnost platit vysoké účty za elektřinu. To může být velkou úlevou pro domácnosti, zejména ve chvílích, kdy jsou ceny energie vysoké.

Další výhodou domácí větrné elektrárny je její šetrnost k životnímu prostředí. Větrná energie je čistá a nezanechává žádné odpady. V porovnání s fosilními palivy, jako je uhlí nebo ropa, větrná energie není zprostředkovaně ani přímo odpovědná za emise skleníkových plynů, které mají negativní vliv na životní prostředí.

Výpočet spotřeby energií – kdy začít šetřit?

V dnešní době, kdy se stále více hovoří o změnách klimatu a potřebě chránit planetu, se stává výpočet a snižování spotřeby energií stále důležitějším tématem. Spotřeba energií totiž nejen zatěžuje naši přírodu, ale také rodinné rozpočty.

Pokud se naučí domácnost šetřit výdaje na energie, nejen že se sníží náklady, ale také je možné pomoci snížit emise skleníkových plynů a přispět k udržitelnější budoucnosti. Ale kdy začít se šetřením energií a jak počítat svou spotřebu?

Odborníci proto doporučují začít se zaměřením na výpočet a snižování spotřeby energií co nejdříve. Vzhledem k tomu, že většina energetických zdrojů (jako například fosilní paliva) je neobnovitelná a jejich zásoby jsou časem vyčerpány, je důležité mít přiměřený přístup k využívání energií již nyní. Nejjednodušším způsobem, jak začít být efektivní při využívání energií, je sledovat svoji spotřebu.

Jak se počítá spotřeba elektřiny

Pro výpočet spotřeby plynu, resp. energií lze použít různé nástroje a metody, jako například přístroje pro měření elektrické spotřeby, aplikace pro sledování energetických dat nebo jednoduchou kalkulačku.

V první řadě je důležité zjistit, kolik energií se spotřebuje v daném období (například měsíc). To lze zjistit například prostřednictvím energetických faktur, které se obdrží od dodavatele energií, nebo pomocí mobilní aplikace, když se nastaví sledování spotřeby. A jak se počítá spotřeba elektřiny?

K výpočtu celkové spotřeby elektřiny v domácnosti nebo jiném objektu je třeba sečíst spotřebu všech elektrických přístrojů a zařízení. K tomu lze využít předpokládaný počet hodin denně, po které jsou jednotlivé zařízení v provozu.

Například pokud je počítáno s 8 hodinovou provozní dobou počítače, který má výkon 0,5 kW, jeho spotřeba za den činí 0,5 kWh × 8 h = 4 kWh.

Pokud se předpokládá, že v domácnosti jsou další zařízení (například lednice, televize, pračka), jejichž spotřeba je 1 kWh denně, pak celková denní spotřeba elektřiny v domácnosti bude 4 kWh + (3 zařízení × 1 kWh) = 7 kWh.

Celková roční spotřeba elektřiny se pak může vypočítat jako součet denní spotřeby zařízení až po dobu jednoho roku. Je důležité provádět pravidelné kontroly a údržbu zařízení, aby byla spotřeba elektřiny co nejnižší.

Finanční problémy s platbami za energie

Platby za energie mohou být pro mnoho lidí hlavním zdrojem finančních problémů. Někdy se může stát, že náklady na energie v domácnosti přesáhnou stávající finanční možnosti a je třeba hledat další způsoby, jak je zaplatit.

V takových situacích může být půjčka vhodným řešením. Když jsou náklady na energie vyšší, než je možnost je zaplatit ze stávajících příjmů, je čas začít uvažovat o půjčce. Důležité je však nečekat až do situace, kdy je domácnost již v reálném ohrožení, že nebude mít dostatečné finance na zaplacení účtů.

Proto je ideální uvažovat o půjčce v okamžiku, kdy si domácnost uvědomí, že její příjmy nestačí na úhradu současných nákladů na energie nebo když předpokládá, že se náklady budou zvyšovat. Tímto způsobem může předejít situaci, kdy už nebude schopna splácet úvěr ze svých příjmů.

Situace tak může být vyřešena půjčkou na byt. Půjčka na byt může být využita jak k pořízení nebo rekonstrukci bytu, ale i se související spotřebou elektřiny a plynu. Je důležité zvolit vhodnou výši půjčky, která bude odpovídat možnostem splácení a zároveň bude garantovat dostatečné prostředky i na úhradu energetických nákladů spojených s užíváním bytu.

Součástí půjčky tak může být i čestné prohlášení. Čestné prohlášení (vzor) je dokument, kterým jednotlivec nebo firma prohlašuje, že poskytuje pravdivé informace o svých příjmech, majetku a finančním stavu. Je důležité především při žádosti o půjčku, protože banky a jiné finanční instituce ho mohou vyžadovat pro posouzení bonity žadatele.