Krádež v práci

Pracuji jako vedoucí úseku. Při nástupu na tuto pozici jsem obdržel od zaměstnavatele služební mobil a notebook. Velice často jednám s dodavateli a tyto věci potřebuji ke své práci. Oba předměty jsem převzal na základě písemného potvrzení. Při jednání s jedním z dodavatelů mi byl notebook z mé kanceláře ukraden. Když se o tom zaměstnavatel dozvěděl, sdělil mi, že mi hodnotu ztraceného notebooku strhne z příští výplaty. Vůbec jej nezajímalo, že jsem škodu nezpůsobil úmyslně. Má na to právo?

Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného  potvrzení. Pokud došlo ke ztrátě notebooku, vznikla vám odpovědnost za jeho ztrátu. Této odpovědnosti se však můžete částečně či úplně zprostit v případech, kdy prokážete, že jste ztrátu nezavinil.

Dále také v  případech, kdy doložíte, že vám zaměstnavatel nevytvořil vhodné podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů. Důkazní břemeno však leží na vás. Uvádíte, že vám byl notebook ukraden. Pokud zaměstnavateli prokážete, že škoda vznikla na základě cizího zavinění, máte šanci se této odpovědnosti zprostit.

Možností je tedy podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Ať už však došlo jakkoliv ke ztrátě svěřeného předmětu, nemůže vám zaměstnavatel sám od sebe hodnotu neodevzdaného notebooku srazit z vaší příští mzdy.

Pokud ke ztrátě došlo vaším zaviněním a vy svou chybu uznáte, můžete se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o náhradě škody. V jejím rámci se můžete se zaměstnavatelem dohodnout, že na vlastní náklady notebook zakoupíte nebo uzavřete dohodu o srážkách ze mzdy, na základě které pak může zaměstnavatel vzniklou škodu ze mzdy oprávněně srážet.

Také se můžete dohodnout, že škodu uhradíte v hotovosti. Pokud však zavinění neuznáte, dohodu o srážkách ze mzdy se zaměstnavatelem nesepíšete a i přesto vám škodu zaměstnavatel srazí ze mzdy, informujte jej nejlépe písemně o tom, že srážky provedl neoprávněně a žádejte částku zpět.

Můžete o tomto neoprávněném postupu informovat také příslušný inspektorát práce, protože zaměstnavatel by tímto hrubě porušil zákoník práce.