Krádež v práci

Zaměstnancům je v rámci plnění pracovních úkolů svěřena řada věcí jako je například mobilní telefon nebo počítač. Bez nich by zaměstnanec nemohl plnohodnotně na pracovišti pracovat. Zaměstnavatel tyto věci poskytuje zaměstnanci na základě písemného potvrzení. Může zaměstnavatel v případě, že jsou zaměstnanci takové věci ukradeny, strhnout výši dané věci z výplaty?

Podle zákoníku práce zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného potvrzení. Pokud došlo ke ztrátě notebooku, vznikla zaměstnanci odpovědnost za jeho ztrátu. Této odpovědnosti se však může částečně či úplně zprostit v případech, kdy prokáže, že ztrátu nezavinil.

Dále také v případech, kdy zaměstnanec doloží, že mu zaměstnavatel nevytvořil vhodné podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů. Důkazní břemeno však leží na zaměstnanci. Pokud se zaměstnavateli prokáže, že škoda vznikla na základě cizího zavinění, existuje šanci se této odpovědnosti zprostit. Možností je tedy podat trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Ať už však došlo jakkoliv ke ztrátě svěřeného předmětu, nemůže zaměstnavatel sám od sebe hodnotu neodevzdaného notebooku srazit z příští mzdy. Z toho by mohl mít nadřízený problém na inspektorátu práce.

Pokud ke ztrátě došlo zaviněním a zaměstnanec svou chybu uzná, může se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o náhradě škody. V jejím rámci se lze se zaměstnavatelem dohodnout, že na vlastní náklady notebook zakoupí nebo uzavře dohodu o srážkách ze mzdy, na základě které pak může zaměstnavatel vzniklou škodu ze mzdy oprávněně srážet.

Také se lze dohodnout na tom, že škodu uhradí v hotovosti. Pokud však zavinění zaměstnanec neuzná, dohodu o srážkách ze mzdy se zaměstnavatelem nesepíše, a i přesto mu škodu zaměstnavatel srazí ze mzdy, měl by jej informovat nejlépe písemně o tom, že srážky provedl neoprávněně a žádat částku zpět.

Krádeže – obecně 

Krádeže jsou v dnešní společnosti běžným jevem, který se týká mnoha lidí. Může se jednat o krádeže od drobných krádeží, jako je krádež v obchodě, až po krádeže závažné, jako je loupež. Ať už se jedná o jakýkoli případ, je důležité pochopit, co dělat v případě krádeže.

V případě drobných krádeží, jako je krádež v obchodě, je důležité se zloději nepostavit, protože by se člověk tak mohl dostat do nebezpečí. Místo toho je nejlepší kontaktovat obchod nebo policii. Pokud je to možné, lze si zloděje také vyfotografovat a poskytnout je úřadům.

Při větších krádežích, jako je například loupež, je důležité zachovat klid a udělat to, o co člověka zloděj požádá. Důležité je také pamatovat na to, že nesmí klást odpor ani dělat prudké pohyby, protože by se tak mohl dostat do ještě většího nebezpečí. 

Pokud je toho člověk schopen, měl by se snažit si zapamatovat jakékoli podrobnosti o zloději, které by mohly být užitečné, například oblečení, výšku nebo dokonce vozidlo.

Po jakémkoli typu krádeže je důležité kontaktovat policii a trestný čin nahlásit. Člověk by měl také kontaktovat svou pojišťovnu a v případě potřeby podat žádost o odškodnění.