Co dělat, když si na někoho zasedne nadřízený

Práce je neodmyslitelnou součástí lidského života. Slouží zkrátka k přežití. Pokud je však i koníčkem, je radost pracovat. Může se stát, že si zaměstnanec se zaměstnavatel povahově nesednou, a může to skončit šikanou. Jak se proti tomu bránit?

Stane-li se nějaký incident v práci a nadřízený zašle bez vyjádření obou stran  vytýkací dopis s tím, že zaměstnanci hrozí výpověď, a zaměstnanec s ním nesouhlasí, měl by se co nejdříve ozvat a říci svůj pohled na věc.

Nadřízený se tak zřejmě odkazoval na ustanovení §52 písmene g) zákoníku práce. Ten uvádí, že jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo pro soustavné méně závažné porušování povinnosti je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci upozorněn na možnost výpovědi.

Podle soudního výkladu musí jít alespoň o tři a více případů. Podmínkou platnosti výpovědi je v tomto případě také písemné upozornění zaměstnance na možnost výpovědi, které mu bylo předáno v posledních šesti měsících.

Co se vytýkacího dopisu týče, bylo by vhodné na něj písemně reagovat. V písemnosti lze popsat svou situaci, popřípadě uvést svědky události, pokud byli přítomni a budou chtít pravděpodobně verzi dosvědčit. Vytýkací dopis – vzor je ke stažení na internetu.

Jak se postavit šikaně od nadřízeného

Nikdo nemá rád zlé šéfy, protože to může být neuvěřitelně stresující a skličující. Je však důležité si uvědomit, že je možné zvládnout nepříjemného šéfa, aniž by člověk ohrozil svou práci nebo své duševní zdraví. Zde je pět tipů, jak se vypořádat s nepříjemným šéfem:

  • Vyhnout se konfrontaci: nepomůže to a pravděpodobně ji ještě zhorší. Místo toho je na místě zůstat klidný a profesionální.
  • Upřímnost: upřímní a čestní ohledně všech problémů, které může zaměstnanec mít. Je důležité, aby se při diskusi o svých obavách chovali uctivě a profesionálně.
  • Nejvyšší vedení: je důležité zůstat profesionální a nenechat se vyprovokovat jeho chováním k negativní reakci.
  • Dokumentace: je důležité mít dokumentaci o všech problémech, které se s šéfem vyskytnou. Patří sem e-maily, rozhovory a jakékoli další důkazy, které mohou být v budoucnu užitečné.
  • Vyhledat pomoc: je na místě zvážit rozhovor s nadřízeným, personálním oddělením nebo poradcem, aby člověk získal radu a podporu.

Vypořádat se s nepříjemným šéfem může být nepříjemné stejně jako krádež v práci, ovšem je možné situaci zvládnout, aniž by se ohrozilo své zaměstnání nebo své duševní zdraví.