Problémy s manželem – násilí, hrubé chování

Jakmile přijde člověk o stabilní práci, vzniknou rodinné problémy. O to víc je situace doma špatná, když práci ztratí právě otec jako hlava rodiny. Může se u něj objevit deprese, závislost na alkoholu až to může skončit fyzickým násilím. Je možné vystěhovat v takovém případě manžela z domu, byť je dům jeho?

V první řadě je třeba říci, že ačkoliv se domácí násilí často odehrává takzvaně za zavřenými dveřmi, není v pořádku a je z hlediska zákona považováno za protiprávní. I v případě, pokud se tak děje z důvodů nesplacení starých dluhů. Násilné jednání je neomluvitelné. 

Pokud dojde k dalšímu incidentu, při němž manžel bude ohrožovat slovně či dokonce fyzicky manželku nebo děti, je zde možnost se obrátit na Policii ČR a žádat vykázání násilné osoby na deset dnů ze společného obydlí a jeho okolí. Policisté tak mohou učinit po vyhodnocení rizika míry dalšího napadení. Pro vykázání není vůbec podstatné, že vykázaná osoba je vlastníkem příslušné nemovitosti. 

Rovněž se osoba ohrožená domácím násilím nebo také každá jiná osoba, která žije ve společném obydlí s násilnou osobou, může obrátit na příslušný soud s návrhem na vykázání. Za splnění zákonných okolností může být soudním rozhodnutím manželovi uložena povinnost opustit společné obydlí až na šest měsíců

Je však třeba myslet na to, že bude nutné chování manžela prokazovat. Proto je na místě si uchovávat důkazy o jeho chování, v případě zranění vyhledat lékaře, nechat se ošetřit, sdělit, co se stalo. Dále pak trvat také na záznamu z výjezdu policie, zajistit si svědky jednání manžela a podobně.

Ideální je se obrátit na své příbuzné, přátele, neziskové organizace, které poskytují pomoc obětem domácího násilí. Tato situace není lehká.

Domácí násilí 

Násilí na manželkách je ve společnosti velkým problémem, který stále více narůstá. Podle Světové zdravotnické organizace zažije každá třetí žena během svého života fyzické nebo sexuální násilí.

Ačkoli násilí na ženách existuje v každé kultuře, je obzvláště rozšířené v patriarchálních společnostech. V mnoha případech je považováno za právo muže kontrolovat svou ženu a rodinu a násilí je považováno za přijatelný způsob prosazování jeho autority.

Násilí na manželkách může mít mnoho podob. Fyzické násilí je nejzřetelnější, nejčastější je bití a jiné formy fyzického násilí. Velkým problémem může být také psychické násilí, kdy manžel používá kontrolující chování, výhrůžky a zastrašování, aby si udržel kontrolu nad vztahem.

Dlouhodobý dopad násilí na manželkách může být zničující. Oběti často trpí depresemi, nízkým sebevědomím a úzkostí a mohou mít potíže s důvěrou nebo navazováním vztahů. Oběti se také mohou obtížně vyrovnávat s traumatem ze svých zážitků a mohou trpět posttraumatickou stresovou poruchou.

Je nutné se postavit proti násilí na ženách. Musí se postavit proti postojům, které násilí schvalují nebo akceptují, a zajistit, aby oběti dostaly podporu, kterou potřebují k tomu, aby byly v bezpečí a mohly znovu začít žít.