Starý dluh – kdy je nutné platit

Ti, kdo potřebují finanční pomoc, obvykle požádají v první řadě své známé a rodinu. Může se stát, že jeden z kamarádů se nabídne a půjčí například částku ve výši 35 000 Kč. Aby se však pojistil, že své peníze získá zpět, uzavře s budoucím dlužníkem smlouvu o půjčce. Jestliže však dlužník nesplní své závazky do stanoveného termínu, může se kamarád neboli věřitel obrátit na soud. Může to po něm soud vymáhat, když uplynulo již několik let?

Předžalobní upomínka je de facto poslední výzva k úhradě dluhu před podáním žaloby. Kamarád tak zřejmě vážně uvažuje o tom, že po dlužníkovi bude dluh vymáhat soudní cestou. Má navíc po ruce smlouvu o půjčce, která měla být splacena do určitého data, avšak se tak nestalo.

Existuje takzvaná promlčení lhůta. Základní promlčecí lhůta dle občanského zákona je tříletá. Není však zřejmé, jak zní sepsaná smlouva. Pokud by se jednalo o uznání dluhu, byla by promlčecí lhůta desetiletá. Proto nelze s jistotou říci, zda je dluh skutečně promlčen.

Obecně však promlčení znamená, že věřitel své právo za dlužníkem neuplatnil včas u soudu a tímto ztrácí možnost, aby pohledávka byla úspěšně za pomoci soudu nuceně vykonána. U soudu je třeba v takovém případě vznést námitku promlčení. Soud pak žalobu zamítne.

To, že by se jednalo o promlčený dluh, však neznamená, že dluh neexistuje, že zanikl. Dluh samozřejmě dále existuje, peníze reálně dlužník stále dluží. Byla by ale promlčena povinnost plnit. Stále však má dlužník právo plnit, tedy může i promlčený dluh uhradit dobrovolně.

Přátelé často neuplatňují pohledávky včas, tedy v promlčecí lhůtě, z důvodu, že jsou trpělivější než jiní věřitelé a snaží se dlouhou dobu věci řešit smírně. Je třeba si uvědomit, že nezaplacením i promlčeného dluhu může dojít k výraznému zhoršení vztahů nebo až ke ztrátě přítele. V každém případě je lepší splatit dluh řádně a včas.

Dluhy – obecně

Dluhy jsou pro mnoho lidí a rodin velkým problémem. Může být obtížné ho zvládnout a může mít dlouhodobé i krátkodobé důsledky. Se správnými strategiemi a znalostmi však lze dluhy zvládnout, a dokonce se jich zbavit.

Nejprve je důležité pochopit, co je to dluh a jak funguje. Dluh jsou peníze, které jsou vypůjčeny od věřitele a musí být splaceny i s úroky. Dluh může mít podobu kreditních karet, půjček na auto, hypoték a studentských půjček. Pokud se s dluhy řádně nehospodaří, mohou se rychle vymknout kontrole a vést k vysokým úrokům, poplatkům za prodlení a dalším poplatkům.

Nejlepším způsobem, jak dluhy zvládnout, je vytvořit si rozpočet a držet se ho. Rozpočet by měl zahrnovat všechny příjmy a výdaje a měl by být pravidelně aktualizován. To pomůže pochopit, kam peníze směřují a zda má člověk dostatek prostředků na splácení dluhů.

Je také důležité využít všech možností konsolidace dluhů. Konsolidace dluhů znamená sloučení více půjček do jedné půjčky s nižší úrokovou sazbou. To může pomoci lépe zvládat splátky a z dlouhodobého hlediska ušetřit peníze.

Dluhy jsou obtížně zvládnutelnou záležitostí, ale se správnými znalostmi a strategiemi je lze zvládnout a dokonce odstranit. Je důležité vytvořit si rozpočet a stanovit si priority svých dluhů, využít možnosti konsolidace dluhů a udržovat komunikaci s věřiteli. Se správným přístupem lze dluhy zvládnout a nakonec i odstranit.