Nejlepší investice – podílové a indexové fondy – srovnání

Základní pravidlo, pokud si chce člověk spořit na budoucnost, je nenechávat své peníze ležet doma pod polštářem ani na bankovním účtu. Investování je pro mnoho lidí cestou, jak ušetřit peníze a získat v budoucnu vyšší výnos. Existuje mnoho různých možností investování, jako například kupování akcií nebo dluhopisů, popřípadě investice do nemovitostí nebo do umění.

To znamená, že jestliže si někdo nechá ležet peníze doma pod polštářem, ročně přijde o část těchto peněz. Inflace totiž snižuje hodnotu peněz – takže to, co si člověk za určitou sumu může koupit dnes, si za rok už pravděpodobně nekoupí.

Podílové fondy, investiční fondy

Pokud peníze lidé nechávají ležet ladem, neustále ztrácejí svou hodnotu, pokud je nechávají ležet na bankovním účtu, zhodnocují se minimálním výnosem. Pokud tedy mají své úspory v bance, možná by se měli zamyslet, co s nimi. Zda je raději někam neinvestovat.

Pokud lidé chtějí ušetřit peníze do budoucna, musí je uložit tam, kde bude zhodnocení pokrývat minimálně inflaci. To je velice důležité pravidlo. Mnohem lepší však je, když peníze někde leží a vydělávají další peníze.

Taková investice znamená, že se člověk zřekne některých zbytečných výdajů. To znamená, že jestliže má větší sumu peněz, neutratí ji ihned za hlouposti, které nutně nepotřebuje. Místo toho by měl peníze investovat na určitou dobu a vydělat.

Investice nabídne určitý výnos, takže se peníze budou rozmnožovat. Lze je nechat ležet a vydělávat až do doby, dokud je člověk nebude potřebovat. Výbornými alternativami, kam sumu peněz uložit, je například

Dobrou investicí mohou být i státní dluhopisy, tedy cenné papíry, které vydávají vlády jako způsob financování jejich rozpočtových deficitů a zajištění dlouhodobého zdroje půjček. Způsob, jak koupit státní dluhopisy, je velmi jednoduchý a rychlý. Stačí se zeptat své banky nebo tzv. distributorů.

Investiční fondy jsou finanční produkty, které získávají peníze od investorů a tyto peníze investují do různých finančních nástrojů, jako jsou akcie, dluhopisy, investiční nemovitosti nebo komodity.

Cílem je vytvářet příjmy pro své investory a případně i zvýšit hodnotu jejich investice. Investiční fondy jsou spravovány profesionály, kteří se starají o správu aktiv a rozhodují o tom, do jakých nástrojů se peníze budou investovat. Investiční fond může vydávat akcie nebo podílové listy.

Investovat skrze fondy lze z pohodlí domova.
Investovat skrze fondy lze z pohodlí domova.

Začínající investor – investice do fondů, srovnání podílových fondů

Asi to nejzákladnější, co by měl (nejen) začínající investor vědět, je to, do čeho a proč investovat. Proto je samozřejmě vhodné se pro začátek poradit s odborníkem. Mnoho lidí totiž ani netuší, do čeho investovat, a ani je moc nezajímají akcie apod. Chtějí jen vědět, kam peníze vložit nebo jak spořit na důchod.

Což je rozumné. Pro takové jsou vhodné produkty, které se nazývají podílové fondy. Nejlepší podílové fondy spočívají v tom, že do nich klient pravidelně posílá peníze a společnost, u které má smlouvu, de facto investuje za něj. Hodit se může kalkulačka podílových fondů.

Obvykle jsou na výběr tři varianty (profily):

  1. konzervativní
  2. vyvážený
  3. dynamický

První zmíněný investuje zejména do dluhopisů a dluhopisových fondů. Je sice málo výkonný, zato je stabilní a jistý. Dynamický fond naopak investuje do akcií a akciových fondů. Dlouhodobě vykazuje výrazné výkyvy, je však velmi výkonný.

Vyvážený, někdy též balancovaný, bývá obvykle složen z jedné poloviny akciovými a z druhé poloviny dluhopisovými fondy. Výkyvy jsou z dlouhodobého hlediska středně vysoké. Totéž platí o výkonech, které jsou výkonově mezi konzervativními a dynamickými profily.

Podílové fondy nabízejí i bankovní instituce: Česká spořitelna podílové fondy, podílové fondy ČSOB či MONETA fondy. Dobré je zjistit více i o možnostech investic u České spořitelny nebo investicích u Air Bank, popřípadě o ČSOB fondech a podílových fondech Komerční banky.

Smyslem a nejpodstatnější výhodou podílových fondů (např. podílových fondů Česká spořitelna) je pohodlí investora. Investoři do podílových fondů se totiž nemusí o nic starat ani rozumět tomu, do čeho vlastně investují. Od toho je správce fondu (investiční společnost či bankovní instituce), který se o investice stará.

Navíc ve většině případů se jedná o fondy fondů, tedy o to, že správce není pouze jeden jediný. Mohou jich být desítky. Výhodou je, že se tím výrazně snižuje riziko a navíc není potřeba velký kapitál. Minimální investice je obvykle jen 500 Kč. Skvělý způsob, jak investovat malé částky.

Oblíbenými investicemi jsou i investiční diamanty a hodit se může i SEPA platba.

Uzavřený podílový fond

Uzavřený podílový fond je typ investičního fondu, který je určen pro omezený počet investorů. Tento typ fondu je vymezen ve smyslu počtu investorů, který je stanoven v jeho stanovách.

Uzavřený podílový fond může být vytvořen kdykoliv, nicméně jeho podíly nejsou obchodovatelné na burze a není možné je kupovat a prodávat na trhu, jako je tomu u otevřených podílových fondů.

Uzavřený podílový fond může být založen s různými cíli, například k investování do určitého typu aktiv, jako jsou například nemovitosti, nebo k podpoře specifického typu podnikání.

Výnos z uzavřeného podílového fondu je určen výnosy z investic, které jsou distribuovány mezi investory podle jejich podílu na fondu.

Vzhledem k tomu, že uzavřený podílový fond není obchodovatelný na burze a má omezený počet investorů, může být pro investory obtížné najít možnost, jak se do něj zapojit. Navíc nemusí být snadné získat informace o tom, jak se fondu celkově daří, a mohou existovat omezení ohledně možnosti vyplácení výnosů nebo vystoupení z fondu.

Člověk může začít investovat i s malými částkami.
Člověk může začít investovat i s malými částkami.

Výhody a nevýhody podílových fondů

Podílové fondy však mají i své nevýhody. Zejména se jedná o nepříliš vysoký výnos, což je daň za nízkou rizikovost. Výnos může být i vyšší, k tomu však člověk potřebuje dostatek informací a větší kapitál. Pro většinu lidí podílové fondy i tak zůstávají asi tou nejlepší variantou. 

Investování do podílových fondů může být zajímavou volbou pro lidi, kteří chtějí investovat do akcií nebo jiných cenných papírů, ale nemají dostatek znalostí nebo času na to, aby sami vybírali správné investice. Podílové fondy jsou obvykle spravovány profesionálními správci, kteří jsou zodpovědní za výběr a správu investic v rámci daného fondu.

Mezi hlavní výhody investování do podílových fondů patří:

  1. Možnost diverzifikace: Prostřednictvím podílových fondů se obvykle investuje do širokého spektra akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, což snižuje riziko ztráty způsobené poklesem hodnoty jedné konkrétní akcie nebo cenného papíru.
  2. Snadnost: Investování do podílových fondů je snadné i pro začínající investory, protože nemusí sami vybírat konkrétní investice.
  3. Profesionální správa: Podílové fondy jsou obvykle spravovány profesionálními správci, kteří disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi s investováním.

Mezi hlavní nevýhody investování do podílových fondů patří:

  1. Poplatky: Podílové fondy obvykle účtují poplatky za své služby, což může vést k tomu, že celkový výnos z investice bude nižší.
  2. Nedostatečná kontrola: Investoři do podílových fondů nemají přímou kontrolu nad tím, do jakých konkrétních investic se fond nakonec vloží.
  3. Riziko ztráty: Investice do podílových fondů jsou stejně jako jakékoli jiné investice spojené s rizikem ztráty. Diverzifikace sice může snížit riziko ztráty, není však zaručeno, že se tak vždy stane.

Je proto vždycky nutné zvážit pro a proti a najít pokud možno co nejlepší podílové fondy.

Podílové listy

Podílové listy jsou cenné papíry, které zajišťují vlastnictví podílu v kapitálu společnosti. Vlastník podílového listu se tedy stává spoluvlastníkem společnosti a má právo na zúčastnění se rozhodování o chodu společnosti na valných hromadách a na výnosy společnosti, jako jsou například dividendy.

Podílové listy se obvykle emitují při vstupu společnosti na burzu, kdy se společnost rozdělí na menší jednotky, které jsou pak nabízeny investorům k prodeji. Vlastníci podílových listů tak mohou snadno a rychle obchodovat se svými podíly na burze nebo je prodávat přímo společnosti.

Investiční portfolio

Investiční portfolio je sbírka investic, které má jednotlivec nebo společnost držet ve svém vlastnictví. Cílem investičního portfolia je maximalizovat celkový výnos z investic při zachování přiměřeného rizika.

Portfolio může obsahovat různé druhy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, měnové páry, komodity a další. Správa investičního portfolia vyžaduje pravidelné sledování trhu a úpravu složení portfolia tak, aby se zajistilo, že se jednotlivé investice vzájemně doplňují a minimalizují riziko ztráty.