V práci nechtějí pouštět k lékaři

Zaměstnavatel musí umožnit svým zaměstnancům návštěvu lékaře, pokud je lékař v blízkém okolí a nemá ordinační hodiny po pracovní době. Může zaměstnavatel nařídit, že se zaměstnanec musí vrátit do 2 hodin a pokud se nevrátí, musí si takový čas napracovat?

Vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdravotnickém zařízení je překážkou na straně zaměstnance, pro kterou nemůže u zaměstnavatele konat práce. Zákoníkem práce je však v ustanovení § 199 řazeno mezi důležité osobní překážky v práci, při níž se za splnění podmínek a v rozsahu podle Přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy.

V této příloze podle bodu 1 písm. a) je uvedeno, že se propustka z práce s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

V prvé řadě by se tedy měl zaměstnanec snažit si naplánovat ošetření mimo pracovní dobu. To však není vždy možné a zákon s tímto počítá. Daný předpis nestanovuje žádný konkrétní časový rozsah, ale pracuje s pojmem nezbytně nutná doba k ošetření, to je na dobu cesty tam, dobou čekání, trvání samotného lékařského úkonu a cesty zpět do zaměstnání.

Délku překážky v práci je zaměstnanec povinen prokázat například ukázkou spojů do a ze zdravotnického zařízení, potvrzením zdravotnického zařízení o čase a délce ošetření. V takovém případě pak existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy i v případě, že samotná délka překážky v práci přesáhne uváděné dvě hodiny a samozřejmě není zaměstnanec povinen si cokoliv napracovávat.

Pokud by zaměstnavatel na tomto svém pokynu trval, má se za to, že by se mohlo jednat o postup v rozporu se zákonem a je možné zvážit stížnost například k inspektorátu práce.

Návštěva lékaře během pracovních hodin

Zaměstnanec si pravděpodobně během náročného pracovního dne těžko vyhradí čas na návštěvu lékaře. Pravdou však je, že je důležité o sebe pečovat a udělat si čas na pravidelné prohlídky. Zde je několik tipů, jak si návštěvu lékaře co nejlépe naplánovat a přitom zvládnout své pracovní povinnosti.

  1. Plánovat dopředu. Nejlepší způsob, jak si zajistit dostatek času na návštěvu lékaře, je plánovat dopředu.
  2. Požádat svého zaměstnavatele o flexibilní plánování. Mnoho zaměstnavatelů je ochotno spolupracovat se zaměstnanci, aby se přizpůsobili návštěvám lékaře.
  3. Využívat přestávky na oběd. Pokud člověk nemá čas na celou schůzku, může využít přestávku na oběd k rychlému vyšetření.

Návštěva lékaře v pracovní době může být náročná, ale je důležité udělat si čas na péči o sebe. S trochou plánování a flexibility lze návštěvu lékaře maximálně využít a přitom neztratit ze zřetele své pracovní povinnosti.