Proplacení propustky zaměstnavatelem – problémy

Každý zaměstnanec si musel minimálně jednou zajít k lékaři v době, kdy má být na pracovišti. Zaměstnavatel v takovém případě dává propustku, ale však na dobu nezbytně nutnou a lékař musí být neblíže jeho pracovišti. Může omezit dobu například jen na 4 hodiny a pak nařídit neplacené volno?

Návštěva lékaře je zákoníkem práce stanovena jako důležitá osobní překážka v práci, za kterou zaměstnanci náleží jak pracovní volno, tak náhrada mzdy. Zákon neuvádí přesnou dobu, kterou může zaměstnanec strávit u lékaře. Každopádně zaměstnanec má právo na propustku k lékaři.

Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout.

Současně platí, že pracovní volno s náhradou mzdy zaměstnavatel poskytne pouze v případě, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Pokud místo výkonu lékařského ošetření není nejbližší a není tedy provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení, i tehdy má zaměstnanec podle zákoníku práce nárok na pracovní volno, ovšem náhrada mzdy v tomto případě přísluší jen za dobu, kterou by strávil v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel nemůže paušálně stanovit u propustky k lékaři, na kolik hodin maximálně poskytne zaměstnancům pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Vždy musí individuálně zhodnotit situaci zaměstnance a maximálně může požadovat po zaměstnanci, aby doložil, že vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu zaměstnance.

Zaměstnavatel také nemůže zaměstnance nutit, aby si jako ošetřujícího lékaře zvolil takzvaného závodního lékaře a není oprávněn zaměstnanci určovat, zda se bude jednat o lékaře nejblíže pracovišti nebo trvalému bydlišti. Volbu lékaře provádí zaměstnanec.

Pokud je zaměstnanec na doporučení ošetřujícího lékaře vyšetřen u specialisty, náleží mu placené volno za celou dobu trvání této překážky, i kdyby se jednalo o zdravotnické zařízení, které nesplňuje podmínku blízkosti ať už místu bydliště nebo pracoviště.

Ne ve všech případech vyšetření či ošetření však náleží pracovní volno s náhradou mzdy. Například nenáleží při vyšetření zaměstnance na základě požadavku pojišťovny, při vyšetření, které zaměstnanec potřebuje pro povolení výkonu určitého sportu nebo pro získání řidičského průkazu. V těchto případech je možné vyšetření provést mimo pracovní dobu.

Co se týče placení zdravotního pojištění, tak za neplacené volno, trvající kratší dobu než jeden celý kalendářní den, se pojistné neodvádí.

Propustka k lékaři – obecně

Pokud jde o udržení zdraví a lékařskou péči, je důležité navštěvovat lékaře. Pro mnoho zaměstnanců však může být problém najít si volno na návštěvu lékaře. Pomocí několika jednoduchých kroků však mohou zaměstnanci zajistit, že budou moci využít potřebnou lékařskou péči, aniž by obětovali své zaměstnání.

Prvním krokem pro každého zaměstnance, který si chce vzít volno z práce, aby mohl navštívit lékaře, je zkontrolovat zásady své společnosti týkající se nemocenské dovolené. Mnoho společností nabízí zaměstnancům placené sick days, které mohou využít, když si potřebují vzít volno na návštěvu lékaře. Pokud tato možnost není, měli by se zaměstnanci poohlédnout po možnosti využít neplacené volno nebo dovolenou.

Jakmile si zaměstnanec určí výši dovolené, kterou může čerpat, měl by se ujistit, že zaměstnavateli sdělí svou potřebu dovolené. To by mělo být provedeno co nejdříve, aby měl zaměstnanec dostatek času na provedení potřebných opatření. Je důležité zajistit, aby zaměstnavatel věděl o potřebě volna zaměstnance.

Po schválení volna by se zaměstnanci měli ujistit, že mají před schůzkou v pořádku všechny potřebné dokumenty a papíry. To zahrnuje veškeré lékařské formuláře nebo papíry, které je třeba před schůzkou vyplnit. Zaměstnanci by se také měli ujistit, že mají platný doklad totožnosti a kopii průkazu zdravotního pojištění.

Nakonec by se zaměstnanci měli ujistit, že veškeré dokumenty, které obdrží po návštěvě lékaře, přinesou zpět svému zaměstnavateli. To se týká i případných receptů nebo výsledků testů, které je třeba zaměstnavateli sdělit.

Čerpání volna v práci za účelem návštěvy lékaře je důležitou součástí udržení zdraví a mělo by být bráno vážně. Dodržováním těchto kroků si zaměstnanci mohou zajistit, že si budou moci vzít potřebný čas na lékařskou péči, aniž by obětovali své zaměstnání.