Propustka k lékaři – právo jít na vyšetření

Každý zaměstnanec má právo na propustku k lékaři. To by mělo být pouze na nezbytně nutnou dobu a v okolí. Platí propustka k lékaři i na vyšetření kvůli řidičskému průkazu zaměstnanci, který má nepravidelné směny? Musí doktor uvádět při potvrzení propustky přesný důvod vyšetření?

Obecně k propustce k lékaři lze říct, že dle ustanovení § 199 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen v případě důležitých osobních překážek v práci poskytnout zaměstnanci nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

Okruh a rozsah důležitých osobních překážek v práci stanovuje nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Ošetření nebo vyšetření u lékaře je jednou z důležitých osobních překážek v práci.

Uvedené nařízení vlády uvádí, že pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Pokud zaměstnanec splňuje podmínky vyšetření nebo ošetření, které nelze provést mimo pracovní dobu, tak nárok na propustku vzniká.

Co se týče důvodu návštěvy lékaře, tak se má za to, že zdravotní stav je osobním a citlivým údajem zaměstnance a že zaměstnavatel není oprávněn po zaměstnanci požadovat důvod návštěvy lékaře ani znát zdravotní stav.

Zaměstnavatel má právo znát pouze, zda-li lékař nebo instituce, kterou zaměstnanec navštíví je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnavatele. Dále může zjišťovat, zda-li vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu. Je tak vhodné si od lékaře vyžádat toto potvrzení, tedy potvrzení o tom, že nebylo možné vyšetření provést mimo pracovní dobu.

Návštěva lékaře v pracovní době

Návštěva lékaře v pracovní době může být obtížná a časově náročná, zejména pokud se snaží člověk sladit práci, rodinu a další závazky. Naštěstí existuje několik možností, které návštěvu lékaře v pracovní době usnadní. Zde je několik tipů, jak návštěvu lékaře v pracovní době co nejlépe využít.

Ideální je vyhledat lékaře, který nabízí návštěvy po pracovní době nebo o víkendu. Mnoho lékařů tyto služby nabízí, aby se přizpůsobili plnému rozvrhu svých pacientů. Mnoho lékařů také nabízí telemedicínské služby, které umožní virtuální schůzku s lékařem z pohodlí domova. To může být skvělý způsob, jak získat péči, aniž by si člověk musel brát volno z práce.

Za druhé, vyhledat lékaře nebo kliniku, která nabízí online rezervaci. To může plánování schůzek značně usnadnit, protože je může zaměstnanec provádět z počítače nebo telefonu.

Návštěva lékaře v pracovní době může být náročná, ale s trochou plánování a kreativity tomu tak být nemusí. Využitím dostupných možností lze získat potřebnou péči, aniž by si člověk musel brát volno z práce.