Reklamace – na čí straně je právo, jak postupovat, zkušenosti

Každý zákazník má právo reklamovat vadné či poškozené zboží a prodejce má povinnost se reklamací zabývat. Zároveň mu zákon ukládá lhůtu k vyřízení reklamace. Kdo je v právu, pokud trvá reklamace delší dobu?

Modelový příklad: Žena si koupila nové a drahé boty. I když předpokládala, že investovala do kvalitní obuvi, začaly se brzy odlepovat. Před více než měsícem je tedy reklamovala, kdy na reklamaci je mnohdy potřeba originální faktura nebo dodací list. Když boty nebyly ani do 30 dnů opraveny, žena hned písemně odstoupila od smlouvy a žádala vrácení peněz.

Nyní však došla odpověď, že boty byly již dva týdny na prodejně a mohla si je vyzvednout. Prý byly opraveny včas a odstoupení není platné. Žena by však chtěla trvat na odstoupení a vrácení peněz. Je v právu?

Reklamace zboží

Nastalou situaci zákon sice přímo neřeší, k podobnému případu se však vyjádřil Ústavní soud ČR ve svém nálezu. V něm vyložil znění § 19 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., v němž je stanovena povinnost prodávajícího vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Z tohoto rozhodnutí plyne, že je povinností prodejce, aby v zákonné lhůtě 30 dnů prokazatelně spotřebitele informoval o vyřízení reklamace nebo je prodávající povinen spotřebitele alespoň upozornit na to, že se musí sám o výsledek vyřízení reklamace zajímat.

Pokud žena nebyla prokazatelně upozorněna prodávajícím, že se musí o výsledek vyřízení reklamace zajímat sama a skutečně jste ve lhůtě 30 dnů nebyla o vyřízení reklamace informována, odstoupení od smlouvy by mohlo být teoreticky platné a žena má právo trvat na vrácení peněz