Jak donutit souseda odstranit problém – vodovodní přípojka

Může se stát, že člověk koupí dům s pozemkem, na kterém je vodovodní řad, ze kterého vede vodovodní přípojka na sousední pozemek. Tato přípojka však není zapsána v katastru nemovitostí, ani na pozemek není vloženo věcné břemeno. Soused se však může na vodovodní řád připojit i mimo pozemek. Jak donutit souseda, aby vodovodní přípojku odstranil?

Problém nastává tehdy, kdy chce majitel domu s pozemkem postavit garáž, a to zrovna na místě, kde vede přípojka. Jestliže se soused může na vodovodní řád připojit v jiném místě, než je pozemek vlastníka, je ideálním řešením ho vyzvat, aby přípojku odstranil. 

Soused však může argumentovat tím, že předchozí majitel sepsal smlouvu se sousedem o právu stavby. Je možné donutit souseda, aby tuto přípojku odstranil nebo případně aby zaplatil za vložení věcného břemene na pozemek a za tyto peníze si je budoucí majitel garáže odkoupil a garáž postavil tam?

Sám nový vlastník domu s pozemkem nemá možnost, jak souseda k odstranění přípojky přinutit. Se sousedem se může na odstranění přípojky v prvé řadě dohodnout, pokud by soused na zachování přípojky trval, pak je možné se dohodnout na zřízení služebnosti inženýrské sítě (dříve užívaný pojem věcné břemeno). Služebnost může být zřízena za úplatu i bez úplaty. Pokud ani tato dohoda nebude možná, pak jsou zřejmě možnosti řešení situace smírnou cestou vyčerpány.

Odstranit přípojku či zřídit služebnost bez souhlasu souseda může případně nařídit soud. Pokud by se nový vlastník se sousedem na určitém řešení situace nedohodl, pak by bohužel nezbylo nic jiného, než podat žalobu k soudu. Buď na stanovení povinnosti sousedovi přípojku odstranit s tím, že má možnost připojení na jiném místě, či na zřízení služebnosti inženýrské sítě za úplatu.

Institut právo stavby byl do českého práva znovu začleněn až současným zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014. Dle současného zákona tak je možné zřídit právo stavby smlouvou, ale toto právo stavby vzniká až samotným zápisem do veřejného seznamu – do katastru nemovitostí.

Za účinnosti předchozího občanského zákoníku, tedy v roce 2012, bylo možné tuto věc řešit právě zřízením věcného břemene, kdy soud mohl zřídit za náhradu věcné břemeno, které bylo nezbytné k výkonu vlastnického práva ke stavbě.

Je tedy otázkou, k jaké dohodě mezi sousedem a bývalým vlastníkem došlo, a jakou by případně tato dohoda měla váhu. Je vždy dobré vycházet s vlastníkem sousedního pozemku.

V této věci je možné se také obrátit na příslušný stavební úřad s dotazem, na základě čeho byl vodovodní řad a daná přípojka na pozemku vybudovány. Stavební úřad může podat i informace o rozestavěné nemovitosti

Řešení sousedských sporů

Pokud se člověk dostane do sporu se sousedem, může být obtížné zjistit, jak ho vyřešit. Je důležité si uvědomit, že i když se může člověk cítit frustrovaný a rozzlobený, je důležité zachovat klid a pokusit se najít řešení, které bude výhodné pro obě strany. Zde je několik tipů, jak řešit sousedské spory.

  • Promluvit si o tom: prvním krokem k vyřešení sporu se sousedem je promluvit si o něm. Je důležité chovat se uctivě a pozorně naslouchat tomu, co soused říká. Ideální je se vyhnout rozčilování nebo zvyšování hlasu, protože to situaci jen zhorší.
  • Kompromis: při snaze vyřešit spor je důležité být ochoten přistoupit na kompromis. Může být užitečné vypracovat seznam možných řešení, na kterých se oba sousedé shodnou.
  • Vyžádat si pomoc zvenčí: pokud se zdá, že rozhovor a kompromis nefungují, je možná na čase vyhledat pomoc zvenčí. Je možné se obrátit na mediátora nebo na místní zastupitelstvo a požádat o pomoc.
  • Znát svá práva: při řešení sporu se sousedem je důležité znát svá práva a povinnosti. Znalost práva může pomoci spor vyřešit rychleji a efektivněji.
  • Být trpělivý: řešení sporu se sousedem může být dlouhý a frustrující proces. Je důležité být trpělivý a zůstat v průběhu celého procesu klidný.

Dodržováním těchto rad snad vyřeší každý spor se sousedem rychle a efektivně. Je důležité nezapomenout zachovat respekt a otevřenost ke kompromisu a snad se podaří dospět ke smírnému řešení.