Syn má mnohem starší partnerku

Rodiče se jednoho dne setkají s tím, že jejich děti vyletí ze společného hnízda a nastěhují se například k partnerce nebo k partnerovi. Může se stát, že si jejich dítě najde o mnoho let starší polovičku, se kterou nebudou rodiče souhlasit. Co v takovém případě dělat?

Bylo by dobré se vyvarovat situací, kdy by například matka měla tendenci synův vztah jakkoliv ovlivňovat. Je třeba si uvědomit, že se jedná především o vlastní volbu. On sám je zodpovědný za svá rozhodnutí a časem si může uvědomit, že starší partnerka není pro jeho partnerský život to pravé. Na to si ovšem musí přijít on sám.

V současnosti skutečně nemá význam synovi promlouvat do duše a odrazovat ho od vztahu s přítelkyní, do které je čerstvě zamilovaný. Stejně tak i matka sama může časem přijít na to, že vůči této ženě zaujímá negativní postoj zcela neoprávněně a je to to nejlepší, co jejího syna mohlo potkat. To v tuto chvíli nelze říci. 

Je na místě upozornit na to, že pokud svůj přístup rodič nezmění, může se vztah se synem zhoršit v důsledku neshod a ve snaze chránit partnerku, kterou má rád. Je dobré si vzpomenout, jaké to bylo, když někdo z blízkých mluvil do vztahu rodičům. 

Je na místě si promluvit s někým, kdo se v minulosti musel vyrovnat s podobnou situací. Možná časem přijde člověk na to, že vyšší věkový rozdíl ve vztahu nemusí být jen na překážku a naopak má své nezanedbatelné klady.

Vztah se starším partnerem – obecně

Myšlenka partnerského vztahu mezi dvěma lidmi značně rozdílného věku není nová. V historii existuje mnoho příkladů úspěšných vztahů mezi staršími a mladšími partnery. Přestože se věkové rozdíly mezi partnery stále zmenšují, je s takovým partnerstvím stále spojeno velké stigma.

Věkové rozdíly jsou často považovány za překážku vztahu a někdy jsou považovány za známku nedostatečné kompatibility. Důvodem je skutečnost, že dva partneři, kteří se nacházejí v různých fázích života, budou mít často odlišná očekávání a cíle. Kromě toho existuje možnost nerovnováhy moci ve vztahu.

Vztahy mezi partnery s velkým věkovým rozdílem však mají mnoho výhod. Například starší partneři mají často více životních zkušeností, které mohou být pro jejich mladší protějšky neocenitelné. Například co je to televizní poplatek a kdy se platí. Kromě toho mohou různé životní etapy přinášet různé perspektivy a zájmy, což může být pro oba partnery přínosné.

Vztahy s velkým věkovým rozdílem navíc poskytují jedinečnou příležitost k růstu. Oba partneři mají možnost učit se jeden od druhého a objevovat nové perspektivy. To může vést k lepšímu pochopení světa a většímu uznání různých úhlů pohledu.

Navzdory tomu, že věkové rozdíly mohou ve vztahu způsobovat potíže, neexistuje důvod, proč by partnerství dvou lidí s velkým věkovým rozdílem nemohlo být úspěšné. Respekt a komunikace jsou v každém vztahu nezbytné, a to bez ohledu na věk zúčastněných partnerů. Pokud jsou oba partneři ochotni si navzájem naslouchat a být otevření, pak není důvod, proč by měl být věkový rozdíl překážkou zdravého a úspěšného vztahu.