Musí se platit televizní poplatek

Pokud se člověk osamostatní a začne bydlet sám, musí myslet na hrazení veškerých poplatků, aby nedostal tučnou pokutu. Mezi takové patří například televizní poplatek. Ten musí platit domácnosti, které mají alespoň jednu televizi. Nezáleží na stáří přístroje. Pokud však dotyčný pobírá sociální dávky a nemá peníze na zaplacení poplatku, je možné ho odpustit. Jak na to?

Co se týče hrazení televizního poplatku, tak zákon o rozhlasových a televizních poplatcích stanovuje, že poplatníkem je každý vlastník televizního přijímače, přičemž domácnost platí poplatek za jeden televizní přijímač, nezávisle na počtu televizí, elektroměrů, nemovitostí či adres. Na otázku Musím platit televizní poplatek? je tedy jednoduchá odpověď – má-li člověk doma televizor, pak ano, musí.

Ze zákona má také poplatník povinnost se přihlásit do evidence poplatníků, a to na poště nebo přímo České televizi do 15 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem.

Pokud se jedná o poplatníka, který dostává sociální dávky a s penězi nevychází, tak zákon o poplatcích umožňuje také osvobození od těchto poplatků, a to jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15-násobek životního minima.

O osvobození lze požádat buď na nejbližší poště, kde se poplatník přihlásí a zároveň zažádá o osvobození nebo pokud nemá dotyčný SIPO, může zaslat přihlášku současně s formulářem pro osvobození na adresu České televize. Formuláře jsou dostupné ke stažení na webových stránkách, nebo jsou k dispozici na poště.

V obou případech je nutné prokazovat čistý příjem, a to každého půl roku. Pokud po uplynutí 6 měsíců nebude nová žádost doručena, stává se dotyčný automaticky platícím poplatníkem. Pokud nebude člověk poplatek hradit a o osvobození si nepožádá, nebo na něj nedosáhne, popřípadě, pokud se nepřihlásí jako poplatník, hrozí mu vyměření pokuty ve výši 10 000 Kč.

Televizní poplatek – obecně

Televizní poplatky jsou pro mnoho domácností nezbytnou součástí života. Pokrývají náklady na vysílání, programování a další služby, které umožňují sledování televize. S nárůstem streamovacích služeb musely kabelové společnosti upravit své poplatky, aby zůstaly konkurenceschopné. V důsledku toho se televizní poplatky dostaly pod drobnohled, protože spotřebitelé hledají způsoby, jak ušetřit na svých měsíčních účtech.

Hlavním poplatkem spojeným s televizí je předplatné. Jedná se o cenu balíčku, který je možné si zakoupit u svého poskytovatele kabelové nebo satelitní televize. Zahrnuje náklady na základní nabídku kanálů i na případné doplňkové balíčky, které jste si vybrali. Předplatné je obvykle účtováno měsíčně.

Dalším typem poplatku spojeným s televizí je poplatek za vysílání. Jedná se o náklady na signál, který je přenášen z vysílací stanice do televize. Obvykle je zahrnut v předplatném a platí se provozovateli vysílání.

Kromě předplatného a poplatků za vysílání existují také poplatky za zařízení. Jedná se o náklady spojené s hardwarem, který člověk potřebuje k příjmu vysílacího signálu, jako je televizor, satelitní anténa nebo kabelový box. Poplatky za vybavení se liší v závislosti na typu potřebného vybavení a na poskytovateli, kterého si člověk vybral.

A nakonec jsou zde poplatky za instalaci. Jedná se o náklady spojené s nastavením televizoru a jeho připojením k vysílacímu signálu. Instalační poplatky se liší v závislosti na poskytovateli a složitosti procesu nastavení.

Celkově lze říci, že poplatky za televizi jsou pro mnoho domácností nezbytnou součástí života. Slouží k pokrytí nákladů na vysílání, programování a další služby, které umožňují sledování televize. Je důležité znát různé poplatky spojené s televizí a poohlédnout se po nejvýhodnějších nabídkách.