Tim Cook – přiznání homosexuality

Stejně jako řada jiných úspěšných firem i Apple se výrazně angažuje do iniciativ, které by ze své technologické podstaty vůbec nemusela dělat. Je jich celá řada. Od plánů na zlepšení ekologického přístupu svých dodavatelů po podporování nejrůznějších charit a nadací. Jedna z nich však vyčnívá přeci o něco více: diverzita.

Apple je známý tím, že podporuje diverzitní nastavení nejen ve svých zaměstnaneckých řadách, ale také v globální společnosti jako takové. Zástupci firmy se účastní různých projevů, vyjíždí na průvody hrdosti gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT) a obecně propaguje rovnocennost mezi všemi lidmi. Nehledě na jejich původ, náboženské vyznání a samozřejmě sexuální orientaci.

Tyto kroky se však důrazněji začaly odehrávat až s příchodem Tima Cook za velitelské kormidlo Applu v roce 2011. Cook totiž nikdy nebyl ten typ šéfa, který by hleděl pouze na výborné ekonomické výsledky a kvalitu nabízených produktů. Byť je toto hledisko samozřejmě vysoce důležité pro fungování firmy, jeho zájmy byly i někde jinde. Konkrétně ve zmíněné diverzitě.

Jedním z důvodů, proč Cook k této straně tíhne, je jeho sexuální orientace. Už několik let se veřejně ví, že je gay. Vzhledem k jeho utajovaném osobním životě však dosud nebyly známy žádné konkrétnější detaily o tom, proč se k takzvanému coming outu uchýlil a jak se vyrovnával s tím, že jeho okolí je zpravidla heterosexuální. To je ostatně velkým psychologickým problémem pro většinu gayů a lesbiček.

Cook přiznává, že mu dlouho trvalo, že něco takového veřejně sdělil. Přišlo na to v roce 2014, nicméně to mohlo být i mnohem dříve, kdyby si byl jistý. Tehdy totiž nechtěl, aby to jakýmkoliv způsobem ovlivnilo Apple jako takový. Nechtěl žádné rozptýlení.

Tim Cook

Ve světě neustále se měnících technologií se generální ředitel společnosti Apple Tim Cook stal majákem stability, který dláždí cestu pro budoucnost technologického gigantu.

Od svého nástupu do čela společnosti Apple v roce 2011 se Tim Cook zasloužil o nebývalý úspěch společnosti. Pod jeho vedením dosáhl Apple rekordních zisků, rozšířil svou zákaznickou základnu a stal se jednou z nejhodnotnějších společností na světě.

Cookova vize společnosti Apple je založena na inovacích, udržitelnosti a dostupnosti. Prosazoval, aby společnost vyvíjela špičkové produkty a služby, a zároveň dbal na to, aby společnost dbala na svůj dopad na životní prostředí a byla přístupná všem.

Kromě toho, že se věnuje produktům a službám společnosti Apple, je Cook také zastáncem řady sociálních otázek. Hlasitě se vyjadřuje k otázkám, jako je imigrace, ochrana soukromí a práva LGBT. Jeho podpora těchto záležitostí byla považována za důležitý krok vpřed v technologickém průmyslu.

Jako vůdčí osobnost byl Cook chválen za svou otevřenost a závazek k inkluzivitě. Je známý tím, že podporuje prostředí spolupráce a respektu, a jeho týmový přístup k řešení problémů se zasloužil o vytvoření některých z nejinovativnějších produktů a služeb na světě.

Tim Cook stojí v čele společnosti Apple již více než devět let a stále pomáhá firmě dosahovat nových výšin. Jeho vize budoucnosti technologií je inovativní i soucitná a jeho vliv bude nepochybně cítit ještě mnoho let.