Trvalý pobyt – za jakých podmínek lze zrušit pro expřítele

Každý občan může mít pouze jeden trvalý pobyt. Je možné ho měnit, k čemuž často dochází při změně bydlení. Existuje možnost, jak změnit trvalé bydliště příteli, který již ve společné domácnosti s partnerkou nebydlí?

Zrušit někomu trvalý pobyt je skutečně možné. Nahlášením trvalého bydliště nevzniká takovéto osobě žádné vlastnické ani užívací právo k bytu.

Partner získal právo u partnerky bydlet na základě jejího souhlasu. Pokud tento souhlas již nadále netrvá, partner se odstěhoval a nemá v bytě své věci, partnerka jako majitelka bytu je oprávněna podle zákona o evidenci obyvatel na obecním úřadě příslušné obce v rámci správního řízení požádat o zrušení trvalého pobytu pro svého dnes již expřítele.

Zde obdrží formulář žádosti zrušení údaje o místu trvalého pobytu, část obcí má tento formulář dostupný na svých webových stránkách.

Aby mohlo dojít ke zrušení trvalého pobytu, je třeba doložit úřadu několik dokumentů. To, co je potřeba doložit, vždy záleží na konkrétní případu. Bude potřeba doložit kopii dokladu opravňující vlastnictví bytu a dokladu o zániku užívacího práva bývalého přítele.

Jelikož bývalý přítel bydlel v bytě na základě souhlasu, je nutné tento souhlas nejlépe písemně odvolat. Ve takovém případě by šlo o formální krok, jelikož přítel již v bytě nebydlí. Expříteli doporučeným dopisem odvolá majitelka bytu souhlas s bydlením.

Poslední podmínkou je, že občan neužívá danou nemovitost nebo její vymezenou část, což je prokazováno například výslechem sousedů, dalších osob žijících v předmětném bytě nebo získáním jejich písemného vyjádření.

Obecní úřad může v rámci správního řízení nařídit také ústní jednání nebo místní šetření. Žádost není zpoplatněna. Na vyřízení žádosti má úřad lhůtu 30 dnů nebo maximálně 60 dnů, pokud jde o zvlášť složitý případ. Protože rušení trvalého pobytu je v kompetenci obcí, je vhodné se na konkrétní postup dotazovat přímo na příslušném obecním úřadu.

Trvalý pobyt – cizinci 

Trvalý pobyt je velmi žádaným imigračním statusem pro cizince. Poskytuje držiteli možnost žít a pracovat po omezenou dobu a přináší také mnoho dalších výhod.

Pro mnoho lidí je trvalý pobyt konečným cílem imigrační cesty. Trvalý pobyt totiž nabízí mnoho dlouhodobých výhod, které nemohou poskytnout jiné imigrační statusy, například dočasná víza. Díky trvalému pobytu mohou cizinci volně cestovat a žít a pracovat ve státě. Osoby s trvalým pobytem mohou také po určitém počtu let požádat o občanství.

Jakmile je žadateli schválen trvalý pobyt, bude mu vydána zelená karta, která slouží jako doklad o jeho imigračním statusu. Ačkoli trvalý pobyt není automatickou cestou k získání občanství, jedná se o důležitý první krok. 

Díky trvalému pobytu mohou cizinci využívat mnoho stejných výhod jako občané, včetně práva pracovat, práva cestovat. Nesmí být stejně jako občané ČR šikanovaní nadřízeným.

Trvalý pobyt je cenný imigrační status a je důležitým krokem pro cizince, kteří chtějí ve státě dlouhodobě žít a pracovat. Se správným sponzorováním a úspěšným pohovorem o zelenou kartu mohou cizinci podniknout první kroky k získání trvalého pobytu.