Nadřízený šikanuje své podřízené

Práce je důležitou součástí života. Člověk v ní tráví mnoho času každý den, a tak velmi záleží na tom, zda ho práce baví a zda je dobrý kolektiv. Může se stát, že čas od času není nadřízený s výkonem podřízených spokojený. Pokud však veškerou práci zaměstnancům kritizuje, je nepříjemný a hrozí snížením platu, může se jednat o šikanu. Jak takovou šikanu poznat?

Přístup nadřízeného není rozhodně správný. Nadřízený rozhodně nemá právo se zaměstnanci manipulovat a ponižovat je a zaměstnanci nemají povinnost si toto chování nechat líbit. Je pochopitelné, že dnes má každý člověk strach o práci, a proto si nechá líbit spoustu věcí. Ale možná, že když nadřízený uvidí, že zaměstnanec je sebevědomý, začne si ho naopak více vážit. 

Šikana na pracovišti je rostoucím problémem v organizacích všech velikostí. Může vést ke snížení morálky, produktivity, a dokonce i ke zdravotním problémům těch, kteří se s ní setkávají. Je důležité, aby si zaměstnavatelé byli vědomi příznaků šikany, aby mohli podniknout kroky k její prevenci a ochraně svých zaměstnanců.

Je třeba jasně rozpoznat, zda se opravdu jedná o šikanu a kdy nikoliv. Pokud zaměstnavatel pošle zaměstnance na zdravotní prohlídku, nejedná se o šikanu, nýbrž o povinnost. Nadřízeného by navíc neměly v práci ovlivňovat rodinné problémy.

Šikana na pracovišti může mít mnoho podob. Může být přímá, například vyhrožování nebo zastrašující gesta, nebo může být nenápadnější, například šíření pomluv nebo izolace. Může mít i fyzickou podobu, například strčení nebo podražení nohy. Šikana může být také slovní, například nadávky nebo zlehčování.

Existuje několik varovných signálů, které by zaměstnavatelé měli znát, pokud jde o šikanu na pracovišti. Zaměstnanci, kteří jsou šikanováni, mohou být uzavření nebo úzkostní a mohou vykazovat známky deprese nebo nízkého sebevědomí. Mohou se vyhýbat některým úkolům nebo schůzkám a jejich pracovní výkon může utrpět. Mohou být také podráždění nebo emočně nestabilní.

Je důležité, aby zaměstnavatelé podnikli kroky k prevenci šikany na pracovišti. Měli by dát jasně najevo, že šikana není tolerována, a měli by zajistit, aby byly veškeré stížnosti brány vážně a řádně prošetřeny. Měli by také zajistit, aby zaměstnanci byli seznámeni se zásadami a postupy pro hlášení případů šikany.

Zaměstnavatelé by také měli vytvořit bezpečné a podpůrné prostředí pro zaměstnance. To může zahrnovat nabídku školení o prevenci a reakci na šikanu a také poskytování podpůrných služeb pro ty, kteří jsou šikanováni. Kromě toho by zaměstnavatelé měli zajistit, aby existovala jasná hierarchie příkazů, kterou mohou zaměstnanci využít k hlášení případů šikany a dalších problémů na pracovišti.

Šikana na pracovišti je závažný problém, který může mít na zaměstnance trvalé následky. Zaměstnavatelé by si měli být vědomi příznaků šikany a měli by podniknout nezbytné kroky k její prevenci a ochraně svých zaměstnanců. Tím mohou vytvořit zdravější a spokojenější pracoviště pro všechny.