Zaplacená dovolená – co dělat, když není možné odjet

Řada lidí si odkládá každý měsíc nějaké peníze stranou, aby za ně mohli vyrazit na dovolenou například k moři. Ceny za dovolené jsou nižší, pokud je člověk koupí ve velkém předstihu. Může se však stát, že jeden ze skupiny náhle onemocní a nemůže odjet. Co v takovém případě dělat?

Při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření je kancelář povinna vydat doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu), který musí být písemný. Je-li samotná smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné podobě, nahrazuje potvrzení o zájezdu, obsahuje-li všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné potvrzení o zájezdu.

Od uzavřené smlouvy o zájezdu může za určitých podmínek odstoupit cestovní kancelář a od smlouvy může odstoupit také zákazník vždy z jakýchkoliv důvodů. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je nejčastěji právě nemoc nebo úraz.

V případě odstoupení nejspíše budou klienti povinni cestovní kanceláři za dovolenou zaplatit odstupné. Jednou z náležitostí potvrzení (smlouvy) o zájezdu je i stanovena výše odstupného, kterou zákazník musí kanceláři zaplatit. Výše odstupného bývá zpravidla odstupňována v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení smlouvy před zahájením zájezdu.

Z uzavřené smlouvy nebo potvrzení o zájezdu lze zjistit výši odstupného, kterou musí člověk zaplatit, a případně jakým způsobem odstoupit. Čím později dojde k odstoupení, tím vyšší odstupné bude klient platit i v případě, že klientem na dovolenou je dítě s matkou.

V některých případech mají kanceláře také i všeobecné obchodní podmínky, které mohou zohledňovat vážné důvody k odstoupení. Nebudou-li uvedeny možnosti, jakým způsobem lze odstoupit od smlouvy, odstoupení od smlouvy se musí sepsat písemně, a pokud je to možné, doručit osobně na prodejní místo, kde byl zájezd zakoupen.

Odstoupení je možné také zaslat poštou doporučeně, ovšem účinky doručení nastanou až dnem doručení.

Storno poplatek

Storno poplatek je poplatek, který vzniká, když zákazník zruší službu nebo produkt, k jejichž nákupu se dříve zavázal. Z ekonomického hlediska se jedná o formu averze ke ztrátě, nástroj používaný k tomu, aby zákazníci dodrželi svá rozhodnutí. Hlavním účelem storno poplatku je pokrytí administrativních a finančních nákladů spojených se zrušením smlouvy.

Pro podniky se storno poplatky vyplatí, protože pomáhají minimalizovat náklady spojené s nabídkou služeb nebo produktů. Když se zákazníci zaváží ke službě nebo produktu, vzniká mnoho nákladů na splnění tohoto závazku. Patří sem náklady na výrobu produktu, veškeré mzdové náklady spojené s poskytováním služby a další související výdaje. Pokud zákazník svou objednávku zruší, tyto náklady přijdou vniveč a podnik se ocitne ve finanční ztrátě.

Storno poplatky také pomáhají zajistit, že zákazníci s větší pravděpodobností dodrží svá rozhodnutí. Pokud zákazníci vědí, že za zrušení objednávky budou muset zaplatit poplatek, je pravděpodobnější, že si to dvakrát rozmyslí. To pomáhá snižovat počet storen a umožňuje podnikům lépe předvídat své příjmy a výdaje.

V neposlední řadě mohou storno poplatky podnikům také pomoci nabídnout lepší služby zákazníkům. Pokud zákazníci vědí, že v případě, že si nákup rozmyslí, bude účtován storno poplatek, je pravděpodobnější, že si nákup dvakrát rozmyslí. To pomáhá zajistit, aby zákazníci za své peníze dostali nejlepší hodnotu a aby jejich rozhodnutí byla založena na spolehlivých informacích.

Závěrem lze říci, že storno poplatky jsou pro podniky důležitým nástrojem. Pomáhají minimalizovat náklady spojené s nabídkou služeb nebo produktů, motivují zákazníky, aby svá rozhodnutí dodržovali, a poskytují lepší služby zákazníkům. Z těchto důvodů se storno poplatky vyplatí a měly by být brány v úvahu při stanovování cen služeb a produktů.