Darování krevní plazmy po dovolené

Krevní plazma je nenahraditelná při výrobě život zachraňujících léků, které jsou pacientům poskytovány zdarma. Plazma odebraná od dobrovolných dárců krve je nezbytná při léčbě vážně nemocných pacientů. V okamžiku, kdy se rozhodnete darovat krevní plazmu, zachráníte někomu život. Pozor však, po dovolené může být darování plazmy komplikovanější kvůli potencionálním rizikům.

Co je krevní plazma?

Plazma je tekutá složka krve; tvoří až 55 % objemu krve. Samotná plazma se skládá především z vody (90 %) a obsahuje pro tělo důležité látky, jako jsou protilátky, koagulační faktory a bílkoviny. Plazma je zodpovědná za transport vody a živin do buněk a také za odstraňování odpadních produktů do jater, ledvin a plic.

Jak probíhá darování krevní plazmy? Při darování krevní plazmy se používá tzv. metoda automatické plazmaferézy, během níž dochází k oddělení krevní plazmy od krevních tělísek. Odebranou plazmu mohou používat nemocnice k transfuzi pacientům během operace, při léčbě popálenin a v případech krvácení.

Plazma je však zároveň určena k frakcionaci. Využívána je pro získání produktů odvozených z plazmy nezbytných pro léčbu mnoha skupin pacientů, kteří vyžadují použití tohoto typu léků. Konkrétně jde o osoby trpící hemofilií nebo pacienty po transplantaci. Podmínky darování plazmy jsou poměrně přísné a je dobré se s nimi seznámit.

Rizika darování krevní plazmy po dovolené

Jaké jsou rizika darování krevní plazmy po dovolené? Pokud se na dovolenou chystáte, není vhodné darovat krevní plazmu 48 hodin před odletem. Zvláště v případě dlouhých letů se vám může udělat kdykoliv špatně. Vaše dovolená vám může darování také zkomplikovat. Je proto dobré pár dní vyčkat s darováním po návratu ze zahraničí. V první řadě můžete být po dlouhé cestě ve stresu, můžete dostat panickou ataku nebo si jednoduše přivézt obyčejné nachlazení nebo naopak exotickou nemoc.

Možnost nákazy cestovními chorobami

Mezi rizika dárcovství krevní plazmy patří například zavlečení infekce a také únava z dlouhé cesty. Vždy je potřeba zvážit riziko podle toho do jaké země jste se vypravili. Záleží na místní epidemiologické situaci, ročním období, délce pobytu nebo hygienické situaci. Jiná rizika na vás čekají po návratu z Chorvatska a jiná po tříměsíčním pobytu v Thajsku. Tyto cestovní choroby mohou vaše dárcovství ohrozit:

  • malárie
  • covid-19
  • virus HIV
  • Dengue horečka
  • Ebola
  • Západonilská horečka
  • Zika virus, atd.

Může se vám také stát, že dojde k expozici neznámým patogenům v zahraničí. Darování krevní plazmy zvažte například také v případě, kdy jste se nechali tetovat nebo vás kouslo klíště.

Vliv očkování před cestou

Před cestou zejména do rizikových zemí je potřeba se nechat očkovat. I toto může ovlivnit darování plazmy. Zatímco očkování proti covidu vás podle typu vakcíny vyloučí na 7 – 28 dní z možnosti být dárcem, očkovací látky proti hepatitidě B vás odstaví na 1 měsíc, očkování proti tetanu či chřipce vás vyloučí na 48 hodin, pokud nemáte komplikace a očkování nebylo provedeno po prodělané nákaze.

Jaká jsou tedy omezení a pravidla?

V případě, že odlétáte na dovolenou do zemí EU, můžete darovat plazmu prakticky ihned, ale je dobré alespoň 7 dní počkat. Po návratu ze zemí mimo EU je nutné počkat 4 týdny, ale ze zemí s rizikem malárie je to 6 měsíců a individuálně až 1 rok.

Plánujte darování plazmy včas

Abyste se vyhnuli zbytečnému čekání s darováním plazmy kvůli možným komplikacím po návratu z dovolené, plánujte darování plazmy včas. Darovat plazmu je dobré také ještě předtím, než se necháte očkovat na dovolenou proti různým chorobám. Omezení darování plazmy je potřeba skutečně dodržovat. Pokud se před darováním vracíte ze zahraničí, je vždy vhodné předem kontaktovat dárcovské centrum, zda je dárcovství v daném termínu možné. Jde totiž o vaše zdraví.

Shrnutí na závěr

Krevní plazma je velmi cenná komodita, která umí zachránit nejeden život. Jak jsme zmínili již v úvodu, část získané plazmy se využívá pro výrobu léčiv. Odměna pro dárce je až 800 Kč za jeden odběr, zároveň pravidelní dárci získají celou řadu dalších benefitů. Pokud se rozhodnete darovat plazmu až po dovolené, berte to skutečně vážně a v odběrovém centru tento fakt přiznejte. Je důležité dodržovat výše uvedené termíny čekání, abyste zabránili pozdějším nežádoucím komplikacím.