Jaké jsou metody monitorování IT? 

Chcete mít jistotu, že vaše IT infrastruktura funguje hladce a efektivně? IT monitoring není jen doplňkem, ale základním stavebním kamenem úspěšného podnikání. V našem článku si vysvětlíme základní pojmy a dozvíte se, jak vám může IT monitoring pomoci v různých aspektech správy vašeho IT od zajištění stabilního výkonu až po ochranu před bezpečnostními hrozbami. 

Co je to IT monitoring? 

IT monitoring je proces sledování a zaznamenávání klíčových aspektů výkonu informačních technologií, jako jsou systémy a infrastruktura. Cílem je rychle identifikovat a řešit problémy ještě předtím, než způsobí větší komplikace. Díky monitoringu je možné rychleji reagovat na vzniklé problémy a zároveň shromažďovat data, která pomáhají hodnotit kvalitu poskytovaných služeb. Kromě toho monitoring IT umožňuje analýzu vývoje systémové výkonnosti a plánování budoucích kroků, včetně investic do infrastruktury. 

Co je to IT monitoring software? 

Jedná se o sadu nástrojů a aplikací určených ke sledování, analýze a správě informačních technologií ve vaší organizaci. Tento software umožňuje kontinuální dohled nad výkonem, bezpečnostním stavem a dostupností klíčových IT komponent, jako jsou servery, sítě a koncová zařízení. Jeho cílem je rychlá identifikace a řešení problémů, aby se minimalizovaly výpadky a zvýšila celková efektivita IT operací. Mezi oblíbené softwary pro monitoring IT patří např.: 

 • Zabbix, 
 • Splunk, 
 • Nagios,  
 • Datadog, 
 • SolarWinds a další. 

Log Management: Důležitý prvek pro analýzu a bezpečnost 

Jedním z nezbytných nástrojů, který doplňuje IT monitoring, je správa logů neboli log management. Tento nástroj slouží k centralizovanému ukládání, správě a analýze logů, což jsou záznamy o událostech v IT systému. Log management nejen usnadňuje efektivní třídění a prezentaci těchto informací, ale také pomáhá v souladu s regulacemi, jako je GDPR, například prostřednictvím sledování a auditování přístupu k citlivým datům a detekcí potenciálních bezpečnostních hrozeb. 

IT network monitoring vs. IT security network monitoring 

Specializované formy monitoringu, jako jsou IT network monitoring a IT security network monitoring se zaměřují na konkrétní aspekty vašeho IT prostředí. Tyto formy monitoringu jsou významné pro udržení robustní, bezpečné a efektivní infrastruktury. V následujících odstavcích se podíváme na dva z těchto specializovaných přístupů: síťové monitorování a monitorování bezpečnosti sítě

IT network monitoring: Vysokoúrovňový pohled na infrastrukturu 

IT network monitoring neboli monitorování sítě je klíčovým prvkem pro udržení zdravé a efektivní IT infrastruktury. Tento proces zahrnuje nepřetržité sledování aktivity v síti, včetně monitorování datového provozu, výkonu serverů, stavu síťových zařízení (např. směrovačů a přepínačů) a aplikací. Cílem je identifikovat a řešit problémy, jako jsou nefunkční zařízení, přetížení serverů nebo datových link, a další anomálie, které by mohly negativně ovlivnit výkon a bezpečnost IT infrastruktury.  

Systémy pro sledování sítě využívají škálu diagnostických nástrojů, specializovaných aplikací a algoritmů pro nastavení základních hodnot a měření klíčových metrik, jako jsou: 

 • Doba provozuschopnosti (uptime), která označuje dobu, po kterou je systém nebo služba dostupná a funkční. 
 • Výkon, který zahrnuje nejen rychlost přenosu dat, ale také další parametry jako latence, efektivita routingu a další. 
 • Konfigurace, což zahrnuje inventář systému, nastavení aplikací a hardwaru. 

Když je zjištěný problém, odesílají se upozornění správcům sítě prostřednictvím e-mailu, SMS nebo jiných prostředků, což jim umožňuje problém rychle řešit. Ve větších podnicích je sledování sítě ještě komplexnější a vyžaduje další podporu pro správu pokročilých konfigurací, jako jsou například vícevrstvé bezpečnostní protokoly, virtualizace nebo cloudové služby. 

IT network security monitoring: Detekce a reakce  

Sledování bezpečnosti sítě se na druhou stranu zaměřuje na ochranu sítě před různými zranitelnostmi a potenciálními hrozbami. Na rozdíl od standardního sledování sítě, které se primárně zabývá operačními aspekty, jako jsou výkon, dostupnost a konfigurace, se sledování bezpečnosti zaměřuje na specifické aspekty zabezpečení. To zahrnuje:  

 • analýzu síťového provozu pro detekci známých útokových vzorů,  
 • monitorování šifrovaných relací pro nalezení potenciálně nebezpečných aktivit  
 • a sledování komunikace mezi klientem a serverem z hlediska bezpečnostních protokolů. 

Hlavním cílem IT security network monitoringu je upozornit správce na známé zákeřné aktivity a omezit hrozby. 

Zabezpečte si svůj podnik 

Jak jste si mohli přečíst, IT monitoring je mnohem více než pouhý „strážce“ vaší infrastruktury. Jeho aplikace sahají od zajišťování bezproblémového chodu vašich systémů až po komplexní analýzu a plánování budoucího rozvoje. A to vše je podložené daty, která vám umožní dělat informovaná rozhodnutí. Pokud tedy hledáte způsob, jak zefektivnit, zabezpečit a zmodernizovat vaše IT operace, IT monitoring je nejen odpovědí, ale i investicí do budoucnosti vašeho podnikání.

Zdroj foto: Canva