Pozvánka na nepojištěnou „transformační cestu“ na Srí Lanku

cesta_na_sri_lanku

Redakce portálu Krachy cestovek dostala od jednoho ze svých čtenářů upozornění na pozvání na „transformační cestu na Srí Lanku“. Tak jako v řadě jiných případů je i z této nabídky na první pohled zřejmé, že ji neorganizuje žádná z řádně koncesovaných cestovních kanceláří, ale dvojice podnikatelů z Prahy – Radka Maňáková a Miloš Pícha.

Podat přihlášku na „cestu do srdce“, která se má uskutečnit letos na podzim v termínu 6. – 20. září, lze podle pořadatelů jen do konce května. Podmínkou účasti je navíc osobní setkání s průvodcem programem, píše se v propagačním letáku, jenž je rozesílán potenciálním zájemcům emailem.

Účastníků „transformační cesty“ má být zhruba deset, přičemž cena za tuto 14denní cestu záležitost je strukturována následovně: tzv. transformační program přijde na 15 tisíc korun, zázemí, jímž je míněno ubytování, stravování a transport na Srí Lance, je ohodnoceno na 17 tisíc korun a letenka přijde jednoho zájemce na cca 18 tisíc Kč. Celkem jde tedy přibližně o 50 000 Kč.

Cestu podle letáku spolupořádají CA Maňáková, CA Pícha a společnost s ručením omezeným Team Test. Z toho tedy vyplývá, že cestu organizují v úvodu zmínění manažeři Radka Maňáková a Miloš Pícha, kteří se profesně profilují jako úspěšní koučové, kteří lidem pomáhají s osobnostním a profesním rozvojem.

Oba zmínění podnikatelé, kteří, citujeme z letáku „jdou několik let společně šamanskou cestou za poznáním“, a kteří zájemcům nabízejí, že je jako průvodci na cestě na Srí Lance mj. naučí „jak se opřít o své zdroje energie“, podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné.

Jenže Radka Maňáková a Miloš Pícha nemají živnostenské oprávnění ani k průvodcovským službám, natož k provozování cestovní agentury či cestovní kanceláře. Po zmíněných subjektech CA Maňáková či CA Pícha byste proto ve vyhledávačích pátrali marně.

O trochu lépe je na tom pražská firma Team Test, která se podle statistických údajů a klasifikace ekonomických činností věnuje činnosti cestovních agentur, ale rozhodně není cestovní kanceláří. Společnost navíc od svého vzniku v roce 2010 ani jednou nedodala obchodnímu rejstříku údaje o svém hospodaření, čímž porušuje platný zákon. Spolumajitelkou a jednatelkou firmy Team Test je přitom již zmíněná Radka Maňáková.

V této podobě a s tímto obsahem zveřejnila společnost Team Test „výroční zprávu“ za rok 2011 na svém firemním webu. 

Ovšem zdaleka největším problémem je to, že uvedená dvojice koučů sice nabízí „transformační cestu“, která svým složením odpovídá definici zájezdu, protože jde o kombinaci dvou a více služeb na dobu delší než jeden den (letenku, průvodcovské služby, ubytování, stravování, místní dopravu). Jenže takovou kombinaci může nabízet jen koncesovaná a proti úpadku pojištěná cestovní kancelář.

Věříme, že jak ministerstvo pro místní rozvoj, tak místně příslušné živnostenské úřady na výše popsaný případ patřičně zareagují. Za redakci portálu Krachy cestovek nabídku na nepojištěnou „transformační cestu“ s díky odmítáme, neboť máme dost zdravého rozumu.