Jak nákladné je vlastnit automobil a pořídit řidičský průkaz

Vlastnictví automobilu se stále stává finančně náročnějším. Náklady spojené s automobilovým provozem, včetně pořizovací ceny vozu, údržby, servisu, výměny pneumatik, povinného ručení, a havarijního pojištění, zůstávají dlouhodobě vysoké. Nestabilní ceny paliv rovněž přispívají ke zvýšeným nákladům na automobilovou dopravu. Posledním faktorem, který zátěž rodinného rozpočtu dále zvyšuje, je dramatický nárůst cen autoškol.

Celková cena pořízení vozu, jeho údržby a všech dalších souvisejících nákladů neustále roste. Tento trend ještě umocňuje pravidlo, které tvrdí, že vlastnění automobilu je ekonomicky výhodné pouze pro ty, kteří ročně ujedou více než 10 tisíc kilometrů. Podle odborníků obyvatelé větších měst jako je Praha nebo Brno musí také zohlednit náklady na parkování, což dále zvyšuje celkové náklady na automobilovou dopravu.

Zvlášť nákladné je nyní získání řidičského oprávnění, což může stát až 25 tisíc korun. Někteří provozovatelé autoškol dokonce naznačují, že by mohli zvýšit tyto ceny ještě více, což by bylo srovnatelné s cenami v zemích na západ od České republiky.

Nárůst finanční náročnosti spojené s vlastnictvím vozidla podněcuje hledání alternativních způsobů dopravy. To zahrnuje masivní využívání hromadné dopravy a také rostoucí popularitu sdílených automobilů.

U sdílených automobilů provozovatelé nesou veškeré náklady a uživatelé si mohou jednoduše půjčit auto na krátkou dobu pro různé potřeby, ať už jde o víkendový výlet, nákup, nebo krátkou cestu za prací nebo za zábavou.