Co exekutor nesmí zabavit

Než si člověk půjčí peníze, měl by si to několikrát rozmyslet a přepočítat. Půjčky nabízí bankovní i nebankovní společnosti. Nebankovní společnosti mají vyšší úroky a kratší dobu splácení, protože půjčují skoro všem. Co dělat v případě, když se člověk dostane do finančních problémů a je na něj uvalena exekuce? Co vše z bytu může exekutor zabavit?

Z věcí, které jsou ve vlastnictví dlužníka nebo ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, tedy exekutor nemá právo zabavit věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů.

Patří zde také věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Co dalšího nemůže exekutor vzít manželce dlužníka?

Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, dále jde o obvyklé vybavení domácnosti, zejména o lůžko, stůl, židle, kuchyňskou linku, kuchyňské nářadí a nádobí, ledničku, sporák, vařič, pračku, vytápěcí těleso, palivo, přikrývku a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.

Exekutor by také neměl zabavit studijní a náboženskou literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinné osoby nebo členů její rodiny. Dále také zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinná osoba nebo člen její domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě jsou také z exekuce vyloučeny. 

Chráněny jsou také hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce a zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník. Tyto věci by tak v rámci prováděné exekuce neměly být zabaveny, a pokud by se tak i přesto se stalo, je třeba se bránit.

Soudní vykonavatelé – obecně 

Soudní vykonavatelé jsou často vnímáni jako děsivá postava, protože jsou to lidé zodpovědní za zabavení majetku za účelem uspokojení finančního dluhu. Existuje proto řada věcí, které exekutor nemůže zabavit. 

Nejdůležitějším pravidlem je, že soudní vykonavatel nemůže vzít nic, co je ze zabavení vyňato, například obchodní nástroje, oblečení a lůžkoviny, nábytek, knihy a další předměty, které jsou nezbytné k udržení základní životní úrovně. To nehledě na to, jak velký je starý dluh.

Soudní vykonavatelé nemohou zabavit žádné předměty, které nejsou ve vlastnictví osoby s dluhem. To zahrnuje předměty, které vlastní společnosti, společnosti s ručením omezeným a charitativní organizace. Soudní vykonavatelé nemohou zabavit ani věci, které jsou chráněny soudním rozhodnutím, například soudním příkazem, který brání zabavení domu. 

Je důležité mít na paměti, že soudní vykonavatel nemůže vstoupit do obydlí osoby bez povolení a při vstupu do nemovitosti musí dodržovat určité pokyny. Pokud soudní vykonavatel jedná protiprávně, je důležité vyhledat právní radu.