Co vše může vzít exekutor manželce dlužníka

Udělat si dluh v dnešní době je velmi jednoduché. Stačí nezaplatit pár složenek a dluhy se kupí. Co však dělat v případě, kdy uzavře člověk sňatek s někým, kdo takových dluhů má několik, a nesplácí je? Může přijít exekutor do nové rodiny a vzít i věci druhého manžela nebo věci společného dítěte jako jsou hračky nebo oblečení?

To záleží vždy na jednotlivých typech starých dluhů. Je třeba znát pro konkrétní případ, kdy vznikly dluhy, které jsou nyní vymáhány v exekučních řízení. Dále pak, čí je majetek ve společné domácnosti, zda je zde jenom majetek manžela bez dluhů či zda se zde nachází i majetek, který se zakoupil již v průběhu manželství.

Může přijít exekutor do domácnosti a vzít věci, pokud zde manžel nemá trvalé bydliště?

Exekutor si v rámci vymáhání může sjednat takzvaný autoritativní přístup do místa, kde dlužník bydlí a tam, kde by mohl mít svůj majetek. To, zda má v příslušné nemovitosti (byt, dům, místnost) dlužník trvalé bydliště či jaký je právní vztah k jím obývané nemovitosti není podstatné. Důležité je, že se dlužník zde zdržuje a exekutor se může domnívat, že zde má rovněž svůj majetek.

Exekutor má samozřejmě právo zabavit pouze výlučný majetek dlužníka, případně majetek ve společném jmění manželů. Exekutor tedy nesmí zabavit výlučně majetek, který byl zakoupen před manželstvím, věci které byly darovány či zděděny druhým manželem.

Bohužel u movitých věcí není zpravidla na první pohled zjevné, kdo je jejich vlastníkem. Proto je třeba, pokud to je možné, prokazatelně exekutorovi doložit, že věci jsou skutečně nedlužníka, a to nejlépe doklady na jméno nebo doklady s datem před uzavřením manželství.

Může se stát, že pokud vlastnictví nebude dostatečně exekutorovi prokázáno, může se exekutor domnívat, že věc patří dlužníkovi či je součástí SJM a mohou být tyto věci pojmuty do soupisu a zabaveny. Pak je nutné se následně bránit

Skutečný vlastník zabavených věcí se může bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu a poté případně žalobou na vyloučení dotyčných věcí z exekuce, přičemž je na něm, aby prokázal své vlastnické právo k těmto věcem.

Musí se exekutor pustit do domu?

Pokud by exekutor přišel domů, pak je manžel povinnen jej do domu pustit. Dlužník v domě dlouhodobě bydlí, zjevně mu je zde doručována pošta, kterou si přebírá a je pravděpodobné, že zde má i zde svůj majetek. Pokud by tak manžel neučinil, mohl by si exekutor sjednat přístup do bytu sám například za asistence policie a zámečníka.

Je možné zabavit rodičovský příspěvek?

Předpokládá se, že dluhy například z mikropůjčky nejsou součástí společného jmění manželů, tedy nevznikly za dobu manželství, ani s nimi jinak nemá druhý manžel nic společného (není ručitelem). Pak není možné, aby došlo k zabavení rodičovského příspěvku jako takového, a to ani v případě, že by závazek náležel do společného jmění manželů.

Lze zabavit věci pro společné dítě?

Jak již bylo výše uvedeno, exekutor má právo zabavit pouze majetek dlužníka, případně majetek v rámci společného jmění manželů.

Věci, které by rovněž zabaveny být neměly:

  • lednice, pračka – uvádí se, že se jedná o movitou věci, kterou zabavit nelze, pokud hodnota těchto věcí odpovídá obvyklým majetkovým poměrům
  • hračky, oblečení dítěte – jsou vyloučeny z exekuce dle § 322 občanského soudního řádu

Je třeba dát manželovi najevo, že ač si to třeba nemyslí, jeho jednání ovlivňuje celou rodinu. I třeba jenom tím, že vyvolává obavy z možné návštěvy exekutora, Může tak docházet ke zvyšování pocitu nedůvěry mezi manžely, což může mít dopady do budoucna.