DIP od Portu – recenze, poplatky, vyplatí se?

V souvislosti s neustále se rozvíjejícím finančním trhem a potřebou efektivního finančního plánování se na scéně objevují nové možnosti pro investování a spoření na důchod. Jedním z takových produktů, který přináší zajímavé perspektivy pro tvorbu finanční rezervy a dlouhodobou finanční stabilitu, je dlouhodobý investiční produkt (DIP). Co je dlouhodobý investiční produkt? Vyplatí se DIP od Portu? Jaké jsou poplatky?

Dlouhodobý investiční produkt nabízí klientům širokou škálu investičních možností a využívá daňová zvýhodnění, což je lákavý prvek pro ty, kteří hledají dlouhodobé strategie zhodnocení svých financí. Dlouhodobý investiční produkt je novou alternativou spoření na důchod, zavedenou od roku 2024.

Shrnutí nejdůležitějších informací

DIP je nový důchodový produkt zavedený v roce 2024. Investorům umožňuje větší svobodu při volbě investic na stáří, včetně možnosti investovat do kryptoměn či pouze do nízkonákladového ETF na S&P 500.

Daňové zvýhodnění je až 7 200 Kč ročně na slevě na dani z příjmu. Na DIP lze čerpat příspěvek od zaměstnavatele.

Portu nabízí DIP s poplatkem 0,5 % ročně. Jiné poplatky se neúčtují.

Co je dlouhodobý investiční produkt

Novým nástrojem podporujícím tvorbu individuálních rezerv na důchod je iniciativa státu, která umožňuje investovat do regulovaných produktů, především do investičních fondů. Cílem této podpory je podnítit dlouhodobé investice s potenciálem vysokého zhodnocení. Tento nástroj přináší možnost čerpat úsporu na dani z příjmu a umožňuje využívat příspěvky zaměstnavatele na investice.

Investoři mohou ročně čerpat maximální odpočet ze základu daně ve výši 48 000 Kč, což znamená pravidelné měsíční investice ve výši 4 000 Kč. Při 15% sazbě daně z příjmu může dosáhnout roční daňová úspora až 7 200 Kč.

Dále je možné využít příspěvky zaměstnavatele, které mohou dosahovat až 50 000 Kč ročně. Tyto příspěvky jsou daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele a nejsou zatíženy sociálním ani zdravotním pojištěním. Tímto způsobem tedy nabízí podpora dlouhodobých investic atraktivní možnosti plánování finanční budoucnosti.

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) nabízí investorům širokou škálu možností pro správu a růst svého majetku. Je však důležité zdůraznit, že ne všechny finanční produkty spadají do rámce DIP, a mohou je poskytovat pouze regulované subjekty jako jsou banky, investiční společnosti nebo obchodníci s cennými papíry.

Alternativou nového dlouhodobého investičního produktu je doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Přínosy DIP spočívají v širokém výběru investičních nástrojů, daňových výhodách a možnosti čerpání příspěvků od zaměstnavatele.

Nedostatečně regulované subjekty nemohou nabízet finanční produkty v rámci investic do DIP.

Dlouhodobý investiční produkt – podmínky

Dlouhodobý investiční produkt, zkráceně DIP, nabízí řadu výhod pro investory, avšak s sebou nese i specifické podmínky, které upravují jeho využívání a čerpání finančních prostředků. Aby investoři mohli využívat daňové podpory spojené s DIP, musí splnit klíčové podmínky dlouhodobého investičního produktu stanovené státem.

Hlavní podmínkou dlouhodobého investičního produktu je, že finanční prostředky uložené v rámci DIP mohou být čerpány až po uplynutí minimálně deseti let investování a dosažení věku 60 let. Tato opatření zajišťují trvanlivost investic a efektivní využití daňových výhod spojených s DIP.

Způsob čerpání prostředků z DIP není striktně omezen, což poskytuje investorům flexibilitu při řízení svých investičních strategií. Bez ohledu na to, zda se rozhodnou pro jednorázové čerpání částky nebo pravidelné částečné vyplácení, mají investoři možnost přizpůsobit si čerpání prostředků svým individuálním potřebám.

Důležité je mít na paměti, že čerpání prostředků před uplynutím desetiletého období investování a dosažením věku 60 let může vést k dodatečným daňovým povinnostem. Získané daňové úlevy jsou tak často podmíněny dodržením stanovených lhůt a kritérií.

Portu nabízí možnost investic do DIPu s nízkým poplatkem pouze 0,5 % a možností sestavit is investice podle sebe.

Zjistit více o Portu DIP >

Dlouhodobý investiční produkt na Portu

Dlouhodobý investiční produkt byl zařazen v rámci nové legislativy od 1. ledna 2024.

  • Alternativa tradičnímu penzijnímu spoření

Portu DIP představuje moderní alternativu k tradičním penzijním fondům, umožňující investorům flexibilní správu jejich důchodového portfolia. Investoři mohou volit mezi dynamickými strategiemi a optimalizovat svůj výnos.

  • Daňové zvýhodnění

Založení Dlouhodobého investičního produktu na Portu nabízí daňové výhody až do výše 48 tisíc Kč ročně. Stačí pravidelně vkládat minimálně 4 000 Kč měsíčně, čímž investoři dosahují maximálního daňového odpočtu.

  • Příspěvky zaměstnavatele

Portu DIP umožňuje pravidelné příspěvky zaměstnavatele, které jsou pro zaměstnavatele finančně výhodné, neboť neodvádějí sociální a zdravotní pojištění. Tímto způsobem mohou investoři získávat další finanční prostředky k budování svého důchodového portfolia.

  • Výhodné poplatky

S nízkými poplatky ve výši pouhých 0,5 % ročně má Dlouhodobý investiční produkt na Portu konkurenční výhodu, což umožňuje investorům maximalizovat svůj výnos při dlouhodobém investování na důchod.

  • Různé investiční nástroje

Portu DIP umožňuje investorům diversifikovat své portfolium pomocí pasivních ETF, jednotlivých akcií nebo investiční rezervy, a to vše pod jednou střechou. Díky této široké škále nástrojů mohou investoři snadno přizpůsobit své strategie individuálním potřebám.

Proč si založit Dlouhodobý investiční produkt na Portu? Protože přináší inovativní přístup k dlouhodobému investování na důchod s daňovými výhodami a flexibilitou správy portfolia. Portu podléhá kontrole ČNB a investice skrz tuto platformu jsou bezpečné. Tento moderní produkt umožňuje investorům plánovat svou finanční budoucnost efektivněji a s větší kontrolou.

DIP od Portu – poplatky

Poplatkový model Dlouhodobého investičního produktu (DIP) na Portu poskytuje investorům atraktivní výhody. S možností kombinovat různé investiční produkty, jako jsou ETF portfolia, akcie a kryptoměny, Portu umožňuje investorům flexibilitu při utváření svého portfolia.

Bez ohledu na to, zda svěří své investice do správy Portu, nebo si sami vyberou investiční strategii, budou mít prospěch ze zvýhodněného poplatku ve výši:

  • pouze 0,5 % ročně
  • žádné další poplatky nejsou účtovány (ani za vklad, výběr či konverzi měn)

Tato nízká sazba přináší investorům výhodu, která je konkurenceschopná na trhu dlouhodobých investic.

Při plánování výběru prostředků z DIPu by měli investoři mít na paměti klíčovou podmínku, kterou je věk 60 let a minimální doba investování 10 let. Tato opatření zajišťují, že investoři budou moci plně využít daňových výhod a sníženého poplatku. Zároveň poskytují dostatečný čas pro efektivní růst a správu portfolia.

Co se týče poplatkové struktury, Portu investorům nabízí jednoduchý a transparentní model. Poplatek za správu je jediným účtovaným poplatkem, a to bez vstupních poplatků, poplatků za transakce nebo skrytých nákladů. Tento přístup umožňuje investorům plně si uvědomit náklady spojené s jejich investicemi, což je důležitý aspekt při dlouhodobém plánování finanční strategie.

Investice přes Portu jsou velmi jednoduché a lze je doporučit úplným začátečníkům.

Zjistit více o investicích přes Portu >

Portu dále využívá tradingové zázemí společnosti WOOD & Company, což zajišťuje optimální provedení transakcí na burze za nejlepší dostupné podmínky. Celkově je poplatkový model Portu navržen tak, aby investorům umožnil efektivní a nízkonákladové dlouhodobé investování.

Vyplatí se DIP od Portu?

Investování do Dlouhodobého investičního produktu (DIP) představuje vynikající strategii pro zajištění finanční stability v důchodovém věku. Klíčové je začít co nejdříve – ideálně při prvním zaměstnání.

Postupné odkládání částky z každé výplaty umožňuje vytvoření dostatečně silného finančního základu. Investování do dlouhodobých nástrojů, jako jsou ETF, poskytuje výhodu diverzifikace, která minimalizuje riziko související s jednotlivými investicemi. Tímto způsobem lze efektivněji plánovat na důchod a využít potenciálu růstu.

Otázka rizikovosti DIPu otevírá důležitý aspekt investiční strategie. Samotný DIP nenese inherentní rizika. Naopak, jeho charakter je dán výběrem investora. Možnost dynamického nebo konzervativního investování v rámci DIPu umožňuje investorům přizpůsobit své portfolio svým osobním preferencím a toleranci k riziku. Tím se DIP stává flexibilním nástrojem, který umožňuje klientům investovat v souladu s jejich individuálními finančními cíli.

Oproti tradičním formám spoření, jako jsou penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, se DIP výrazně liší. Investoři mají možnost volby, jak budou své peníze investovat, a to od dynamických portfolií po konzervativní strategie.

Investoři s Portu si můžou vybrat, jak budou své peníze investovat vzhledem k jejich toleranci rizika.

Zjistit více o dlouhodobém investičním produktu na Portu >

Flexibilita v nastavení investic a schopnost měnit portfolio v průběhu času poskytují investiční svobodu, která není běžná u tradičních penzijních produktů. DIP tak nabízí nový přístup k dlouhodobému finančnímu plánování s důrazem na individuální potřeby a cíle každého investora.

DIP od Portu – recenze

S novým Dlouhodobým investičním produktem (DIP), který vstoupil v platnost od 1. ledna 2024, přichází na český trh moderní možnost investování na důchod. Portu se stává prvním poskytovatelem, který tento inovativní produkt nabízí.

Oproti tradičním formám důchodového spoření, jako je Doplňkové penzijní spoření (DPS), DIP přináší výhody v podobě individuálního výběru investic a daňového odpočtu pro klienty a zaměstnavatele. Investor může vybrat z různých poskytovatelů a nastavit si preferované investiční portfolio, zahrnující akcie, ETF, dluhopisy nebo kryptoměny.

Portu jako první poskytovatel DIPu nabízí výhodné podmínky s poplatkem za správu ve výši pouhých 0,5 % ročně. Klienti mají možnost volby mezi různými investičními produkty, včetně portfolií ETF, akciových strategií a kryptoměn, a mohou začít investovat již od 500 Kč.

Přes Portu je možné začít investovat do DIPu již od 500 Kč.

Začít investovat přes Portu >

Investice do DIPu skrz Portu se stává atraktivním řešením pro ty, kteří hledají moderní a efektivní způsob spoření na důchod s důrazem na individualitu a flexibilitu investiční strategie. DIP přináší potřebné daňové pobídky a možnost odloženého výběru finančních prostředků, což motivuje k včasnému zajištění finanční stability v důchodovém věku.