Dlouhodobý investiční produkt – podmínky, srovnání, vyplatí se?

V dnešní době, kdy se finanční trhy neustále vyvíjejí a mění, je hledání efektivních způsobů, jak si zajistit stabilní finanční budoucnost, stále naléhavější. Státní iniciativa představuje nový způsob, jak investovat do regulovaných produktů a zároveň využívat daňové výhody, což může představovat klíč k dlouhodobému finančnímu úspěchu. Co je dlouhodobý investiční produkt? Kdo nabízí dlouhodobý investiční produkt?

Tento článek zpracovává podrobnosti tohoto inovativního programu, který umožňuje občanům plánovat svůj důchod s ohledem na výhody dlouhodobých investic. Jak tento nástroj funguje, jaké možnosti poskytuje a jak může přispět k finanční stabilitě jednotlivců v průběhu času?

Co znamená dlouhodobý investiční produkt?

Novým nástrojem podporujícím tvorbu individuálních rezerv na důchod je iniciativa státu, která umožňuje občanům investovat do regulovaných produktů, především do investičních fondů. Cílem této podpory je podnítit dlouhodobé investice s potenciálem vysokého zhodnocení. Tento program přináší nejen možnost čerpat úsporu na dani z příjmu, ale také umožňuje využívat příspěvky zaměstnavatele na investice.

Investoři mohou ročně čerpat maximální odpočet ze základu daně ve výši 48 000 Kč, což znamená pravidelné měsíční investice ve výši 4 000 Kč. Při 15% sazbě daně z příjmu může dosáhnout roční daňová úspora až 7 200 Kč.

Dále je možné využít příspěvky zaměstnavatele, které mohou dosahovat až 50 000 Kč ročně. Tyto příspěvky jsou nejen daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, ale také nejsou zatíženy sociálním ani zdravotním pojištěním. Tímto způsobem tedy nabízí podpora dlouhodobých investic atraktivní možnosti plánování finanční budoucnosti.

Formou spoření na důchod je nový dlouhodobý investiční produkt.

Jaké jsou podmínky dlouhodobého investičního produktu?

Dlouhodobý investiční produkt neboli DIP, přináší řadu výhod, avšak na druhou stranu je spojen s určitými podmínkami, jež upravují jeho využívání a čerpání finančních prostředků. Pro získání daňové podpory a využívání dlouhodobého investičního produktu stanovuje stát klíčové podmínky, které investoři musí splnit.

Jednou z hlavních podmínek je, že prostředky uložené v rámci DIP – dlouhodobého investičního produktu mohou být čerpány až po uplynutí minimálně deseti let investování a dosažení 60 let věku. Tato podmínka zajišťuje dlouhodobý charakter investic a umožňuje efektivní využití daňových výhod, které jsou s DIP spojeny.

Způsob, jakým lze finanční prostředky z DIP čerpat, není omezen, což poskytuje investorům flexibilitu v řízení svých investičních strategií. Možnost vybrat si buď celou částku najednou nebo zvolit pravidelná částečná vyplácení dává investorům možnost přizpůsobit si čerpání prostředků dle svých individuálních potřeb.

Je však třeba mít na paměti, že při čerpání prostředků před uplynutím desetileté doby investování a dosažení věku 60 let, to může mít za následek dodatečné daňové povinnosti. Získané daňové úlevy tak mohou být podmíněny dodržením stanovených lhůt a kritérií.

Dlouhodobé investiční produkty

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) nabízí investorům širokou škálu možností pro správu a růst svého majetku. Majetek uložený v DIP může zahrnovat následující finanční produkty:

Je však důležité zdůraznit, že ne všechny finanční produkty spadají do rámce DIP – dlouhodobého investičního produktu. Například nedostatečně regulované firemní dluhopisy a další alternativní investice nejsou v rámci DIP akceptovány. Mohou je poskytovat pouze regulované subjekty jako jsou banky, investiční společnosti nebo obchodníci s cennými papíry. Zároveň musí být tyto subjekty registrované u České národní banky.

Nedostatečně regulované produkty nespadají mezi dlouhodobé investiční produkty.

Alternativy dlouhodobého investičního produktu

Alternativou nového dlouhodobého investičního produktu je doplňkové penzijní spoření a životní pojištění. Životní pojištění kryje klienty v případě pracovní neschopnosti, závažných onemocnění, úrazů či smrti. Lze ho vybrat po uplynutí minimálně 5 let a dovršení 60 let.

Doplňkové penzijní spoření je nástupcem penzijního pojištění, jež bylo ke konci roku 2012 zrušeno. Při tomto typu spoření je možné získat na podpoře státu až 6 360 Kč, dále využívat daňových výhod a příspěvku od zaměstnavatele. Podmínkou výplaty peněz je spoření minimálně 10 let a uplynutí 24 měsíců od dovršení plnoletosti.

Přínosy dlouhodobého investičního produktu

Důchodový investiční produkt (DIP) se jeví jako vhodná volba pro široké spektrum jednotlivců, kteří chtějí aktivně přispívat k zajištění své finanční stability v důchodu. Přestože účast v tomto třetím pilíři důchodového systému zůstává dobrovolná, může přitahovat ty, kteří hledají daňová zvýhodnění a možnost investovat do nízkonákladových produktů.

Jednou z hlavních výhod DIP je široký výběr investičních nástrojů, který umožňuje klientům samostatně rozhodovat o alokaci svých úspor. Tímto způsobem mohou snadno diverzifikovat své portfolio a minimalizovat rizika spojená s jediným investičním nástrojem.

I přesto, že DIP nezahrnuje státní příspěvky, můžou klienti získat výhody ve formě odpočtu od daní. To může být pro mnohé atraktivní alternativa k dřívějším formám spoření na důchod. Odpadají také omezení spojená se státní podporou, což může vést k větší flexibilitě při správě svých financí.

Nicméně, několik nevýhod může některé lidi odradit od této formy investic. Předčasný výběr prostředků není povolen, klient může vybrat své investice až od 60 let. Tato podmínka může být limitující pro ty, kteří chtějí mít větší kontrolu nad svými financemi v dřívějším věku. S tím souvisí i riziko zpětného dodanění daňových úlev v případě předčasného výběru.

Kdo nabízí dlouhodobý investiční produkt?

V dnešním finančním prostředí se dlouhodobý investiční produkt (DIP) stává populární možností pro jednotlivce hledající efektivní způsob, jak si zajistit finanční bezpečnost v důchodu. Tento nástroj je nabízen regulovanými institucemi pod dohledem a s licencí České národní banky, což zahrnuje obchodníky s cennými papíry, investiční společnosti a banky.

Prakticky to znamená, že tyto instituce rozšířily svou nabídku o další formu investování, kterou pečlivě přizpůsobily podmínkám dlouhodobého investičního produktu. To zahrnuje poskytování přehledů vkladů pro daňové odpočty, sledování doby spoření, přijímání příspěvků od zaměstnavatelů a dalších funkcí. Informace o poskytovatelích DIP jsou následně evidovány a zveřejněny na webových stránkách České národní banky.

Jak investovat do DIP?

Do dlouhodobého investičního produktu lze investovat s mnoha různými společnostmi, záleží na osobních preferencí klienta. Každá společnost nabízí jiné poplatky a podmínky pro investice do dlouhodobého investičního produktu.

Portu

Dlouhodobý investiční produkt na Portu je k dispozici od ledna tohoto roku. Portu, česká investiční platforma, kladoucí důraz na přístupnost a jednoduchost používání pro širokou veřejnost, má již více než 200 tisíc uživatelů a spravuje přes 25 miliard korun v investicích.

Dlouhodobý investiční produkt od Portu je možný s poplatkem pouze 0,5 % ročně.

Portu DIP přináší do trhu s penzijním spořením novou konkurenci, zejména vzhledem k vysokým poplatkům, které mají české penzijní fondy. Portu nabízí DIP s nižšími poplatky ve srovnání s tradičními penzijními fondy, což může změnit dynamiku na trhu. Tento produkt je zatížen poplatkem 0,5 %.

Investoři mohou využívat automatizovanou platformu, kde chytrý algoritmus nahrazuje lidský dohled. To znamená, že investoři mohou sledovat a spravovat své investice online, což přináší transparentnost a pohodlí pro každého, kdo se rozhodne investovat dlouhodobě.

Proč se vyplatí DIP od Portu?

 • Výhodné poplatky pouze 0,5 %
 • Příspěvky zaměstnavatele – od zaměstnavatele je možné získat až 50 tisíc Kč ročně
 • Investice již od 500 Kč
 • Daňové slevy do výše 48 000 Kč
 • Velký výběr investičních a bankovních produktů

Fondee

Dlouhodobý investiční produkt od společnosti Fondee je novým způsobem přípravy na penzi, který podpořila Banka s J&T. Produkt přináší výhody jako rozmanitost investic, daňové úlevy a nízký poplatek za správu, pouze 0,5 % ročně.

Zaměstnanci mohou získat příspěvky od zaměstnavatele, které jsou osvobozeny od daní a odvodů. Na webových stránkách Fondee si lze přehledně prohlédnout, jak se bude finanční budoucnost vyvíjet na základě výše vkladu a rizika. Jedním z klíčových upozornění je nutnost dávat pozor na předčasný výběr a zrušení portfolia, které může nést sankce a poplatky.

Fondee se pyšní výhodným poplatkem 0,5 % ročně, automatizovaným investováním do akcií a dluhopisů, a možností zakládání účtu online. Klienti mají také možnost investovat speciálně pro děti. Fondee se tak řadí mezi české poskytovatele dlouhodobých investičních produktů, kteří reagují na potřeby lidí při plánování financí na stáří.

Klienti mají s pomocí Fondee možnost investovat jak do své finanční budoucnosti, tak speciálně pro své děti.

Výhody investice do DIPu skrz Fondee:

 • Poplatek pouze 0,5 % ročně
 • Jednoduché založení online
 • Možnost daňových úlev a příspěvků od zaměstnavatele
 • Investice pro děti

Česká spořitelna

Česká spořitelna uvedla dlouhodobý investiční produkt (DIP) již v prvním čtvrtletí roku 2024. DIP České spořitelny je zaměřen především na mladší klienty v aktivním věku, kteří nejspíše ještě nepřemýšlí o důchodu, ale jsou otevřeni investování.

Investiční portfolio DIP je široké, což klientům poskytuje možnosti zajímavého zhodnocení. DIP umožňuje investice pouze do kvalitních firemních nebo státních dluhopisů a subjekty, které mohou DIP poskytovat, musí být licencované Českou národní bankou (ČNB).

DIP od České spořitelny:

 • Zaměření na mladší klienty v aktivním věku
 • Široké investiční portfolio
 • Výhodné zhodnocení
 • Omezení na licencované subjekty

Patria

Patria je předním poskytovatelem možnosti přímo investovat do kapitálových trhů. Na kapitálových trzích se společnost pohybuje již od roku 1994 a zároveň je členem skupiny ČSOB. Spravuje okolo 70 miliard korun pro více než 50 tisíc českých investorů.

Patria umožnila investice do dlouhodobého investičního produktu hned se začátkem roku 2024. Aktivovat DIP od Patria Finance je možné online v obchodní platformě WebTrader. Klienti Patria Finance mohou investovat stejným způsobem, jakým byli doposud zvyklí, pouze s novou volbou zda nakupují do běžného portfolia či do DIPu.

Výhody dlouhodobého investičního produktu od Patria:

 • Dlouholeté zkušenosti společnosti na kapitálových trzích
 • Rozsáhlá správa aktiv pro tisíce českých investorů
 • Online aktivace DIP prostřednictvím platformy WebTrader

Conseq Investment Management

Conseq Investment Management se stal klíčovým hráčem na českém kapitálovém trhu od svého založení v roce 1994. Skupina, která dnes působí i na slovenském a polském trhu, je největším nezávislým investičním manažerem v České republice.

Dlouhodobý investiční produkt od Conseq přináší klientům široké investiční možnosti bez omezení na penzijní společnosti. Společnost umožňuje začlenění stávajících smluv do režimu DIP prostřednictvím jednoduchého dodatku. S příslibem širší nabídky investičních fondů a bez dodatečných poplatků za evidenci DIP poskytuje Conseq klientům efektivní nástroj pro dlouhodobé investování s ohledem na jejich finanční cíle.

Investice do DIPu od Conseq Investment Management:

 • Přední postavení na českém kapitálovém trhu
 • Široké investiční možnosti mimo penzijní společnosti
 • Jednoduché začlenění stávajících smluv do režimu DIP
 • Efektivní nástroj pro dlouhodobé investování

DIP nabízí již několik poskytovatelů a lze očekávat, že jich v následujících letech bude ještě více.