Dítě bere drogy – co dělat, zkušenosti

Puberta je období, kdy dospívající děti boří mýty a hranice, zkoušejí nové věci a testují, kam až mohou zajít. Zkoušení drog jako zakázaného ovoce není výjimkou. Jak se jako rodič zachovat, pokud se u dítěte projeví znaky užívání drog?

Modelový příklad: Žena je již dlouhou dobu rozvedená a stará se o dvě děti. Synovi je 13 let. Začal zlobit, vulgárně se vyjadřovat, nerespektuje příkazy, je náladový. Když se chce matka něco dozvědět, musí ho doslova vyslýchat. Ve škole se mu hodně zhoršil prospěch. Také dost lže.

Chtěl po matce například peníze na výlet, na který se vůbec nejelo. Toto trvá něco přes měsíc. Matka myslela, že je to puberta, avšak našla v jeho kapse skleněnou trubičku a zapalovač. Vyhledala si informace na internetu a zjistila, že jde o drogy. Vůbec neví, jak se zachovat a je z toho zoufalá.

Jak zabránit dítěti brát drogy

Skleněná trubička se používá ke kouření marihuany a záleží, zda byla špinavá – tedy použitá. Třináctiletý syn je ve věku experimentování, a to nejen co se týče zakázaných látek, avšak také v oblasti hranic vůči matce jako autoritě.

Dítě narkoman může být ovlivněn kamarády nebo partou. Bylo by proto dobré zjistit, s kým tráví volný čas a případně zda nevstoupilo do sekty. Vhodným řešením je zkontaktovat bývalého manžela a vše mu sdělit, obecně platí, že synové otce potřebují v citlivém věku více než jindy.

Matka nechce situaci podcenit, i když se cítí zoufale a bezradně. Určitě by stálo za to zajít do školy, promluvit si i s třídní učitelkou, s výchovným poradcem nebo s některým z učitelů, které syn respektuje. Lze se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu. Stálo by za to promluvit si i s jinými dětmi nebo rodiči ze třídy.

Rodič, který čelí zneužívání drog dítětem, může pociťovat řadu protichůdných emocí, jako je zklamání a pocit viny za jakékoliv domnělé výchovné chyby.

Vyrovnávání se drogovou situací dítěte je pro mnoho rodičů realitou. Marihuana je často jednou z hlavních drog, které si dospívající a mladiství vybírají. Výzkumy ukazují, že většina dospívajících, kteří nastupují na protidrogovou léčbu, tak činí kvůli užívání marihuany.

Co mohou rodiče dělat, pokud jejich dítě užívá marihuanu?

Pokud rodič zjistí, že dítě aktivně užívá marihuanu, má napůl vyhráno, protože ví, o co jde. To je velká výhoda, protože mnoho rodičů je v nejistotě. Jaké jsou však další kroky, které je třeba okamžitě podniknout?

Dát jasně najevo, že užívání drog nebude tolerováno, a stanovit podmínky případných následných důsledků, jako je domácí vězení. Je velmi důležité tyto důsledky následně dodržovat, a zdůraznit tak závažnost situace.

Poskytnout příležitosti k obnovení důvěry, jako je dohled nad domácími úkoly a domácími pracemi, ovšem také ocenění dobře vykonané práce. Reagovat na snahu dítěte o nápravu chování, protože samotné tresty mohou ohrozit nebo poškodit citové pouto mezi rodičem a dítětem.

Fyzické a psychické příznaky užívání marihuany

Fyzické a psychické příznaky užívání marihuany jsou stejné jako vedlejší účinky, které uživatel pocítí. Nejčastěji jsou tyto účinky dočasné a mohou trvat jen do několika hodin. Z tohoto důvodu nemusí mít rodiče možnost všimnout si fyzických vedlejších účinků užívání marihuany, pokud děti užívají marihuanu mimo domov.

Některé děti mohou marihuanu užívat doma nebo se vrátit domů dříve, než účinky zcela odezní. Je důležité znát fyzické vedlejší účinky, které se liší svou závažností a mohou zahrnovat:

  • Zarudlé oči
  • Zvýšený krevní tlak
  • Zapomnětlivost
  • Závratě a bolesti hlavy
  • Smích bez příčiny
  • Nevolnost nebo zvracení
  • Panika nebo úzkost
  • Halucinace

Spousta vedlejších účinků může být způsobena i podáním jiných látek, jako jsou třeba léky nebo i přírodní doplňky stravy (např. u MADMONQu® to jsou zažívací potíže).

Když se jedinci stanou psychicky závislými na marihuaně, učiní z této drogy hlavní prioritu ve svém každodenním životě, a to možná až na úkor důležitých pracovních, rodinných, školních a/nebo osobních povinností.