Dítě vstoupí do sekty – co dělat, zkušenosti

Ke vstupu do sekty existují mnohé důvody. Touha někam patřit, následovat své blízké, najít nový životní směr či smysl života, nezřídka se tak děje i z donucení nebo osamělosti. Z pohledu rodiče je vstup dětí do sekty velmi bolestivým a obávaným. Jak najít cestu ven?

Modelový příklad: Matka má problémy s dcerou. Je sice plnoletá a již spolu nebydlí, ovšem dcera se začala divně chovat a stýká se s podivnými lidmi. Nakonec matka zjistila, že se přidala do jakési sekty. Její názory se změnily, už není jako dřív. Jako by nebyla ani její máma. Dříve si hodně rozuměly. Matka chce dceru odtamtud dostat, snaží se jí to vymluvit a už neví jak. Bojí se, že to s dcerou nedopadne dobře. Ona si to vůbec neuvědomuje.

Co je sekta

Ze sociologického hlediska označuje termín sekta náboženskou skupinu, která je relativně malou podmnožinou podobné, větší sociální struktury, od níž se sekta oddělila kvůli odlišnému přesvědčení, či snahou obnovit křesťanské kořeny.

Když se lidé rozhodnou takto oddělit od větší sociální struktury, sociologové to označují jako sektářství. Obecným cílem sekty je vytvořit takovou sociální strukturu, která umožní přetrvání a dokonce i rozkvět odchylného systému víry sekty.

K problematice sekt se váží negativní emoce a názory, neboť bylo medializováno velké množství případů, kdy v rámci sektovních rituálů došlo k sexuálnímu zneužívání, braní omamných látek a drog, trestným činům nevyjímajíc vraždy a hromadné sebevraždy.

Jak najít ze sekty cestu ven

V případě, že dcera o výstup ze sekty skutečně nestojí, výčitky a obviňování z matčiny strany nemusejí vůbec přinést očekávaný efekt. Naopak to dceru může utvrdit v přesvědčení, že pro ni nikdo nemá pochopení a může tak dokonce dojít k posílení vlivu sekty.

Pomůže dát najevo zájem o to, co dcera povídá, avšak není dobré se ji snažit přesvědčovat a také se nenechat zatáhnout do debaty o tom, jestli je sekta dobrá nebo špatná. Matka by i nadále s dcerou neměla přestávat udržovat kontakt, nevnucovat jí své názory, aby dcera věděla, že pokud jednou sama změní názor, bude mít u matky dveře otevřené.

Dcera by měla mít pocit, že se před matkou nemusí hájit, že je její nejbližší, na kterou se může vždy spolehnout. Může napomoci ve spolupráci například s širší rodinou trávit spolu více času, aby dcera měla i jiné zážitky, než jaké má v sektě a po svém boku někoho, kdo jí pomůže jak řešit deprese.

Možná by bylo dobré si zjistit, jaký byl důvod toho, že dcera do sekty vstoupila. Něco jiného je vstoupit do sekty z popudu člověka, kterého miluje, něco jiného zase vstup ze zoufalství a proto, že člověk neví, kam přesně by měl v životě dál pokračovat. Cesta ven ze sekty je mnohem těžší. Aby ji bylo možno opustit, musel by člověk získat k životu, víře a společnosti jiný postoj.