Jony Ive se stal subjektem portrétu Andrease Gurského, autora druhé nejdražší fotografie v historii

Jony Ive má rád své soukromí a z mnoha jeho předchozích vyjádření je poměrně zřejmé, že nepreferuje být středem pozornosti. Něco jiného ovšem je být subjektem jednoho z několika málo portrétů věhlasného fotografa. Letos končící hlavní designér Applu se tak objevil na fotografii Andrease Gurského pořízené na zakázku pro londýnskou Národní portrétní galerii.

Portrét pojmenovaný prostě Jonathan Ive vznikl v Apple Parku, sídle společnosti, v březnu letošního roku a legendárního tvůrce zachycuje při vyhlížení z prosklené stěny budovy. Ive je celý v bílém a ačkoliv je centrem pozornosti fotografie, zabírá pouze její malou část. Je obklopen z většiny obrovskými skleněnými, ocelovými a betonovými plochami, které svým barevným schématem a komplexními odlesky navozují až pocit nemožného prostoru.

Podobný styl je pro německého fotografa Andrease Gurského typický. Nejčastěji se předměty jeho děl stávají velké, různými způsoby jednolité prostory. Ty umělec navíc často v počítači upravuje tak, aby ještě zdůraznil jejich rozsah a postavil je na hranici přirozeného realismu média a abstrakce.

Například jedna z nejznámějších Gurského fotografií Rhein II, která v roce 2011 nastavila částkou 4,3 milionu dolarů rekord jako nejdráže vydražená fotografie v historii (v roce 2014 byla překonána), představuje až minimalistické zachycení řeky Rýn. Detaily vody, trávy a nebe se v ní díky geometricky přesné kompozici přelévají do několika barevných pásů, ztrácejíc svůj původní charakter.

Podobně působí, barevně takřka totožné jako u Rhein II, obšírné a minimalistické prostory Apple Parku, jinak těžko identifikovatelné obrysy reálné budovy ovšem narušuje jediná postava člověka, jenž se výrazně podílel na jejím vzniku. Galerie tedy říká, že Jonathan Ive je stejně tak o samotném designérovi jako o Applu, jedné z největších technologických firem na světě. Zároveň má vyjadřovat oboustranný obdiv mezi Ivem a Gurskym.

Důvod Iveovy fascinace díly německého fotografa není těžké identifikovat. Oba zjevně zajímá estetický minimalismus skrývající často až překvapivou komplexitu a nebylo by příliš překvapivé, kdyby se jeden druhým inspirovali. Celý Apple Park ostatně blízko odpovídá jazyku, který jeden z nejvlivnějších žijících lidí v oblasti technologií použil pro popis Gurského tvorby.

Také on obdivuje význam a dílo subjektu svého nejnovějšího portrétu, jediného, co kdy vytvořil na zakázku. Portrét Jonathan Ive od Gurského byl zařazen do trvalé sbírky Národní portrétní galerie a je tedy kdykoliv dostupný ke zhlédnutí veřejnosti.

Andreas Gursky

Andreas Gursky je jedním z nejslavnějších fotografů současnosti. Jeho dílo bylo popsáno jako fotografický ekvivalent symfonie. Gursky je proslulý svými velkoformátovými fotografiemi, na nichž se objevuje řada námětů od krajin přes architekturu až po abstraktní obrazy. Jeho díla se často vyznačují výraznými barvami, složitými detaily a jedinečnou perspektivou.

Gursky se narodil v Německu v roce 1955 a fotografii začal studovat ve 14 letech. Ve studiu pokračoval na Kunstakademie Düsseldorf, kde studoval u vlivných německých fotografů Bernda a Hilly Becherových. Gurského rané práce se zaměřovaly na architektonické a průmyslové fotografie, které zachycoval velmi detailním a kreativním způsobem.

Na přelomu 80. a 90. let začal Gursky experimentovat s digitální manipulací a postprodukčními technikami, které mu umožnily vytvářet surrealistické a zároveň živé snímky. Jeho díla často obsahují kombinaci přírodních a uměle vytvořených prvků, což vytváří jedinečnou a silnou estetiku. Mezi Gurského nejikoničtější díla patří fotografie řeky Rýn, burzy cenných papírů a bulváru v Las Vegas.

Gurského fotografie jsou velmi vyhledávané sběrateli umění a muzei po celém světě. Jeho díla byla vystavena v prestižních galeriích a institucích, včetně Muzea moderního umění v New Yorku a Centre Pompidou v Paříži. Gursky je rovněž držitelem řady ocenění a poct, včetně ceny Erasmus v roce 2015 a ceny Hasselblad v roce 2016.

Gurského tvorba se stále vyvíjí a posouvá hranice fotografie. Jeho fotografie jsou důkazem jeho mistrovství v ovládání média a schopnosti vytvářet silné a myšlenkově podnětné snímky.

Odchod Jonyho Ivea do důchodu

K 27. červnu 2019 oznámil šéfdesignér společnosti Apple Jony Ive, že po 30 letech odchází do důchodu. Během svého působení byl Ive tvůrčí silou, která stála za některými z nejikoničtějších produktů Apple, včetně iPhonu, iPadu, iMacu a hodinek Apple Watch. Jeho vedení a vize se zásadně podílely na utváření estetiky a kultury designu společnosti Apple.

Jony Ive je všeobecně považován za jednoho z nejvlivnějších designérů všech dob. Jeho minimalistický přístup k designu výrobků kopírovala konkurence a oslavovala designérská komunita. Byl také prvním zaměstnancem společnosti Apple, který byl v roce 2012 povýšen do rytířského stavu.

Iveho odchod do důchodu je pro Apple velkou ztrátou, ale je jasné, že jeho odkaz bude i nadále cítit v produktech a designových rozhodnutích, které bude společnost dělat v budoucnu.

Iveho oznámení o odchodu do důchodu bylo pro mnohé překvapením, ale on už má plány do budoucna. Založí vlastní designérskou firmu LoveFrom, která bude spolupracovat s klienty na designu a vývoji produktů. Ive uvedl, že se těší na vytváření produktů, které mohou pozitivně ovlivnit životy lidí, a doufá, že bude i v budoucnu součástí rodiny Apple.

I když je smutné, že Jony Ive opouští společnost Apple, jeho odkaz bude žít dál v produktech, které navrhl, a v kultuře, kterou pomáhal vytvářet. Navždy na něj budeme vzpomínat jako na průkopníka ve světě designu a skutečného vizionáře. Přejeme mu všechno nejlepší v jeho budoucích aktivitách.