Kontrola mýtného a dálničních známek

Ústečtí celníci přistihli v loňském roce na zpoplatněných komunikacích 3 226 řidičů, kteří neměli uhrazené mýtné, nebo neměli na čelních sklech vylepené dálniční známky.

Hlídky celníků se speciálně vybavenými vozidly, nepřetržitě střežící stanovené zpoplatněné úseky komunikací D8, I/63 a I/30, odhalily loni nedostatky u 1 783 řidičů vozidel s povinností hradit mýtné. Nejčastěji se jednalo o chybné nastavení náprav, či nedostatečný kredit. Na místě celníci od přestupců vybrali na pokutách 1 604 800 korun a 116 případů postoupili do správního řízení.

Při kontrolách časového zpoplatnění, tedy dálničních známek, zaznamenali ústečtí celníci na téměř sto kilometrovém úseku dálnice D8 mezi Prahou a státní hranicí s Německem 1 443 případů porušení právních předpisů v podobě neplatné, nesprávně vylepené či dokonce chybějící dálniční známky. Na pokutách za tento přestupek vybrali od řidičů na místě 1 367 200 korun a 9 případů předali do správního řízení.

Zatímco u mýta celníci zaznamenali pokles počtu přestupců (v roce 2017 bylo přistiženo 2 689 řidičů) u dálničních kupónů došlo naopak k nárůstu hříšníků (v roce 2017 jich bylo 1 087).

Nadpoloviční většinu přistižených řidičů (57 %) tvořili cizinci. K úhradě pokuty na místě využilo 1 544 řidičů platební terminál, kterým jsou vozidla celní správy vybavena, 956 řidičů si nechalo dát složenku a 601 řidičů vytáhlo z peněženky hotovost.

Řidiči pozor, od prvního února máte při jízdě po zpoplatněných úsecích dálnic povinnost mít na předních sklech vozidel vylepenou už jen novou dálniční známku, tedy s vyznačeným rokem 2019. Jinak se dopouštíte přestupku a hrozí Vám přímo na místě pokuta v příkazním řízení až do výše 5 tisíc korun. Starou dálniční známku nezapomeňte ze skla odstranit, jízda se starým dálničním kuponem je též přestupkem.