Jeden z manželů chce po rozvodu peníze

Vyrovnání majetku a společného jmění manželů je při rozvodu nelehkou situací. Zejména má-li jeden z partnerů pocit, že je mu druhá strana něco dlužna. Jak je to v případě bezdůvodného obohacení?

Modelový příklad: Manželé se budou v blízké době rozvádět. Než se manžel odstěhoval, bydleli v rodinném domě spolu s manželčinými rodiči, kterým dům patří. Během manželství provedli na domě nějaké úpravy – vyměnili okna a udělali novou fasádu. Náklady na tyto úpravy manželé platili napůl s rodiči. Nyní s manželem řeší majetkové vyrovnání a on požaduje úhradu poloviny částky, kterou do domu vložili. Je manželka v případě rozvodu s manželem povinna mu tuto polovinu nákladů vyplatit?

Bezdůvodné obohacení

S manželem investovali do opravy domu, jehož výlučnými vlastníky jsou manželčini rodiče. Zhodnotili tak jejich majetek, čímž na straně rodičů došlo k bezdůvodnému obohacení dle občanského zákoníku. Manžel má skutečně právo požadovat vyplacení bezdůvodného obohacení. Paragraf § 2991 říká, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Nicméně ne po manželce, nýbrž po jejích rodičích, jejichž majetek spolu s manželkou zhodnotil. Důležité však je, jakou výši nákladů může manžel požadovat. Pokud se na výši bezdůvodného obohacení rodiče s manželem nedohodnou, může se manžel obrátit na soud, aby jím požadovanou částku potvrdil.

V případě investic do cizího majetku je pohledávkou z bezdůvodného obohacení nikoliv hodnota vynaložených prostředků, nýbrž zhodnocení věci, jež se obohacenému dostalo, tj. rozdíl mezi hodnotou jeho věci před investicemi a poté. 

Manžel by tedy neměl požadovat polovinu společně vydaných nákladů, nýbrž poměrnou částku, o kterou se zvýšila cena domu manželčiných rodičů. K tomu bývá většinou potřeba provést odhad nemovitosti podle stavu, ve kterém byla před opravami a po opravách. Rozdíl mezi těmito odhady pak stanoví základ výše bezdůvodného obohacení.

Odhady nemovitostí s sebou samozřejmě nesou další výdaje, proto by bylo lepší, aby se rodiče s manželem pokud možno dohodli mimosoudně. Bezdůvodné obohacení se však pojí s relativně krátkou promlčecí lhůtou, a to jak subjektivní, tak objektivní.