Podpora v nezaměstnanosti – náhradní doba zaměstnání

Měla jsem pracovní poměr na dobu neurčitou jako lékárenský magistr. Dne 22.7.2010 se mi narodilo dítě. Rodičovskou dovolenou jsem měla do 22.7.2013, pracovní poměr jsem ukončila dohodou z důvodu péče o dítě do věku 4 let 23.7.2013 a  24.7.2013 jsem se byla zaevidovat na Úřadě práce. V době rodičovské dovolené jsem pracovala pouze na DPP, kterou jsem ukončila také k 23.7.2013. Na ÚP mi sdělili, že nemám nárok na podporu ve výši 65% mého vyměřovacího základu z posledního zaměstnání, ale pouze na minimální podporu 3 300,-Kč. Chci se zeptat, zda je jejich rozhodnutí správné, nebo jestli mám nárok na podporu v plné výši.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který získal ve Vašem případě zaměstnáním, příp. započtením náhradní doby zaměstnání, dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterých dosáhl v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden měsíc.

Osobní péče o dítě do 4 let je považována za náhradní dobu zaměstnání. Bohužel z Vašeho popisu situace vyplývá, že poslední tři roky plníte potřebné podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti v rámci oné osobní péče o dítě, tedy náhradní dobou zaměstnání, pokud jste ovšem v rámci DPP nebyla důchodově pojištěna, což by bylo možné v případě, že Váš příjem z DPP byl alespoň 10 000 Kč.

Pokud tomu tak je, tak je ono rozhodné období nároku na podporu splněno započtením náhrady doby zaměstnání, a tato doba byla v rozhodném období dobou poslední a posuzuje se proto jako poslední zaměstnání. V takovém případě činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek, další dva měsíce ve výši 0,12 násobku, po zbývající částku ve výši 0,11 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství na za 1. -3. čtvrtletí roku 2012.

Pokud výše uvedené odpovídá Vaší situaci, mělo by skutečně být rozhodnutí úřadu práce v pořádku.

Jen nás zarazila výše Vaší podpory, uvádíte částku 3300 Kč, dle portálu MPSV by výše za první dva měsíce měla být 3 662 Kč. Zkuste se tedy zeptat příslušného pracovníka úřadu práce na způsob výpočtu Vaší výše podpory. Je však možné, že údaje MPSV jsou zastaralé.

Jen uvádíme, že i přes naše vyjádření máte při nesouhlasu s rozhodnutím úřadu práce právo se proti rozhodnutí odvolat a vyčkat na vyjádření a rozhodnutí nadřízeného orgánu.