Dcera bude rodit a otec dítěte odešel

Mezilidské vztahy nejsou garantované a často se stává, že se partneři mezi sebou neshodnou a jdou od sebe, přestože spolu čekají dítě. Jaké mezi nimi vznikají práva a povinnosti? Má žena nárok na vyrovnání nákladů, které vznikly v těhotenství?

Modelový příklad: Dcera příští týden porodí. S přítelem, otcem dítěte, se rozešla. Dcera sice pracovala, avšak je nefér, aby si všechno, co se týče dítěte, hradila sama. Její matka s manželem se jí snaží být oporou a co nejvíce pomoci, ovšem jelikož jsou oba již v důchodu, jsou jejich finance omezené. Až se dítě narodí, bude muset jeho otec hradit alimenty. Je možné, aby dcera po svém bývalém příteli mohla požadovat také úhradu nákladů, které jí vznikly v době těhotenství?

Otec dítěte je povinen přispívat

Tuto situaci upravuje Zákon o rodině v § 95. Podle tohoto paragrafu má dcera, bude-li vymáhat své nároky, vůči otci dítěte, za kterého není provdána, právo na dvouletý příspěvek na výživu a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Právo na příspěvek na výživu vzniká, jakmile dceři v souvislosti s těhotenstvím či porodem vzniknou jakékoli náklady. Předpokladem je to, že v důsledku těhotenství a narození dítěte došlo ke snížení dceřiných příjmů. Náklady spojenými s těhotenstvím a porodem se rozumí skutečně vynaložené náklady především na pořízení těhotenského ošacení, léků, či náklady spojené s porodem, tj. pobyt v nemocnici.

Vymáhání příspěvků soudní cestou

Pokud otec dítěte nebude tyto příspěvky hradit dobrovolně, může je dcera vymáhat soudní cestou. Je potřeba upozornit, že náklady související s obstaráním kočárku a výbavičky pro dítě, vymáhané po porodu, jsou hrazeny v rámci plnění výživného na děti.

Tato povinnost otce dítěte vůči matce je dána také paragrafem 920 Občanského zákoníku. Pokud nejsou rodiče dítěte sezdaní, otec dítěte poskytne matce výživu po dobu dvou let od porodu a přispěje jí na náklady spojené s těhotenstvím a porodem. To platí i v případě, že se dítě nenarodí živé.

Těhotná žena může požádat soud, aby muži, jehož otcovství je pravděpodobné, nařídil vyplacení potřebné částky na výživu předem. Rovněž může soud uložit muži, aby předem zaplatil částku na výživu dítěte po dobu, kdy by žena měla nárok na mateřskou dovolenou.

Alimenty se také dají přiznat a vyplatit i zpětně, stačí si podat žádost a splnit určité podmínky. V případě potřeby je také na místě žádost o zvýšení alimentů.