Je s odstupným nárok na podporu v nezaměstnanosti

Ukončení zaměstnání pro nadbytečnost nebo organizační změny není žádnou neznámou. Zaměstnanci mají v takových případech zpravidla nárok na odstupné. Jak se však snoubí odstupné s podporou v nezaměstnanosti? Nevylučují se navzájem?

Modelový příklad: Žena se obává, že kvůli organizačním změnám v práci dostane výpověď pro nadbytečnost. Ví, že z toho důvodu by měla nárok na odstupné. Nicméně nevěří tomu, že jí zaměstnavatel vzhledem k jeho finančním problémům odstupné skutečně vyplatí. Pokud se po ukončení zaměstnání nahlásí na úřad práce, bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, když by měla dostat odstupné?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti bude mít v případě, že splní podmínky pro přiznání této dávky podle § 39 zákona o zaměstnanosti. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:

  • získal za poslední 2 roky zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců
  • požádal Úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti
  • nepobírá starobní důchod

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, který přišel o zaměstnání kvůli porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, nebo má nárok na výsluhový příspěvek.

Podpora v nezaměstnanosti a odstupné

Byla by podpora v nezaměstnanosti vyplácena i v období, za které by ženě mělo náležet odstupné, avšak které by od zaměstnavatele nedostala? Skutečnost, že osoba zaevidována na úřadu práce má nárok na odstupné, ještě neznamená, že by nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Výplata podpory se však oddaluje o dobu, na kterou bylo vyplaceno odstupné. To znamená, že pokud by žena měla nárok například na tříměsíční odstupné, tak po dobu tří měsíců jí nebude podpora vyplácena. Jak postupovat, pokud zaměstnavatel odstupné nevyplatí a žena by zůstala po tyto tři měsíce bez příjmů?

Do zákona o zaměstnanosti byl vložen § 44b, podle kterého úřad práce poskytne uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu a nebylo mu odstupné vyplaceno, kompenzaci ve výši 65 % odstupného a sám ji poté bude vymáhat po zaměstnavateli.

O výši vyplacené kompenzace informuje krajská pobočka Úřadu práce zaměstnavatele do 3 pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. Zaměstnavatel je povinen uvedenou částku Úřadu práce uhradit do 10 pracovních dnů od doručení této informace, a to i v případě, že dlužné odstupné již vyplatil.