Otec dítěte – je možné zapsat přítele, jak postupovat, zkušenosti

Jsem vdaná, s manželem však spolu již nežijeme. Já mám cca půl roku přítele. Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná – otcem dítěte je můj nový partner. Nejsem si jistá, jak můžeme postupovat, aby byl partner uznán jako otec i oficiálně v rodném listě. Slyšela jsem, že pokud jsem vdaná, bude otcem dítěte automaticky manžel. Je to tak, i když manžel, já i partner víme, že tomu tak není?

Z vámi uvedených informací vyplývá, že jste vdaná a nyní čekáte dítě s vaším novým partnerem. Vycházíme z toho, že partner své otcovství nijak nepopírá a chce být uveden jako otec dítěte. K tomu je třeba říci, že otcovství se určuje na základě tří právních domněnek, které nastupují v přesném pořadí. Teprve, pokud je vyloučena domněnka vyšší, může nastoupit domněnka další v pořadí.

Dle první domněnky je otcem dítěte manžel matky dítěte. Toto je uvedeno v § 51 zákona o rodině, který mimo jiné říká, že „narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství, považuje se za otce manžel matky“.

Za současné situace tedy bude jakožto otec v rodném listě automaticky uveden váš manžel. Pokud toto budete chtít změnit, můžete po narození dítěte vy, manžel či váš partner podat žalobu na popření otcovství. Případně můžete všichni spolu otcovství manžela popřít společným prohlášením před soudem.

Popřít lze jen otcovství již určené (tzn. „zapsané v rodném listu dítěte“) a k již narozenému dítěti. Není tedy možné popřít otcovství vašeho manžela a určit otcovství vašeho partnera nyní. Je nutné upozornit, že popření otcovství je možné jen v určitých lhůtách a za určitých podmínek. Bude záležet na vašem dalším postupu, na tom, zda se budete chtít s manželem rozvést, jak rychle bude rozvod probíhat a kdy se vaše dítě narodí.

Pokud byste se totiž s manželem rozvedli a vy byste se ještě stihla provdat za přítele před narozením dítěte, byl by již automaticky otcem dítěte váš současný partner, jakožto nový manžel v době narození dítěte. Jelikož tedy nevíme, jaké jsou vaše plány co se týče současného manželství, není možné konkrétněji odpovědět.