Provdání se do zahraničí – obavy

Nedávno mě můj přítel požádal o ruku. Chodíme spolu dva roky. Partner je cizinec. Máme spolu hezký vztah a tak se naše zasnoubení dalo časem očekávat. Se svou odpovědí jsem nemusela nijak otálet. Sňatek plánujeme v cizině, kde také zůstaneme. Partnerovo rodné město jsme navštívili již několikrát. Vždy jsem se zde cítila velmi příjemně. Má budoucí rodina mě přijala hezky. Problémy s dorozuměním nemám a s pracovním uplatněním bych na tom měla být lépe než v Česku. Náš plánovaný společný život vypadá skvěle. A těším se na něj. Přesto mám malou obavu, abych v budoucnu svého rozhodnutí nelitovala. Možná to je zapříčiněno tím, že opouštím domov a vše, co bylo doposud součástí mého života. 

Mileno, předně bych vám chtěla poděkovat za důvěru, s níž se obracíte na naši internetovou poradnu. Z vašeho vyprávění cítím, že jste ve vztahu spokojená, ale před vámi je několik poměrně náročných životních změn. Plánujete uzavřít sňatek s cizincem a začít společný život v jeho rodné zemi.

S tím se pojí nejen budování nového domova, ale také opuštění toho současného, příbuzných, přátel a ve své podstatě všeho, co vás doposud obklopovalo a bylo součástí dosavadního způsobu života v Česku. Manželství a život v zahraničí na vás bude klást jisté požadavky. Předně máte obrovskou výhodu v tom, že ovládáte cizí jazyk a znáte prostředí, ve kterém se chystáte strávit zbytek života.

Rovněž se dobře cítíte u potenciálních příbuzných. Úvahy o vašem uplatnění naznačují, že máte s partnerem dávno ujasněno, že se zde budete pracovně realizovat, což pokládám opět za velké plus. Oba byste měli mít na paměti, že ve vztahu kulturně odlišných lidí musí jít o rovnoprávné soužití.

I když budete žít v zahraničí, měla byste si zachovat vlastní cenu a nenechat se připravit o své zvyky, které vám jsou blízké a připomínají vám místo, odkud pocházíte.

Před uzavřením sňatku by bylo vhodné s partnerem prodiskutovat a sladit vaše představy o budoucnosti. Například kolikrát do roka budete Česko navštěvovat, co se bude dít v případě, že vám život v zahraničí nebude dlouhodobě vyhovovat, zda plánujete děti a v jakém duchu byste si je přála vychovávat a další záležitosti, které považujete za zásadní.