Rekonvalescence Kaly

Kala se od samého začátku po svém příchodu těší velké pozornosti návštěvníků a příznivců zoo. Dorazila z Vietnamu jako roztomilé roční slůně, což tehdy vyvolalo velký zájem, i kvůli tomu, že se jednalo o prvního slona v historii zoo.

Zároveň však krátký čas strávený s matkou a nedostatečná výživa zapříčinily do budoucna řadu zdravotních problémů. Již v době příchodu bylo zřejmé, že zacházení v její domovině nebylo nijak ohleduplné. Dorazila s poškozením a deformací levé přední končetiny způsobeným nevhodným uvazováním.

Během života se potýkala s různými zdravotními komplikacemi a problémy, jako je nedostatečný růst, hormonální disbalance, artróza pánevních končetin a následné přetěžování předních končetin apod. V posledních letech se jednalo zejména o četné zdravotní problémy a onemocnění předních končetin, jako jsou záněty nehtového lůžka či meziprstních žláz, praskliny nehtů, hnisavé abscesy chodidel apod., které se přes veškerou péči veterinárních lékařů a chovatelů nedařilo uspokojivě léčit.

Tým veterinárních lékařů ze Zoo Praha, Zoo Liberec a Zoo Ústí nad Labem provedl koncem srpna chirurgický zákrok na levé přední končetině, jejímž cílem bylo zrevidovat hluboký chodidlový absces. Jelikož následný průběh léčby neprobíhal zcela uspokojivě, bylo rozhodnuto o dalším chirurgickém zákroku.

Do týmu ústeckých lékařů se připojil další veterinář specializovaný na ošetřování exotických zvířat, který provedl začátkem prosince další operaci. Došlo k odstranění nefunkční tkáně z oblasti zánětu a následné pooperační péči, která spočívá v pravidelné kontrole a převazech 3x denně.

Provádí se důkladná mechanická očista rány, desinfekce, aplikace antibiotik a léků zmírňujících bolest s protizánětlivými účinky. Zároveň byla pomocí antibiotik ošetřena i pravá končetina, u které by mohlo kvůli nadměrnému zatěžování dojít ke stejným problémům.

Sloní noha je komplexní a (díky velké váze slona) extrémně namáhaný orgán. Péče o končetiny a chodidla je široce diskutované téma ve všech chovných zařízeních a je k němu potřeba přistupovat s nejvyšší pečlivostí a zodpovědností. V současné době je Kala v rekonvalescenci, byl upraven i denní režim, takže první cca týden zůstala pouze v pavilonu, ale nyní již dle počasí chodí i s Delhi na krátkou dobu do venkovního výběhu. Nově je zde instalován výkonný infrazářič, který prohřívá hromadu písku, kterou s oblibou využívá k odpočinku.

Velké poděkování patří všem, kdo se o Kalu s velkým nasazením starají, tedy chovatelům, veterinárním lékařům i zoologům. Výsledky přinese čas, ale Kala je velká bojovnice a rozhodně nic nevzdává.